Nikah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Litografi tentang iring-iringan upacara pernikahan padha taun 1872 di daerah Bogor

Mantènan utawi upacara pengikatan janji nikah ingkang dirayakan utawi dipunlampahi kaliyan kalih tiyang kaliyan maksud meresmikan ikatan pérkawinan kanthi norma agami, norma ukum, lan norma sosial. Upacara pernikahan gadhah kathah ragam lan variasi miturut tradisi bebrayan, agami, budaya, utawigadahi ikatan kaliyan aturan utawi ukum agama katamtu.

Pengesahan sĝcara ukum suatu pernikahan limrahipun kĝdadosan ing saat dokumèn kasérat ingkang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan gadhah kesempatan kanggé ngerayaaken kaliyan kanca lan kulawarga. Wanita lan priya ingkang sedang ngelangsungaken pernikahan dipunnamani pengantin, lan sasampunipun upacaranipun bakdo lajeng punika dipunnamani suami lan istri ing ikatan perkawinan.

Ètimologi[besut | besut sumber]

Pernikahan inggih punika wujud tembung bandha saking tembung dhasar nikah; tembung punika asalipun saking basa Arab inggih punika tembung nikkah (Arab: النكاح ‎‎) ingkang tegesipun perjanjian perkawinan; salajengipun tembung punika asalipun saking tembung sanès ing basa Arab inggih punika tembung nikah (Arab: نكاح‎‎) ingkang maknanipun persetubuhan.[1][2]

Pernikahan ing Indonésia[besut | besut sumber]

Pernikahan adat[besut | besut sumber]

Adat Bali[besut | besut sumber]

Adat Makassar[besut | besut sumber]

Pernikahan adat Makassar

Adat Minangkabau[besut | besut sumber]

Pernikahan adat Minangkabau

Adat Sunda[besut | besut sumber]

Pernikahan di Banten padha taun 1890-an

Pernikahan agama[besut | besut sumber]

Islam[besut | besut sumber]

Acara ijab kabul padha taun 1977

Pernikahan ing Islam punika fitrah manungsa supadod dados muslim saged mikul amanat tanggel jawab ingkang paling ageng ing piyambakipun kaliyan tiyang ingkang paling gadhah hak angsal pendidikan lan pemeliharaan. Pernikahan gadhah mupangat kanggé paling ageng kaliyan kepentingan-kepentingan sosial sanèsipun. Kepentingan sosial punika inggih punika jaga kelangsungan jinis manungsa, memelihara keturunan, jaga keselamatan masarakat saking sadaya macem lelara ingkang saged bahayakan kauripan manungsa sarta jaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan gadhah ancas ingkang sangat mulia inggih punika wujud suatu kulawarga ingkang bahagia, kekal abadi adhedhasar Ketuhanan Yang Maha Esa. sak punika jumbuh kaliyan rumusan ingkang ngandut ing Undang-Undang Nomor 1 taun 1974 pasal 1 manawi: "Perkawinan punika ikatan lair lan batin antawis tiyang wanita kaliyan tiyang priya dados suami istri kaliyan ancas wujud kulawarga (rumah tangga) ingkang bahagia lan kekal adhedhasar Ketuhanan Yang Maha Esa."

jumbuh kaliyan rumusan punika, pernikahan boten cekap kaliyan ikatan lair utawi batin saja ananging kedah kalih-kalihipun. kaliyan wontene ikatan lair lan batin punika perkawinan punika satunggal perbuatan ukum ing sisih perbuatan keagamaan. dados perbuatan ukum amargi perbuatan punika nimbulken akibat-akibat ukum ingkang saé arupa hak utawi kuwajiban kanggé kalihipun, ananging ingkang dados akibat perbuatan keagamaan amargi ing pelaksanaannya kedah dipungayutaken kaliyan ajaran-ajaran saking saben-saben agami lan kepercayaan ingkang sejak dahulu sampun maringi aturan-aturan ing pundhi perkawinan punika kedah dipunlampahi.

saking segi agami Islam, syarat sah pernikahan ingkang wigati mliginipun kanggé nemtokaken sejak kapan sapasang priya lan wanita punika dipunhalalken nglampahi gayutan sèksual sehingga terbebas dari perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kauripan manungsa. ing agami Islam, zina inggih punika perbuatan dosa ageng ingkang boten dados prekawis pribadi ingkang gadhah gegayutan kaliyan Tuhan, ananging kalebet pelanggaran ukum lan wajib maringi sanksi-sanksi kaliyan ingkang nglampahi. ing Indonésia ingkang mayoritas pendudukipun agami Islam, mila ukum Islam sangat ngaruhi sikap moral lan kesadaran ukum masyarakatipun.

