Wikipédia:Angkringan (Kabèh)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Klumpukan Angkringan

Ing kaca iki, kowé bakal nemokaké sakabèhing topik parembugan saka kalima pérangan Angkringan kanggo menakné lèhmu maca. Klik "besut" ing saben irah-irahan topik kanggo mènèhi tanggepan. Yèn kowé kapéngin nambah topik anyar, mangga klik pranala "tambah rembug" ing salah sawijining enem pérangan Angkringan sing jodho karo sajeroning tabel ing isor iki.


Glass cup with saucer spoon and sugar cubes.svg
Cup-o-coffee-simple.svg
Cup-o-coffee-simple.svg

Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Breezeicons-apps-48-lokalize.svg
Basa
Emojione 2696.svg
Niti
Breezeicons-categories-32-applications-development.svg
Tèhnis
Icons8 flat idea.svg
Usul
Icons8 flat news.svg
Warta
Breezeicons-apps-48-artikulate.svg
Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tuduhaké kabèh rembug kang isih dirembug ana ing Angkringan

Twemoji 2615.svg Breezeicons-apps-48-lokalize.svg Emojione 2696.svg Breezeicons-categories-32-applications-development.svg Icons8 flat idea.svg Icons8 flat news.svg Breezeicons-apps-48-artikulate.svg Icons8 flat mind map.svg
Balik munggah

Basa[besut sumber]

Pertalan Jawa-Inggris-Indonesia bab Pajeg[besut sumber]

Pertalan Jawa-Inggris-Indonesia bab pajeg sing sawatara tembungé daktemu ing Javanese-English Dictionary déning Horne (1974), déné sawatara liyané dakréka dhéwé. Bokmanawa bisa migunani tumrap liyan.

 • pajeg = pajak (id); tax (en, Horne 1974)
 • tarikan = pungutan (id); charge (en)
 • warga pajeg = wajib pajak (id); taxpayer (en, Horne 1974)
 • sawongan = individual (en)
 • bebadan ukum = legal entity (en)
 • blanjaning nagara = government spending (en)
 • butuhing warga = public expenditures (en)
 • mingkuh saka mbayar pajeg = evasion to taxation (en)
 • pajeg sanalika = direct tax (en)
 • pajeg ora sanalika = indirect tax (en)
 • tata pajeg = tax system (en)
 • angka persènan rata = flat percentage rate (en)
 • pikolèh taunan = annual income (en)
 • pikolèh sawongan = individual income (en)
 • pikolèh bebadan = corporate income (en)
 • pajeg bandhan = wealth tax (en)
 • pajeg warisan = inheritance tax (en)
 • pajeg palemahan = estate tax (en)
 • pajeg bebungahan = gift tax (en)
 • pajeg darbèn = property tax (en)
 • pajeg adolan = sales tax (en)
 • pajeg opahan = payroll tax (en, Horne 1974)
 • angslah/panarikan pajeg = taxation (en, Horne 1974)
 • tuwuhing ékonomi = economic growth (en)
 • karaharjan ékonomi = economic welfare (en)
 • kinukum = dihukum (id)
 • kawiyak = terungkap (id)
 • balé-wisma = rumah tangga (id); household (en)
 • jejer = topik (id); topic (en)

Wirjadisastra (rembugan) 24 Januari 2021 09.01 (UTC)[wangsuli]

Pertalan Jawa-Indonesia saka artikel Perang Jawa (1741–1743)[besut sumber]

Iki sawatara tembung kang daktemu ing bausastra nalika mertal artikel Perang Jawa (1741–1743) saka basa Indonésia menyang basa Jawa. Tembung sing dakréka dhéwé daktengeri *.

