Nikah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Litografi tentang iring-iringan upacara pernikahan pada tahun 1872 di daerah Bogor

Mantènan utawi upacara pengikatan janji nikah ingkang dirayakan utawi dipunlampahi kaliyan kalih tiyang kaliyan maksud meresmikan ikatan pérkawinan sécara norma agami, norma hukum, lan norma sosial. Upacara pernikahan gadahi katah ragam lan variasi miturut tradisi suku bangsa, agami, budaya, utawigadahi ikatan kaliyan aturan utawi hukum agama katamtu.

Pengesahan sĝcara hukum suatu pernikahan biasanipun kĝdadosan ing saat dokumèn kasérat ingkang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan gadahi kesempatan kangge ngerayaaken kaliyan konco lan keluarga. Wanita lan pria ingkang sedang ngelangsungaken pernikahan dipunasmani pengantin, lan saksampunipun upacaranipun bakdo lajeng punika dipunasmani suami lan istri ing ikatan perkawinan.

Etimologi[besut | besut sumber]

Pernikahan inggih punika wujud tembung benda saking tembung dasar nikah; tembung punika asalipun saking basa Arab inggih punika tembung nikkah (Basa Arab: النكاح ‎) ingkang tegesipun perjanjian perkawinan; saklajengipun tembung punika asalipun saking tembung sanes ing basa Arab inggih punika tembung nikah (Basa Arab: نكاح‎) ingkang maknanipun persetubuhan.[1][2]

Pernikahan ing Indonesia[besut | besut sumber]

Pernikahan adat[besut | besut sumber]

Adat Bali[besut | besut sumber]

Adat Makassar[besut | besut sumber]

Pernikahan adat Makassar

Adat Minangkabau[besut | besut sumber]

Pernikahan adat Minangkabau

Adat Sunda[besut | besut sumber]

Pernikahan di Banten pada tahun 1890-an

Pernikahan agama[besut | besut sumber]

Islam[besut | besut sumber]

Acara ijab kabul pada tahun 1977

Pernikahan ing Islam punika fitrah manungsa supadod dados muslim saged mikul amanat tanggel jawab ingkang paling ageng ing piyambakipun kaliyan tiyang ingkang paling gadahi hak angsal pendidikan lan pemeliharaan. Pernikahan gadahi mupangat kangge paling ageng kaliyan kepentingan-kepentingan sosial sanesipun. Kepentingan sosial punika inggih punika jaga kelangsungan jinis manungsa, memelihara keturunan, jaga keselamatan masyarakat saking sadaya macem penyakit ingkang saged bahayakan kauripan manungsa serta jaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan gadahi ancas ingkang sangat mulia inggih punika wujud suatu keluarga ingkang bahagia, kekal abadi adedasar Ketuhanan Yang Maha Esa. sak punika jumbuh kaliyan rumusan ingkang ngandut ing Undang-Undang Nomor 1 taun 1974 pasal 1 menawi: "Perkawinan punika ikatan lahir lan batin antawis tiyang wanita kaliyan tiyang pria dados suami istri kaliyan ancas wujud keluarga (rumah tangga) ingkang bahagia lan kekal adedasar Ketuhanan Yang Maha Esa."

jumbuh kaliyan rumusan punika, pernikahan boten cekap kaliyan ikatan lahir utawi batin saja ananging kedah kalih-kalihipun. kaliyan wontene ikatan lahir lan batin punika perkawinan punika setunggal perbuatan hukum ing sisih perbuatan keagamaan. dados perbuatan hukum amargi perbuatan punika nimbulken akibat-akibat hukum ingkang sae arupa hak utawi kewajiban kangge kalihipun, ananging ingkang dados akibat perbuatan keagamaan amargi ing pelaksanaannya kedhah dipungayutaken kaliyan ajaran-ajaran saking saben-saben agami lan kepercayaan ingkang sejak dahulu sampun maringi aturan-aturan ing pundhi perkawinan punika kedhah dipunlampahi.

saking segi agami Islam, syarat sah pernikahan ingkang wigati utaminipun kangge nemtuaken sejak kapan sepasang pria lan wanita punika dipunhalalken ngelampahi hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kauripan manungsa. ing agami Islam, zina inggih punika perbuatan dosa ageng ingkang boten dados prekawis pribadi ingkang gadahi gegayutan kaliyan Tuhan, ananging kalebet pelanggaran hukum lan wajib maringi sanksi-sanksi kaliyan ingkang ngelampahi. ing Indonesia ingkang mayoritas pendudukipun agami Islam, mila hukum Islam sangat ngaruhi sikap moral lan kesadaran hukum masyarakatipun.