Agami Islam ngginakaken tradisi perkawinan ingkang prasaja, kaliyan ancas supados tiyang boten kajebak utawi terjerumus ing perzinaan. Tata cara ingkang prasaja punika nampaknya sejalan kaliyan Undang-Undang Nomor 1 taun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan inggih punika sah manawi dipunampahi miturut ukum saben-saben agama lan kepercayaannya." saking pasal mau kados ta maringi peluang-peluang kanggé anasir-anasir ukum adat kanggé derek lan manawi berpadu kaliyan ukum Islam ing perkawinan. sanèsipun punika dipunsebabaken déning kesadaran masyarakatnya ingkang nghendaki demikian. salah satunggaling tata cara perkawinan adat ingkang taksih katingal ngantos sapunika inggih punika perkawinan ingkang bot padha en kaserat punggawa ingkang gadhah berwenang utawi dipunsebap nikah siri. Perkawinan punika namung dipunlampahi ing ngajeng penghulu utawi kasil agama kaliyan menuhi syariat Islam prmila perkawinan punika boten ngantos kacatet ing kantor ingkang gadhah wewenang kanggé punika.

Perkawinan sampun sah manawi sampun menuhi rukun dln syarat perkawinan. manawi ingkang kalebet ing rukun perkawinan inggih punika antawisipun:

  • Pihak-pihak ingkang sampun kalampahi akad nikah punika mempelai priya lan wanita.
  • Adanya akad (sighat) inggih punika perkataan saking pihak wali perempuan utawi wakilnya (ijab) lan dipuntampi kaliyan pihak laki-laki utawi wakilnya (kabul).
  • wontene wali saking calon istri.
  • wontene kalih tiyangsaksi.

manawi salah satunggaling syarat punika boten dipunjangkepi mila perkawinan mau dipunanggep boten sah. amargi punika dipunharamaken baginya ingkang boten jangkepi rukun mau kanggé ngadaaken gayutan sèksual utawi sadaya larangan agami ing pergaulan. kaliyan demikian apabila keempat rukun punika sampun terpenuhi mala perkawinan ingkang dipunlampahi sampun dianggep sah.

Perkawinan ing iggil miturut ukum Islam sampun kaanggep sah, manawi perkawinan mau dipungayutaken kaliyan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 taun 1974 babagan perkawinan punika berbunyi: "saben-saben perkawinan dipunserat miturut peraturan perundang-undangan ingkang kalampahi." Dipertegas ing undang-undang ingkang sami ing pasal 7 ayat 1 ingkang nyataaken manawi perkawinan namung ngijinaken manawi pihak priya gayut usia 19 taun lan pihak wanita sampun gayuh usia 16 taun. mila taksih dèrèng cekap umur, ing pasal 7 ayat 2 njelenterehaken manawi perkawinan saged kasahen manawi nyuwundispensasi ing pangadilan utawi punggawa sanès ingkang dipunpadosi kaliyan kalih tiyang saking kedua orang tuwa pihak priya utawi pihak wanita.

Protèstan[besut | besut sumber]

Pernikahan di Gréja Bethany Makassar taun 1981

Uga delengen[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. ^ fadelput (2010-02-25), Nikah, Scribd, k. 1, dijupuk 2010-03-28  Punjul saka siji saka |pages= lan |page= sing kudu diisi (pitulung)
  2. ^ Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel (2008), Arabic-English dictionary of Qur'anic usage, Brill Academic Publishers, k. 962, ISBN 9789004149489, dijupuk 2010-03-28  Punjul saka siji saka |pages= lan |page= sing kudu diisi (pitulung)

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Cithakan:Kekerabatan

Cathetan suku[besut | besut sumber]


Cithakan:Masarakat-stub