 • bandhanganing perang = rampasan perang
 • bebantheng = pejuang
 • bubrah = jatuh; hancur (kekuasaan, bangunan)
 • bulu bekti = upeti
 • cengkah = konflik
 • dalan gladhagan* = jalan angkutan barang
 • dalan playu = jalan melarikan diri
 • darah = keturunan
 • dilurahi = dipimpin
 • diprajaya = dibunuh (assasinated)
 • dirèh = diperintah
 • (ge)gaman = senjata, bersenjata
 • garningson = garnisun
 • ing bawah = dalam kekuasaan, komando
 • jejuluk = bergelar, gelar
 • kabutuh = darurat
 • kabuwang adoh = diasingkan
 • kacidra = dikhianati
 • katundhung = diusir
 • kasebrataké = dikucilkan
 • kori = gerbang
 • kraman = pemberontakan
 • kukuh = bertahan
 • lelayaran = berlayar
 • maluyakaké = merestorasi, memperbaiki (bangunan)
 • mbeskup = menyita
 • mbléngkrahi = mencerai-beraikan
 • mbudidaya = berusaha
 • mburuhaké = mempekerjakan
 • mimis = peluru
 • mlayu (ninggal palagan) = melarikan diri (meninggalkan peperangan)
 • mujangan = tawanan
 • ngejègi = menduduki
 • ngener = menuju
 • ngerigaké = mengerahkan
 • nglepasi mimis = melepaskan tembakan
 • ngrangsang = menyerang
 • ngukuhi = mempertahankan
 • njarah-rayah = menjarah
 • numpes = membantai
 • nyubriyani = mencurigakan
 • obat mimis = amunisi
 • padunungan = pemukiman
 • panempuh = penyergapan
 • pangarep = pemimpin
 • pangayom = perlindungan
 • pangepung = pengepungan
 • pangéran pati = putera mahkota
 • panglurug = ekspedisi militer
 • pangrangsang = serangan
 • pangrèh = pemerintah
 • panumpes = pembantaian
 • panunggalan = unit/kesatuan
 • para/wong kraman = pemberontak
 • parepatan = rapat, pertemuan
 • pasrah = menyerah
 • réka = taktik
 • sekuthon = bersekutu, persekutuan
 • serik = tersinggung
 • sesidheman/dhedhemitan = secara diam-diam/sembunyi-sembunyi
 • sesulih = pengganti
 • tanpa tandhing = tanpa perlawanan
 • telik-sandi = mata-mata
 • teluk = takluk, kalah
 • wadyabala = tentara

– tanggepan tanpa tapak asta déning Wirjadisastra (rp) ing 22 Fèbruari 2021 05.56‎ (UTC).[wangsuli]

Têmbung Nawabrawit 25 Marêt 2021[besut sumber]

Kula nuwun, kula nyuwun idin badhe urun rêmbag angênani têmbung Nawabrawit Jawi wontên sangandhap punika.

 • 1. Parigawe (kegiatan, activity)
 • 2. Parilulut (domestifikasi, domestification)
 • 3. Golongan (kategori, category)
 • 4. Cepak (tersedia)
 • 5. Guna (fungsi, function; utawa uga manfaat, benefit)
 • 6. Mupangat (dasanama guna; manfaat, benefit)
 • 7. Laladan (lokal, tempatan, local)
 • 8. Papligi (spesies, species)
 • 9. Bagapapligi (subspesies, subspecies)
 • 10. Anglewer (menjuntai)
 • 11. Anggêr (asalkan, asal, if)
 • 12. Rêrênggan (hias)
 • 13. Iwak (daging, meat)
 • 14. Iwak loh (ikan konsumsi)
 • 15. Bêleh utawa bêlehan (pedaging).

Maturnuwun. Wong Asor 123 (rembugan) 25 Maret 2021 09.03 (UTC)[wangsuli]

Embassy[besut sumber]

Nèk miturut aku sih istilah Jawané sing pas "Kadutan" utawa "Duta" waé. Mbokmenawa tembung "Caraka" uga apik :-) Meursault2004ngobrol 16:17, 27 Januari 2008 (UTC)

Wis tak cèk ing Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa) anggitan Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, kasilé kaya mangkéné:
 • dhuta, ora ana
 • duta, caraka tegesé padha yakuwi utusan, kongkonan
 • Tembung Indonesia kedutaan, ora ana dasanamané.
Kamangka yèn nganggo tembung "duta" utawa "caraka" tegesé wong-é, dudu papan panggonané (kantor), yèn nganggo tembung "wisma duta" kuwi rak omah dinesé pak Dubes. Manawa sing paling cedhak ya "kadutan" kuwi mau mas. Nanging ana sawetara konotasi yakuwi: tembung "kadut" tegesé karung, dadi nèk "kadutan" aja nganti dianggep "karungan".
Sajroning wiki iki sing dikarepaké rak duta bahasa, piyé nèk ing wiki jv iki sauntara nganggo tembung "duta-basa", kanggo kantor lan wongé sisan?, bèn ora padha karo "duta" sing tenanan. Matur sembah nuwun. Prastitip pesen
Supaya wong-wong ora padha salah tampa, kepriyé nèk tembungé diganti dadi 'kacarakan'? Kaya papané wong-wong dhines sing kawuwuhan ater-ater ka- lan panambang -an kaya déné kalurahan, kacamatan, lsp. Uga tembung 'caraka' iku sak orané lumayan lumrah merga tembung kuwi ana ing panagram aksara Jawa lan diajaraké ing sekolahan. — Labdajiwa (rembugan) 14 Juli 2021 15.51 (UTC)[wangsuli]
Bisa waé Mas yèn arep nganggo tembung "Kacarakan". Wirjadisastra (rembugan) 15 Juli 2021 07.26 (UTC)[wangsuli]
Oké. Kacané wis daklih menyang Wikipedia:Kacarakan. — Labdajiwa (rembugan) 15 Juli 2021 11.30 (UTC)[wangsuli]
Kadutan iki ora ana Bahasa Indonesiané yå? Empu rembugan 13:57, 4 April 2011 (UTC)

