Hades

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa


Hades (Basa Yunani: ᾍδης, Hadēs, utawi Ἅιδης, Háidēs) punika déwa bawah tanah wonten ing mitologi Yunani [1]. Hades punika putra paling sepuh saking Kronos lan Rea. Hades sesarengan kaliyan sedhèrèkipun ngalahaken para Titan lan mendhet alih kakuwasaan donya. Zeus, Poseidon, lan Hades piyambaj punika ngawontenaken undian kanggé nemtokaken papan kakuwasaan lajeng Hades punika pikantuk donya bawah [2]. Amargi asosiasinipun kaliyan donya bawah, Hades asing dipunwastani minangka déwa kematian nanging sajatosipun boten.

Wonten ing mitologi Romawi, Hades dipunsebat minangka Pluto, Dis Pater, lan Orkus. Déné wonten ing mitologi Etruska déwa ingkang sami punika Aita. Simbol kanggé Hades punika Helm kegelapan lan anjing berkepala tiga, Kerberos.

Istilah Hades wonten ing kekristenan lan wonten ing Basa Yunani Koine punika sami kaliyan sheol ing ajaran Yahudi (שאול, kuburan utawi bolongan ing bumi) lajeng merujuk dhateng papan kanggé rohipun manungsa. Déné konsèp neraka wonten ing agami Kristen punika langkung mirib kaliyan konsèp Tartaros ing mitologi Yunani, péranganing Hades ingkang peteng lan medeni punika kaginakaken kanggé papan penyiksaan lan penderitaan.

Ètimologi[besut | besut sumber]

Asaling nama Hades utawi Aides punika dèrèng cetha. Wonten tiyang ingkang gadhah pamrayogi bilih nama Hades punika asalipun saking a-idein ingkang ateges ingkang boten katingal. Déné sanèsipun ngandharaken bilih Hades punika asalipun saking hadô utawi chadô, saéngga Hades punika ateges ingkang gadhah sadaya utawi ingkang nampi sadaya [3].

Gambaran[besut | besut sumber]

Hades punika asring dipungambaraken minangka déwa ingkang gadhah janggut peteng kanthi busana ingkang mewah lan nembé nyekel tongkat utawi dwisula. Hades ugi dipungambaraken minangka déwa ingkang paring kkasuburan saking kranjang ingkang awujud sungu (komukopia).

Ajejuluk[besut | besut sumber]

Salah satunggaling jejuluk kanggé Hades inggih punika Pluton (kasugihan) amargi mineral berharga wonten ing sangandhaping lemah lan kagunganipun Hades. Sofokles nyebat Hades punika Dia Yang Kaya. Jejuluk Hades sanèsipun inggih punika Poysemantor (penguasa banya benda), Polidegmon ("Yang menerima banyak hal"),[4] Nekrodegmon ("Penerima orang mati"), Nekron Soter ("Penyelamat orang mati"), lan Eubuleus ("Penasehat yang baik"). Hades ugi dipunsebat minangka Zeus Khthonios ("Zeus donya bawah"), "Dia yang sunyi",[5] lan "Raja para roh".[6][7][8][9]

Barang-barang kagunganipun Hades[besut | besut sumber]

 • Kréta perang ingkang dipuntarik déning sekawan jaran abadi kanthi warni ireng
 • Helm Kegelapan inggih punika helm gaib ingkang dipundamel déning para Kiklops lan kaginakaken minangka gaman nalika Titanomakhia.
 • Tongkat karajan ingkang saged damel margi antawisipun donya bawah lan donya atas
 • Astana emas
 • Singgasana
 • kebon woh delima ing celak astananipun. Woh delima punika ingkang dipundhahar déning Persefon saéngga kajebak ing donya bawah.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. [1][pranala mati permanèn], (id) Asal usul déwa Hades menurut sajarah Yunani (dipunakses tanggal 24 Januari 2013).
 2. Apollodorus, i. 1. § 5, 2. § 1
 3. Atsma, Aaron J. "HADES: Greek king of the underworld". Theoi Project.
 4. Himne Homer untuk Demeter 9
 5. Atsma, Aaron J. "Tales of THE TITLES & EPITHETS OF HADES". Theoi Project.
 6. Homer, Iliad ix. 457.
 7. Homer, Iliad xx. 61.
 8. Homer, Iliad xv. 187
 9. Pausanias, ii. 35. § 7.