Menyang kontèn

Asramawasikaparwa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Asramawasikaparwa utawi ing vèrsi Jawa Kina dipunwastani Asramawasanaparwa punika serat utawi buku kaping 15 Mahabharata. Inggih punika cariyosipun kados makaten: Satelasipun perang Bharatayuddha, sang Drestarastra dipunangkat jumeneng dados ratu gangsalwelas taun laminipun ing Ngastina. Karepipun nulung piyambakipun amargi para putra kaliyan kulawarginipun sampun boten wonten sadaya. Para Pandhawa taksih padha tangat saha bekti mumulèni marang piyambakipun supados boten émut para putranipun. Ananging sang Wrekodara mesthi rumaos anyel amargi kémutan sang Duryodana ingkang riyin tumindhak ala.

Lajeng nalika boten wonten sinten-sintena, sang Drestarastra dipunlèh-lèhaken lepat-lepatanipun. Ing wusana sang Drestarastra boten tahan manèh lan pamit kaliyan Yudisthira kersa tilar nagari kaliyan manggèn wonten wana. Piyambakipun lajeng dipunteraken para sesepuh: Arya Widura, Dèwi Gandhari saha Dèwi Kunthi. Nalika yasa tapa, Pandhawa naté niliki, anging boten dangu satelasipun sang Drestarastra lajeng séda, dipunsusul déning para pendhèrèkipun.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |