Mien Achmad Rifai

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Prof. Mien Achmad Rifai, M.Sc.,Ph.D.
PakaryanAhli Botani Indonesia
Taun aktif1960
BojoNur Hayati
AnakSri Hidayati Hamdani dan Tiara Timuriana
Bebungah
 • Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kelas I sebagai Pakar Peneliti Teladan KMNRT (1990)
 • Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Pembangunan (1992)
 • Piagam Penghargaan Mantri Pendidikan dan Kebudayaan (1993)
 • Bintang Jasa Utama (1997)
 • ASEAN Senior Meritorious Award (2001)
 • Piagam Penghargaan Mantri Riset dan Teknologi (2002)
 • Piagam Penghargaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi taun 2003

Prof. Mien Achmad Rifai, M.Sc.,Ph.D. utawi ingkang asring dipunceluk Pak Mien miyos wonten ing Désa Gapura Tengah, Sumenep, Madura, ing tanggal 1 Januari 1940 saking pasangan Mas Atmosugondo lan H. Halimatusyabiah. Wiwit sekolah dhasar (1946) ngantos dumugi sekolah menengah atas (SMA), piyambakipun dumunung wonten ing Pamekasan, Madura. Nalika piyambakipun remaja, piyambakipun remen ing babagan budaya dados piyambakipun gadhah pangangkah péngin dados seniman. Nanging tiyang sepuhipun boten ngridhani amargi gesang dados seniman punika boten badhé ngasilaken gesang ingkang saé. Pramila, lajeng piyambakipun milih dados ilmuwan. Pak Mien gadhah hobi kanggé ngempalaken prangko lan patung kodhok. Piyambakipun gadhah satunggal garwa inggih punika Nur Hayati lan saking asiling nikah pinaringan kalih putra èstri, inggih punika Sri Hidayati Ramdani lan Tiara Timuriana.

Padamelanipun[besut | besut sumber]

Sasampunipun rampung saking SMA ing taun 1958, Pak Mien lajeng nerasaken sekolah wonten ing Akademi Pertanian Ciawi, Bogor. Ing taun 1961, piyambakipun ngrampungaken pendhidhikan sarjana mudhanipun wonten ing Jurusan Hama lan Penyakit Tanaman kanthi spesialisasi pengendhalen hama déning jamur. Lajeng ing taun 1962, piyambakipun ndhèrèk tugas sinau ing Universitas Sheffield, Inggris lan saged pikantuk gelar magister kanthi wekdal kalih taun. Lan ing yuswa 26 taun, piyambakipun saged pikantuk gelar dhoktor. Ing taun 1993, Pak Mien dipunangkat dados Guru Besar Luar Biyasa ing Universitas Indonésia (Jakarta) lan Institut Pertanian Bogor wonten ing babagan biologi. Pak Mien miwiti padamelanipun minangka guru praktik zoologi ing Akademi Pertanian Ciawi, Bogor ing taun 1960-1962. Piyambakipun ugi sampun naté dados demonstrator botani ing Universitas Sheffield, Inggris saking taun 1963-1967. Ing taun 1967, piyambakipun dados panaliti lan ing taun 1976 piyambakipun dados panaliti utama ing LIPI. Pak Mien ugi sampun naté makarya dados, Asisten Ilmu Hayat Herbarium Bogoriense, Bogor (1962), Kepala Herbarium Bogoriense, Bogor (1968—1977), Asisten Direktur Ilmiah Lembaga Biologi Nasional, LIPI, Bogor (1978—1985), Ketua Kelompok Peneliti Taksonomi Herbarium Bogoriense, Bogor (1989), Staf Ahli Wakil Ketua LIPI (1978 — 1992), Asisten II Mantri Negara Riset dan Teknologi Babagan Pengembangan (1995), Asisiten V Mantri Negara Riset dan Teknologi Babagan Kebijakan (1998 — 2000), lan Pjs. Sekretaris Jenderal Dewan Riset. Kajawi punika, kalungguhan ingkang sampun naté dipunlampahi ing antawisipun inggih punika dados Komisi Tetap ing Komisi Ahli Perpustakaan Biologi lan Pertanian, Departemen Pertanian (1968—1971), minangka Standing Committee of Botany, Pacific Science Assiociation, Hawai (1971-1974), Sekretaris Komisi Pelestarian Plasma Nutfah Nasional (1975—1996), Komisi Tetap ing Internasional Committee of Museum, Paris (1976 — 1992), minangka Executive Committee of International Mycological Association ing London (1983—1990), Komisi Tetap ing Nomenclatural Committee for Fungi and Lichenes IAPT, New York (1986 —1993), Komisi Tetap ing Dewan Riset Nasional, Jakarta (1993), Chairman Flora Malesiana Foundation, Leiden(1995—2001), Panitia Akreditasi Jurnal Ilmiah, Direktorat Pendidikan Tinggi (1995), Komisi Disiplin Ilmu Majelis Pendidikan Indonesia (1995), lan Ketua Panel Riset Unggulan Terpadu Babagan Lingkungan (2000).