Murbei[besut sumber]

(Sebelumnya mohon maklum karena saya menggunakan bahasa Indonesia.)

Saya sarankan artikel tersebut dipindahkan ke judul baru: besar.

Pengalaman saya mengunjungi Gunungkidul, masyarakat lokal menyebutnya 'besar'. Dan berdasarkan pencarian di internet sekitaran Jawa Tengah mengunakan nama dengan variasi itu.

Atau mungkin pengguna lain mempunyai informasi tambahan.

FYI, WBI menggunakan judul 'bebesaran'.

Rex AurōrumDisputātiō 19 Agustus 2021 09.45 (UTC)[wangsuli]

@Rex Aurorum: Saya malah baru dengar nama tersebut. Kalau di daerah saya orang-orang pada menyebutnya dengan nama murbéi. Kata "Besar" biasanya hanya merujuk pada nama bulan dalam kalendar Jawa. Menurut Bausastra Jawa karya W.J.S. Poerwadarminta, buah tersebut dinamai "besaran". — Labdajiwa (rembugan) 19 Agustus 2021 16.00 (UTC)[wangsuli]
Yang saya maksud 'besar' dan variannya: 'besaran', 'bebesaran'. ―Rex AurōrumDisputātiō 20 Agustus 2021 00.18 (UTC)[wangsuli]
Menurut Kawi - Indonesia (1977) oleh Wojowasito, sepertinya "besar" termasuk kosakata Kawi & "murbei" termasuk kosakata Indonesia. Dengan dasar itu, artikel saya pindahkan ke "besar" sebagai nama tumbuhannya. Nama buahnya "besaran", merujuk ke Bausastra Jawa di atas. Wirjadisastra (rembugan) 20 Agustus 2021 03.33 (UTC)[wangsuli]
Besaran sudah termasuk tumbuhan beserta buahnya, Mas. "bêsaran: I kn. ar. wit sarta woh". — Labdajiwa (rembugan) 20 Agustus 2021 04.45 (UTC)[wangsuli]

Babrayan Basa lan Aksara Jawa[besut sumber]

 • Kula ing mriki saking Ngomong Nulis Basa Jawa badhe atur sakedhik manawi kapareng nggih. Basa Jawi ing jaman punika kathah tetembungan ingkang samsaya ical lan andadosaken basa Jawi dumados basa kreol ing basa dintenan ing jaman sapunika (saniki). Lajeng, kathah pakempalan basa Jawi ingkang lumampah priyambakan lan boten makarya kanthi babarengan. Pitujuning saben pakempalan benten-benten lan kula dereng pirsa pakempalan ingkang satunggal kagem koordhinasi upaya-upaya prakawis Basa lan Aksara Jawi punika. Mesthi saben pakempalan prinsipipun wonten ingkang benten punika limrah. Ananging, manawi boten anyawiji, mangke basa Jawi dumados kirang efektif anggenipun kapunrevitalisasi saha kapunagem ing madyaning tiyang anem. Manawi basa Jawi boten dipunagem ing sadanten 'bidang' mangke basa Jawi naming dumados basa niche dening pamocapipun priyambak. Sadanten basa punika basa ingkang mardika (indenpenden). Manawi basa punika pejah utawi gesang gumantung dening pamocapipun priyambak. Manawi badhe rembagan ingkang langkung kathah, sumangga saged DM ing twitter ipun NNBJ. Manawi kagem tetembungan basa Jawi, punika ugi wonten proyek kagem anjarwekaken tetembungan saking level A1-C2 basa Inggris. Manawi wonten ingkang 'tertarik' lan badhe makarya babarengan sumangga. Manawi tiyang Jawi makarya babarengan kagem Basa lan Aksara Jawi, mesthi kasilipun enggal efektif lan sae. Maturnuwun saderengipun sampun amaos nggih. Wong Asor 123 (rembugan) 15 Mèi 2022 08.13 (UTC)[wangsuli]

