Menyang kontèn

Bebungah Sastra Rancagé

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
backdrop bebungah sastra rancage 2012
backdrop bebungah sastra rancage 2012
Ajip Rosidi Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage
pamenang bebungah sastra rancage 2012

Bebungah Sastra Rancagé iku bebungah sing dianugerahaké marang sastrawan sing nulis sajeroning basa-basa ibu, wiwit taun 1989. Wiwitané bebungah iki mung kaparingaké marang sastra basa Sundha waé, nanging wiwit taun 1994 uga kaparingaké marang basa Jawa, lan taun 1998 kaparingaké marang sastrawan basa Jawa, basa Sundha lan sastra basa Bali. Taun 2008 wiwit sumrambah manèh malah nganti tumeka sastra basa Lampung. Wiwit taun 1990, bebungah dipérang dadi rong kategori, ya iku kanggo karya kang kababar wujud buku lan jasa (tumrap wong utawa lembaga) kang duwé jasa marang basa lan sastra. Déné wacan bocah basa Sundha wiwit diwènèhaké taun 1993 kanthi jeneng Bebungah Samsudi.

Ing taun-taun wiwitan, bebungah iki mung saka karsa lan karya pribadi waé, ya iku saka tokoh sastrawan basa Sundha Ajip Rosidi. Nanging wiwit taun 1994 diadegaké sawijining yayasan kanthi jeneng Yayasan Kabudayan Rancagé kanggo wadhah supaya anugerah Rancagé iki bisa lumintu.Yayasan sing diadegaké ing taun 1994 iki duwé kantor sekretariat ing Dalan Rawabambu no. 38 Pasar Minggu, Jakarta 12520 Indonésia.

Para pangarsa sing ngadegaké yayasan iki ya iku: Ajip Rosidi, Erry Riyana Hardjapamekas, H.R.Déddi Anggadiredja, SE. MBA, Hj. Patimah, Prof. Dr. H. Ayatrohaédi, Prof. Dr. H. Édi Suhardi Ékadjati, H.I. Martalogawa, Drs.H. Ahmad Mustofa, SH., Hj. Nunun Nuki Aminten, Dr. H. Zainuddin Djafar MA., Hj. Titi Surti Nastiti, MA., Dr. H.Uga Percéka, Titis Nitiswari, H. Muhammad Nundang Rundagi, H. Rangin Seembada, lan Ahmad Rivai. Déné Dhéwan Pembina sing dipandhégani déning Ayip Rosidi, dumadi saka Hassan S. Kartadjoemena, Drs. Hana Djumhana Bastaman, Hj. Patimah, Drs. H. Ahmad Mustofa, SH., Hj. Nunun Nuki Aminten. Dhéwan Pangurus: Érry Riyana Hardjapamekas, H Achmad Darsana, Ahmad Rivai, Hj. Dr. Titi Surti Nastiti, Hj. Aisyah Ganie, Prof. Dr. H. Zainuddin Djafar, MA., Dr. H. Uga Percéka, H. Muhammad Nundang Rundagi, H. Rangin Sembada, Déwi Délila Déigratia, Drs. Hawé Setiawan. Dhéwan Pangawas: Farid Prawiranegara.

Bebungah Rancagé 2012[besut | besut sumber]

Adicara panampaning Bebungah Rancagé 2012 dianakaké ing kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES) kaping 24 Mèi 2012. Salah siji saka panampa bebungah Rancagé 2012 ya iku Sucipto Hadi Purnomo[1] salah siji dhosèn saka UNNES lan uga ing taun 2012 mengku kalungguhan minangka Kepala Humas UNNES. Adicara agung panampaning bebungah Rancagé sing diadani kanthi karya bebarengan Yayasan Rancagé lan UNNES mau dirawuhi déning Ajip Rosidi pribadi, para panampa bebungah lan para sastrawan anatara liya Darmanto Yatman. Para panmpa bebungah Rancagé 2012 sapepaké ya iku:

  • Sastra Sundha: Paguneman kumpulan geguritan karya Acép Zamzam Noor[2], lan Éti R.S. liya saka babagan jasa.
  • Sastra Jawa: Ombak Wengi' kumpulan geguritan karya Yusuf Susilo Hartono, lan Sucipto Hadi Purnomo tumrap jasa.
  • Sastra Bali: Meték Bintang, kumpulan carita cekak anggitan Komang Adnyana, lan I Madé Sugianto tumrap jasa.

