Menyang kontèn

Prasthanikaparwa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Prabu Parikesit

Prasthanikaparwa iku kitab saka wiracarita Mahābhārata sing dadi pérangan angka kaping 17. Kitab iki uga ana sadhurané ing basa Jawa Kuna.

Isi carita[besut | besut sumber]

Sang Maharaja Janaméjaya ndangu bagawan Wésampayana supaya nyritakaké prastawa sawisé para Yadu sirna binesmi. Bagawan Wésampayana banjur ngandika yèn Yudhisthira mula-mulané pasrah bareng miring para Yadu wis séda kabèh.

Prabu Yudhisthira banjur ngandika marang sang Arjuna yèn bathara Kala iku sababé kabèh kasripahan iki, banjur dhawuh para saduluré supaya lèrèh kaprabon lan yasa tapa. Sawisé iku para Pandhawa njumenengaké ratu sang Parikesit ing Ngastina, lan diemong déning bagawan Krepa lan Yuyutsu. Banjur sawijining upacara kanggo mèngeti para Yadu sing wis séda dianakaké. Para kaum brahmana disumbangi dhuwit lan para Pandhawa salin rasukan, saiki ngagem kulit kayu (dluwang) banjur tindak tapa nilar kaprabon. Ana sawijining asu sing ndhèrèk. Sang Parikesit saha bala uga ndhèrèkaké, nanging banjur mulih marang kadhaton.

Para Pandhawa mbanjuraké lelanané tekan sagara. Sang Hyang Agni rawuh, dhawuh marang sang Arjuna, supaya jemparingé sing tau diparingaké nalika kobongé alas Kandhawa, kacemplungna ing sagara. Sawisé iku, kabèh padha nerusaké lakuné manèh urut pasisir, banjur mènèk gunung Himalaya, metu ara-ara wedhi (walukarnawa). Nalika iku sang Dropadi ana ing kana rubuh, séda; alesané séda amarga mbiyèn sanadyan dadi garwané para Pandhawa lima, dhèwèké paling asih marang Arjuna. Banjur sawisé iku sang Sadéwa, séda. Alesané séda amarga dhèwèké amarga dhèwèké sombong lan gumedhé ora ana sing madhani kapinterané awaké dhéwé. Nakula sawisé iku ya séda, alesané séda amarga dhèwèké gumedhé ora ana sing madhani kabagusané. Banjur Arjuna ya séda, alesané amarga dhèwèké tau gumedhé nalika perang Bratayuda, sesumbar celathu bisa ngalahaké para Korawa ing sadina. Banjur wusana sang Wrekodara ya rubuh, séda. Alesané dhèwèké mesthi yèn mangan ora mikir wong liya lan kasar ora nduwé tatakrama.

Bathara Indra mapagaké sang Yudhisthira ngaturi lumebua swarga. Sang Yudhistira karsa bilih si asu ya pareng ndhèrèk. Wasana si asu badhar dadi Bathara Darma. Yudhisthira banjur lumebu sabadané wadhag. Nanging bareng ana ing swarga ora ketemu karo adhi-adhiné sarta déwi Dropadi, sang Yudhisthira sumedya nggolèki, karsa kumpul karo para sadulur ing naraka.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |