April Mop

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
satunggaling April Fool ing Kopenhagen, Denmark

April Mop utawi ing Basa Inggris punika April Fool's Day punika pengetan saben tanggl 1 April. Ing kulon, saben tanggal 1 April dipun-pengeti dinten April Mop. Ing dinten punika pikantuk lan sah kemawon menawi tiyang ngapusi, ngganggu kanca sanèsipun, utawi damel kejutan dhateng tiyang sanès[1][2] . Ing nagara kadosta Inggris lan Australia sarta Afrika Selatan, guyonan punika namung kenging dumugi awan utawi sadèrèngipun awan kemawon [3]. Tiyang ingkang ngginakaken guyonan punika sasampuinpun tengah dinten dipunsebat April Mop. Ananging ing nagara sanès kadosta Kanada, Prancis, Irlandia, Italia, Rusia, Walanda, lan Amerika Serikat guyonan punika bebas setunggal dinten.

Tradhisi April Mop ing Indonésia punika dipunpendhet saking Tiyang Walandi. Tembung mop punika saking Basa Walandi ingkang tegesipun 'gegujengan' utawi 'lelucon'.

Sejarah[besut | besut sumber]

Asaling dinten April Mop punika dèrèng jelas, bukti sejarah ingkang paling historis nedahaken bilih tradisi guyonan punika saged dipunjejak malih ing masa pamaréntahan Raja Charles IX saking Prancis. Ing Prancis abad kaping 16, dinten warsa énggal kanthi tradisional dipunpengeti ing tanggal 25 Maret ber-abad-abad amargi dipungayutaken kaliyan medalipun musim semi. Ing sadaya negeri ngadani pesta lan ijolan hadiah seminggu lan kapungkasan ing tanggal 1 April. Ananging ing taun 1564, Raja Charles ngandharaken bilih dinten warsa enggal punika dipunéwahi dados 1 Januari minangka upaya kangge mbeta nagaranipun trep kaliyan kalender Georgian ingkang langkung akurat. Kathah tiyang Prancis ingkang boten nggatosaken éwah-éwahan penanggalan punika. Ingkang boten nggatosaken penanggalan punika nglajengaken pengetan dinten warsa énggal Prancis saking 25 Maret. Kanggé penduduk ingkang sarujuk kaliyan raja, banjur nganggu para tradisionalis kanthi ngirim lelucon lan ngapusi [1].

Tembung mop (foul) kagungan akar, amargi adhedhasar arah geserin srengéngé saking zodiak Pisces. Dados sasaran guyonan dinten April Mop punika dipunsebat April Fish. Lajeng langkung kawéntar nglampahi April Mop ing Prancis. Kejawi punika tradisi April Mop nyebar nyebrangi Selat Inggris lan dipupengeti ugi déning Inggris. Kanthi tradisional, guyonan April Mop punika namung dumugi tengah dinten, ananging kathah nagara ingkang ngginakaken sedinten dumugi ndalu [1].

Kanggé tiyang kulon ( Barat ), April Mop punika dados April Fool's Day, ananging versi saès ngandharaken bilih ing tanggal kasebut wonten prastawa pembantaian dhumateng umat Islam ing Spanyol déning tentara salib [4]. Ingkang dipunwiwiti kaliyan sejarah Muslim Spanyol ing taun 1487 utawi 892 H. Awit pembebasan Islam ing abad kaping 8 M déning Panglima Thariq bin Ziyad, Spanyol banjur tuwuh dados negeri makmur ingkang ngenut agami Islam.

Tradisi April Mop punika kawiwitsan saking prastwa pembantaian kaum muslim Granada ing Spanyol déning pasukan kaum inkuisisi nalika sampun nguwasani Spanyol. Kala punika, Granada dados laladan pungkasan ing Spanyol ingkang dipuntaklukaken déning kaum inskuisisi. Sasampunipun ngepung Granda, sipil muslim bertahan ing griyanipun piyambak-piyambak. Kala punika tentara kaum inskuisisi damel pengumuman bilih sampun nyiapaken kapal ing pelabuhan supados kaum muslim Granada medal saking nagara Spanyol[1][4].

Kathah tiyang muslim Granada ingkang pitados kaliyan wara-wara punika banjur medal saking griya tumuju pelabuhan. Dugi ing pelabuhan kapal ingkang dipunjanjekaken dipun-obong banjur kaum muslim sipunbantai saha griyanipun dipunobong. Dados dinten punika dipunpengeti minangka dinten menangipun kaum inskuisisi kanthi cara ngapusi [4].

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d [1], (id) http://www.anneahira.com Sejarah April Mop (dipun-akses tanggal 05 Januari 2013).
  2. ^ [2], (id) April Mop (dipun-akses tanggal 05 Januari 2013).
  3. ^ April Fool's Day BBC
  4. ^ a b c [3], (id) Sejarah Kompasiana - sejarah (dipun-akses tanggal 05 Januari 2013).