Niti[besut sumber]

Usulan dadi birokrat tumrap Wirjadisastra[besut sumber]

Sugeng sonten. Awit ora anané birokrat kang aktif ing Wikipédia Jawa, aku nganjokaké awakku dhéwé minangka birokrat. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Tulis {{Vote|Y}} yèn sarujuk, tulis {{Vote|N}} yèn ora sarujuk, banjur diwènèhi tandha tangan (~~~~)

Usulan iki dibukak rong minggu saperlu ndudut putusané. Wirjadisastra (rembugan) 27 Agustus 2019 09.50 (UTC)[wangsuli]

Swara[besut sumber]

Pak @Meursault2004:, kula nyuwun dipunangkat minangka birokrat kanthi dhedhasar voting punika. Matur nuwun Wirjadisastra (rembugan) 13 Sèptèmber 2019 09.39 (UTC)[wangsuli]

IMPORTANT: Admin activity review[besut sumber]

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for more than 2 years):

 1. Nurulbaitirohmah (administrator)
 2. PL 05 SIGIT (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, Stanglavine (rembugan) 16 Januari 2022 19.22 (UTC)[wangsuli]

Tèhnis[besut sumber]

Infobox[besut sumber]

Tulung, sawise bung MRZQ ngubah Modhul:Infobox kok infobox-ne dadi ngelebar kaya neng artikel kene: Vikariat Apostolik Puerto Princesa. Sapa sing isa mbetulake ? --Glorious Engine (rembugan) 24 Fèbruari 2022 08.04 (UTC)[wangsuli]

Pranala jaba[besut sumber]

Aku nggawe pranala jaba ing artikel Dinigeer Yilamujiang mung kok isih metu kalimat "Masalah Lua ing package.lua larik 80: module 'Module:External_links/conf/Sports' not found." --Glorious Engine (rembugan) 24 Fèbruari 2022 22.26 (UTC)[wangsuli]

Usul[besut sumber]

Usul nambah tagline Wikipédia Jawa ing skin Vector 2022[besut sumber]

Jaré wara-wara iki, skin Vector 2022 bakal di-deploy menyang kabèh wiki ing pungkasan sasi Juli 2022. Format logoné kuwi séjé karo Vector 2010, kudu diparo-paro. Prabédané bisa dideleng ing Wikipédia:Pendhapa?useskin=vector-2022 lan en:Main Page?useskin=vector-2022 (mung vèrsi dhèstop). Jalaran tagline-é durung ana mula aku usul nambah tagline Wikipédia Jawa "Bauwarna Mardika" ing skin Vector 2022.

Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Yèn sarujuk, tulung awèh swara {{vote|y}} utawa {{vote|n}} yèn ora sarujuk, banjur wènèhi tapak asma ~~~~. Matur nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 20 Juni 2022 03.00 (UTC)[wangsuli]

Uga delengen:

Sarujuk[besut sumber]

Ora sarujuk[besut sumber]

Ora milih[besut sumber]

Tanggepan[besut sumber]

Wis di-deploy, nanging miturutku aksara tagline-é kurang kandel lan rada ngeblur. Piye panemumu, Mas Wirjadisastra lan Bennylin. Apa dianyari manèh tagline-é mawa aksara kang luwih gedhi sathithik supaya luwih jelas yèn diwaca apa wis bèn ngono waé? — Labdajiwa (rembugan) 23 Juni 2022 16.00 (UTC)[wangsuli]

Nang PC wis oke, nang hape ya wis oke. Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 23 Juni 2022 16.22 (UTC)[wangsuli]
@Bennylin: Nèk aku kok rada ngeblur, ya? Sing vèrsi saiki ukuran tagline-é ngetutké enwiki lan frwiki. Ing idwiki ukurané rada gedhi sathithik. Sirku dakpadhakké karo idwiki. Iki bédané: https://0x0.st/oSZZ.png. Sing kiwa tagline sing saiki dianggo, sing tengen dakgedhèkké sathithik. — Labdajiwa (rembugan) 23 Juni 2022 23.00 (UTC)[wangsuli]
Jalaran tagline-é rada angèl diwaca, mula tagline-é dakanyari mawa aksara kang luwih gedhi sathithik. Mugya kanthi anané pangowahan iki tagline-é dadi ora pati nge-blur lan malih pénak disawang dalah diwaca. — Labdajiwa (rembugan) 25 Juni 2022 02.00 (UTC)[wangsuli]

Liyané[besut sumber]