Parasurama: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Gedhéné ora owah ,  5 taun kepungkur
éjaan using AWB
c (éjaan using AWB)
(éjaan using AWB)
Parasurama minangka putra ragil saking [[Jamadagni]], salah satunggaling resi keturunan Bregu. Punika dados salah satunggaling sebab piyambakipun ugi kawéntar kanthi jejuluk [[Bhargawa]]. Nalika piyambakipun lair, [[Jamadagni]] maringi nama putranipun "Rama". Nalika déwasa, Rama ugi misuwur kanthi nama '''Parasurama''' amargi ngasta [[kapak]] minangka senjatanipun. Kejawi punika, Parasurama ugi gadhah senjata sanés awujud [[panah]] ingkang sekti mandraguna.<ref name= " internet 2">{{en}}[http://hinduism.about.com/od/godsgoddesses/a/Parasurama.htm](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Nalika taksih timur Parasuama sampun numpes ibunipun piyambak, inggih punika "Renuka". babagan punika kasebabaken amargi anggénipun nglayani Rsi jamadagni wonten kalepatan ingkang dipuntindakaken Renuka saéngga Jamadani duka. Jamadagni lajeng dhawuh dhumateng para putranipun supados numpes Renuka. Piyambakipun janji badhé ngijabahi punapa kémawon pepénginan ingkang dipunsuwun. Éwadéné kados mekaten, sedayasadaya putranipun Jamadagni boten wonten ingkang purun nindakaken paréntahipun kejawi Parasurama,saéngga Jamadagni tambah duka saha nyupatani sedayanipunsadayanipun dados [[watu]].<ref name= " internet 3">{{en}}[http://www.bvml.org/SBBTM/spa.html](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Parasurama minangka putra ingkang paling eném saha ongkang paling pinter, purun numpes ibunipun piyambak. Sabibaripun Renuka séda, piyambakipun lajeng nyuwun Jamadagni netepi janjiipun. Panyuwunan punika, inggih supados Rsi Jamdagni purun nguripaken malih Renuka saha sekawan sedhérékipun. Jamadagni ngraosaken seneng saha netepi sedayasadaya panyuwunanipun Parasurama.<ref name= " internet 4">{{en}}[http://srimadbhagavatam.com/9/16/en2](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
== Numpes kaum ksatriya ==
 
Nalika jamannipun Parasurama, katentreman donya dipunrisak déning para kaum ksatriya ingkang remen paprangan kaliyan ksatriya sanésipun. Parasurama bangkit numpes sedayanipunsadayanipun, ingkang sejatosipun kedah ngayomi kaum ingkang lemah. Boten kaétang cacahipun ksatriya ingkang sampun kabesmi déning Parasurama, raja utawi pangéran, ingkang katumpes kanthi kapah saha panahipun Rama putra Jamadagni.<ref name= " internet 5">{{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Rumiyin Parasurama gadhah tekad kanggé numpes sedayasadaya ksatriya saking bumi punika. Piyambakipun ugi dipunsebataken muteri donya kaping tiga. Sasampunipun ngraos cekap, Parasurama ngawontenaken upacara pangorbanan suci wonten ing sawijining papan ingkang kasebut '''Samantapancaka'''.<ref name="buku 2"/> Mbenjing wonten ing jaman salajengipun, papan punika misuwur kanthi nama [[Kurukshetra]] saha kaangep minangka papan ingkang suci ingkang dados papan kanggé ngadani paprangan ageng déning [[Pandawa]] saha [[Korawa]].<ref name=" internet 5"/>
 
Panyebab mligi kénging punapa Parasurama gadhah tekad numpes para kaum kesatria inggih punika amargi tumindakipun Raja Kerajaan Hehaya ingkang kasebut Kartawirya Arjuna ingkang sampun ngrampas sapi gadhahanipun Jamadagni. Parasurama duka saha numpes raja kasebut. Ananging wonten ing salajengipun, putra-putranipun Kartawirya Arjuna nuntut piwales kanthi numpes Jamadagni. Amargi kadadéan punika, Parasurama gadhah dendham dhumateng sedayasadaya kaum (golongan) ksatriya.<ref name=" internet 5"/>
 
== Pirsani Ugi ==
352.737

besutan

Menu navigasi