Menyang kontèn

Bhismaparwa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Miturut para pandhita, Bhismaparwa punika pérangan Mahabharata ingkang wigati piyambak amargi wonten kitab Bhagawad Gita ing lebetipun.

Ing Bhismaparwa dipuncariyosaken kados pundi kalih pasukan, pasukan Korawa kaliyan pasukan Pandhawa sami adhep-adhepan sadhèrèngipun perang Bratayuda (Bharatayuddha) wiwit. Lajeng sang Arjuna kaliyan kusiripun, sang Kresna ngadeg wonten puncaking wukir. Arjuna saged mriksani para bala tantra Korawa kaliyan para Korawa, sedhèrèkipun piyambak. Lajeng piyambakipun dados sedhih amargi kedah perang nglawan sadaya. Sanadyana sadaya tiyang awon, Arjuna kèlingan kados pundi rikala alit sami dolanan kaliyan sami anggènipun sinau. Lajeng sapunika adhep-adhepan kados satru. Lajeng Kresna maringi sang Arjuna satunggiling wejangan. Wejanganipun punika dipunwastani Bhagawad Gita, tegesipun Gita sang bagawan utawi nyanyian tiyang suci.

Kitab Bhismaparwa ing wusananipun inggih wonten kakalahanipun sang Bhisma, uwak para Pandhawa kaliyan Korawa. Bhisma punika gadhah aji menwi saged séda sawanci-wanci. Anging piyambakipun milih tetep tilem ing "pasaréyan jemparingipun" (saratalpa) ngantos Bharatayuddha bibar. Bhisma kènging kathah sanget jemparing ngantos dhawah, anging sliranipun boten kènging dhawah wonten siti, namung pucuk-pucuk jemparingipun kémawon.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |