Parembugan:Basa Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Nek neng pulo Madura, saliyane aneng Sumenep, basa Jawa ya dienggo ora? Jare neng Sumenep, anggota kulawarga keraton isih nganggo basa Jawa. Meursault2004 21:39, 2 May 2004 (UTC)

golek sedulur..[besut sumber]

kulo saking Malangan,Moyudan,Sleman Ngayogyokarto Hadiningrat..menawi purun sakniki kulo teng jakarta, ajeng pados rencang wonten ing luar negeri menawi wonten..ampun isin2 ngirim email dateng kulo (masterday@hotmail.com) mekaten mawon...pareeeng..

Dialek Banyumasan[besut sumber]

Dialèk Banyumasan iku séjé lho karo dialek Jawa Kulon! Meursault2004 08:26, 10 Jun 2005 (UTC)

Sajarah (pindahan)[besut sumber]

Dr. Robert von Heine Geldern (1932;8-9)nalika miwiti panaliten ing babagan basa Jawi kanthi nglarah asal usulipun pebrayan Austronesia, kalebet Prof. Dr. H. Kern (1889), anggènipun kepingin mangretosi larah-larahing basa Jawi. Kamangka boten gampil anggènipun badhé ngupadi cakal bakaling basa Jawi punika, jalaran sumbering basa, déning ingkang kawogan kala samanten boten wonten lepiyan ingkang saged kanggé paugeran naliti punapadéné madosi tuking sujarah. Para ampara namung ngendikakaken manawi basa Jawi punika tedhakan saking basa babon inggih punika basa Austronesia. Ananging kadospundi wujuding basa Austronesia, ngantos dumugi wekdal samangké boten wonten katrangan ingkang gumathok. Saking pamanggihipun para jumhuring basa, ugi para ampara ing babagan purwakala ( arkeolog) lajeng sarujuk bilih panalitèn ing babagan kabudayan Jawi (kalebet basa Jawi) punika kawiwitan saking sujarah mlebetipun kabudayan Indhia (kawaos : Hindhu) wonten ing laladan Nuswantara. Ananging kala punapa tiyang-tiyang Indhia punika jumujug lan cumondhok lan mapan wonten ing bumi Jawa, ngantos pinten-pinten abad. Ing prakawis sujarah mlebetipun bangsa Indhia punika wonten pinten-pinten pamanggih, wonten ingkang mastani nalika abad kawitanipun taun Masèhi ( Poerbatjaraka, 1952:vii), wonten ingkang ngendika abad kaping tiga masèhi (Poesponegoro, et al., 1984 ; 3)lsp. Sujarah ingkang gegayudan kaliyan Basa Jawi, antawisipun ; 1. Tiyang - tiyang Indhia lelayaran dagang ing Nuswantara 2. Tuwuhing kabudayan Indhia ing Nuswantara 3. Keraton-keraton kina ing Nuswantara 4. Keraton Sriwijaya 5. Keraton Mataram Kina 6. Keraton Medhang 7. Keraton Kedhiri 8. Keraton Majapahit 9. Kasultanan Demak 10.Kasultanan Mataram Islam 11. Kasunanan Surakarta - Ki Sastra Adiguna -(203.130.205.44 16:38, 19 November 2009 (UTC))

AKSARA JAWA KANGGO FACEBOOK[besut sumber]

Ing kacamaya facebook wektu iki wis akeh banget para panggilut basa lan sastraJawa. Akeh banget kang wasis lan kena kanggo paran pitakonan yen pinuju mbutuhake seserepan ngenani basa lan sastra Jawa. Nanging, kanggone para sedulur sing kepengin luwih tinimbang mung abasa Jawa, umpamane kepengin mesbuk nganggo aksara Jawa ing wektu iki wis dudu barang angel, jalaran font carakan-anyar anggitane Mas Pavkar Dukunov wis bisa jumbuh karo facebook. Mula, ora perlu nunggu kawelasaning microsoft, becike saiki diwiwiti bae nulis status lan komen ing facebook nganggo aksara Jawa.

Aksara Jawa[besut sumber]

Conto Aksara Jawa

Latin[besut sumber]

Basa Jawa (Jawa: ꦧꦱꦗꦮ) iku kagolong basa Austronesia, ya kuwi basa-basa sing dianggo sawarna-warnané bangsa pribumi ing kapuloan sakidul-wetaning bawana Asia. Basa Jawa kasebar wiwit pucuk kulon pulo Jawa, Banten nganti pucuk wétan Banyuwangi déning kurang luwih 80 yuta panutur ibu. Kajaba iku, basa iku kasebar ing Indonesia saka Sumatra nganti Papua, Timor Wétan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Walanda, Suriname, Curaçao lan ing Kaledonia Anyar.

Hanacaraka[besut sumber]

Kudu unduh https://sites.google.com/site/jawaunicode/download kanggo maca tulisan ing ngisor iki.

ꦧꦱꦗꦮ(Jawa: Basa Jawa)ꦲꦶꦏꦸꦏꦒꦺꦴꦭꦺꦴꦁꦧꦱꦲꦲꦸꦱ꧀ꦠꦿꦺꦴꦤꦺꦱꦶꦪ꧈ꦪꦏꦸꦮꦶꦧꦱꦧꦱꦱꦶꦁꦢꦶꦲꦁꦒꦺꦴꦱꦮꦂꦤꦮꦂꦤꦤꦺꦧꦤꦁꦱꦥꦿꦶꦧꦸꦩꦶꦲꦶꦁꦏꦥꦸꦭꦺꦴꦮꦤ꧀ ꦱꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ ꦮꦺꦠꦤꦶꦁꦧꦮꦤꦲꦱꦶꦪ꧉ꦧꦱꦗꦮꦏꦱꦺꦧꦂꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ ꦥꦸꦕꦸꦏ꧀ ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀ ꦥꦸꦭꦺꦴꦗꦮꦧꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦔꦤ꧀ꦠꦶꦥꦸꦕꦸꦏ꧀ ꦮꦺꦠꦤ꧀ ꦧꦚꦸꦮꦔꦶꦢꦺꦤꦶꦁꦏꦸꦫꦁꦭꦸꦮꦶꦃ꧇꧘꧐꧇ꦪꦸꦠꦥꦤꦸꦠꦸꦂꦲꦶꦧꦸ꧉ꦏꦗꦧꦲꦶꦏꦸ꧈ꦧꦱꦲꦶꦏꦸꦏꦱꦼꦧꦂꦲꦶꦁꦲꦶꦤ꧀ꦢꦺꦴꦤꦺꦱꦶꦪꦱꦏꦱꦸꦩꦠꦿꦔꦤ꧀ꦠꦶꦥꦥꦸꦮ꧈ꦠꦶꦩꦺꦴꦂꦮꦺꦠꦤ꧀ꦩꦭꦍꦱꦶꦪꦱꦶꦔꦥꦸꦫꦠꦍꦮꦤ꧀ꦲꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦁꦮꦭꦤ꧀ꦢꦱꦸꦫꦶꦤꦩꦺꦕꦸꦫꦱꦲꦺꦴ꧈ꦭꦤꦲꦶꦁꦏꦭꦺꦢꦺꦴꦤꦶꦪꦲꦛꦂ

Translit Hanacaraka[besut sumber]

(dibalékné menyang Latin)

basajawahikukagolongbasahahustronésiya,yakuwibasabasasingdihanggosawarnawarnanébangsapribumihingkapulowan sakidul waténingbawanahasiya.basajawakasébarwiwit pucuk kulon pulojawa,bantenngantipucuk wétan banyuwangidéningkurangluwih;80;yutapanuturhibu.kajabahiku,basahikukasebarhinghindonésiyasakasumatranyantipapuwa,timorwétan,malaisiya,singapura,taiwan,hongkong,walanda,surinamè,curasaho,lanahingkalédoniyahanyar

Bennylin (guneman) 15 Agustus 2012 13.00 (UTC)