Agami Islam ginaaken tradisi perkawinan ingkang sederhana, kaliyan ancas supados tiyang boten kajebak utawi terjerumus ing perzinaan. Tata cara ingkang sederhana punika nampaknya sejalan kaliyan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan inggih punika sah menawi dipunampahi miturut hukum saben-saben agama lan kepercayaannya." saking pasal kasebut kadasta maringi peluang-peluang kangge anasir-anasir hukum adat kangge derek lan menawi berpadu kaliyan hukum Islam ing perkawinan. sanesipun punika dipunsebabaken déning kesadaran masyarakatnya ingkang nghendaki demikian. salah satunggaling tata cara perkawinan adat ingkang tasih katingal ngantos sapunika inggih punika perkawinan ingkang bot pada en kaserat pejabat ingkang gadahi berwenang utawi dipunsebap nikah siri. Perkawinan punika namung dipunlampahi ing ngajeng penghulu utawi kasil agama kaliyan menuhi syariat Islam prmila perkawinan punika boten ngantos kacatet ing kantor ingkang gadahi wewenang kangge punika.

Perkawinan sampun sah menawi sampun menuhi rukun dln syarat perkawinan. menawi ingkang kalebet ing rukun perkawinan inggih punika antawisipun:

  • Pihak-pihak ingkang sampun kalampahi akad nikah punika mempelai pria lan wanita.
  • Adanya akad (sighat) inggih punika perkataan saking pihak wali perempuan utawi wakilnya (ijab) lan dipuntampi kaliyan pihak laki-laki utawi wakilnya (kabul).
  • wontene wali saking calon istri.
  • wontene kalih tiyangsaksi.

menawi salah satunggaling syarat punika boten dipunjangkepi mila perkawinan kasebut dipunanggep boten sah. amargi punika dipunharamaken baginya ingkang boten jangkepi rukun kasebut kangge ngadaaken hubungan seksual utawi sadaya larangan agami ing pergaulan. kaliyan demikian apabila keempat rukun punika sampun terpenuhi mala perkawinan ingkang dipunlampahi sampun dianggep sah.

Perkawinan ing iggil miturut hukum Islam sampun kaanggep sah, menawi perkawinan kasebut dipungayutaken kaliyan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 taun 1974 babagan perkawinan punika berbunyi: "saben-saben perkawinan dipunserat miturut peraturan perundang-undangan ingkang kalampahi." Dipertegas ing undang-undang ingkang sami ing pasal 7 ayat 1 ingkang nyataaken menawi perkawinan namung ngijinaken menawi pihak pria gayut usia 19 taun lan pihak wanita sampun gayuh usia 16 tahun. mila tasih dereng cekap umur, ing pasal 7 ayat 2 njelenterehaken menawi perkawinan saged kasahen menawi nyuwundispensasi ing pengadilan utawi pejabat sanes ingkang dipunpadosi kaliyan kalih tiyang saking kedua orang tua pihak pria utawi pihak wanita.

Protestan[besut | besut sumber]

Pernikahan di Gereja Bethany Makassar tahun 1981

Lihat pula[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. ^ fadelput (2010-02-25), Nikah, Scribd, k. 1, dijupuk 2010-03-28  Punjul saka siji saka |pages= lan |page= sing kudu diisi (pitulung)
  2. ^ Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel (2008), Arabic-English dictionary of Qur'anic usage, Brill Academic Publishers, k. 962, ISBN 9789004149489, dijupuk 2010-03-28  Punjul saka siji saka |pages= lan |page= sing kudu diisi (pitulung)

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Cithakan:Kekerabatan

Cathetan suku[besut | besut sumber]