Pak Mien ugi sampun naté ndhèrèk Konggrès Basa Indonesia IV (1983) lan Konggrès Basa Indonesia VI (1993). Ing taun 2002 piyambakipun dados Ketua Badan Pertimbangan Basa, Departemen Pendidikan Nasional (2002). Sasampunipun bébas saking kalungguhan strukturalipun, piyambakipun ngrintis program studi taksonomi tuwuhan winten ing Pascasarjana Institut Pertanian Bogor saha mbiyantu lampahipun program studi keanekaragaman hayati ing Universitas Indonesia.[1]

Karya[besut | besut sumber]

 • The Austra Pezizales in Herbarium of the Royal Botanic Gardens (1968)
 • A Revision of the Genus Trichoderma (1969)
 • Ikhtisar Klasifikasi Dunia Djamur (Bogor: Herbarium Bogoriense, 1971)
 • Kode Internasional Tata Nama Tumbuh-Tumbuhan (Bogor: Herbarium Bogoriense, 1973)
 • 50 Gulma di Perkebunan (GPP Jatim dan BPPB, Bogor, 1975)
 • Pratélan Istilah Biologi (Jakarta: Pusat Basa, 1980)
 • Kamus Mikologi (Jakarta: Pusat Basa, 1982)
 • Pratélan Istilah Warna (Jakarta: Pusat Basa, 1984)
 • Beberapa Penyakit Tanaman Pangan-Padi dan Palawija (sesarengan kaliyan Ramlan H., Bustaman M., lan Herman M., Bogor, 1985)
 • Kamus Istilah Biologi kanggé Pelajar (sesarengan kaliyan Basuki T., Sutisna U., Prana M.S., lan Adisoemarto S., Jakarta: Pusat Basa, 1985)
 • Kamus Biologi: Anatomi, Morfologi, dan Taksonomi Botani (sesarengan kaliyan Widjaya E.A., Jakarta: Depdikbud, 1988)
 • Keanekaragaman Hayati untuk Kelangsungan Hidup Bangsa (sesarengan kaliyan D.S. Sastrapradja, S. Adisoemarto, K. Kartawinata, dan S. Sastrapradja, Bogor: Puslitbang Bioteknologi, LIPI, 1989)
 • Mohammad Noer (bersama N.K.S. Hendrowinoto, Jakarta: yayasan Biografi Indonesia, 1991)
 • Mengenal Nusantara Melalui Floranya (sesarengan kaliyan S. Ssatrapradja, Bogor: KPPNN, 1991)
 • Kamus Mikrobiologi (sesarengan kaliyan R.S. Hadioetomo lan Ganjar, Jakarta: Pusat Basa, 1992)
 • Kamus Biologi: Reproduksi, Genetika, lan Evolusi (Jakarta: Pusat Basa, 1993)
 • Kamus Biologi: Fitopatologi (Jakarta: Pusat Basa, 1993)
 • Glosarium Biologi (Jakarta: Pusat Basa, 1993)
 • Lintasan Sajarah Madura (Surabaya: Yayayasan Lebbur Legga, 1993)
 • Ut Taxonomian Defendamus (Jakarta: FMIPA, UI, !995)
 • Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, lan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia (Yogyakarta: UGM Unversity Press (1995)
 • Kamus Biologi: Sitologi (sesarengan kaliyan E.A. Widjaja dan Ermitati, Jakarta: Pusat Basa, 1996)
 • Kamus Biologi (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

Penghargaan[besut | besut sumber]

 • Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kelas I minangka Pakar Peneliti Teladan KMNRT (1990)
 • Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Pembangunan (1992)[2]
 • Piagam Penghargaan Mantri Pendidikan lan Kebudayaan (1993)
 • Bintang Jasa Utama (1997)
 • ASEAN Senior Meritorious Award (2001)
 • Piagam Penghargaan Mantri Riset lan Teknologi (2002)
 • Piagam Penghargaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (2003) (LS)

Cathetan suku[besut | besut sumber]