Sing Nampa Bebungah Sastra "Rancagé" lan Bebungah "Samsudi"[besut | besut sumber]

  • 1989: Yus Rusyana, kanggo buku kumpulan carita cekak Jajatén Ninggang Papastén (Kewanen Ngadhepi Tekdhir).
  • 1990:
Karya: Iskandarwassid, kanggo buku kumpulan carita cekak Halimun Peuting (Pedhut Wengi).
Jasa: Syarif Amin (H. Moh. Kurdie).
Karya: R. A. F. (H. Rahmatullah Ading Affandie), kanggo roman cekak Nu Kaul ku Lagu Kaléon (Kang Janji Nyanyi Tembang Kaléon,
Jasa: Ki Umbara (H. Wireja Ranulaksana).
Karya: Yoseph Iskandar, kanggo roman sajarah Tanjeur na Juritan Jaya di Buana (Unggul ing Madyaning Perang lan Jaya ing Donya),
Jasa: Muh. Rustandi Kartakusuma.
Karya: Godi Suwarna, kanggo kumpulan puisi Blues Kéré Lauk (Blues Dhendheng Iwak),
Jasa: Kis. Ws. (Kiswa Wiriasasmita).
Bebungah "Samsudi": Tatang Sumarsono, kanggo buku Si Paser dan manda.
Sastra Sundha
Karya: Tatang Sumarsono, kanggo roman Demung Janggala,
Jasa: Sayudi.
Sastra Jawa
Karya: Naniek P. M. (Drs. F. C. Pamuji), kanggo roman Sumpahmu Sumpahku,
Jasa: H. Subagiyo Ilham Notodijoyo.
Bebungah "Samsudi": Hidayat Susanto, kanggo buku Guha Karang Legokpari (Guwa Karang Legokpari).
Sastra Sundha
Karya: Etty R. S., kanggo kumpulan puisi Maung Bayangan (Macan Ketaton),
Jasa: H. Rusman Sutiasumarga.
Sastra Jawa
Jasa: H. Karkono Partokusumo.
Bebungah "Samsudi": Abdullah Mustappa, kanggo buku Muhammad al-Amin (Muhammad kang Pinercaya), Cilaka! Abu Lahab (Cilaka! Abu Lahab), dan La Ilaha Ilallah (Ora Ana Gusti Kajaba Allah).
Sastra Sundha
Karya: Godi Suwarna, kanggo kumpulan carita cekak Serat Sarwasatwa (Serat Sato Kewan),
Jasa: Jurusan Basa dan Sastera Sundha IKIP Bandung.
Sastra Jawa
Karya: Satim Kadaryono, kanggo roman Timbreng (Mendung),
Jasa: Muryalelana (Doyosantosa).
Bebungah "Samsudi": Taufik Faturohman, kanggo buku Patepung di Bandung (patemon ing Bandung).
Sastra Sundha
Karya: Yoseph Iskandar, kanggo romana Prabu Jaya Déwata lan Tri Tangtu di Bumi (Telung Wewaler ing nDonya),
Jasa: Wahyu Wibisana.
Sastra Jawa
Jaimin K., kanggo kumpulan geguritan Siter Gadhing,
Jasa: Tajib Ermadi.
Sastra Sundha
Karya: Caraka, kanggo kumpulan cerkak Awéwé Dulang ti Nandé (Wong Wadon Gumantung Bojo),
Jasa: R. A. F.
Sastra Jawa
Karya: Esmiet, kanggo roman Nalika Langité Obah,
Jasa: Anjar Any.
Sastra Bali
Karya: I Madé Sanggra, kanggo kumpulan puisi Kidung Republik,
Jasa: Nyoman Manda.
Sastra Sundha
Karya: Darpan Ariawinangun, kanggo kumpulan cerkak Nu Harayang Dihargaan (Sing Kepengin Diregani)
Jasa: Duduh Durahman.
Sastra Jawa
Karya:Suharmono Kasiyun, kanggo roman Pupus kang Pépés
Jasa: St. Iesmaniasita (Sutistyautami).
Sastra Bali:
Karya: I Komang Berata, kanggo kumpulan cerkak Lekad Tumpek Wayang (Lair ing Dina Tumpak Wayang),
Jasa: Prof. Dr. I Ngurah Bagus.
Sastra Sundha
Karya: Chyé Rvtty Isnéndés, kanggo kumpulan puisi Kidang Kawisaya (Kidang Kamantra),
Jasa: Prof. Dr. H. Yus Rusyana.
Sastra Jawa
Karya: Widodo Basuki, untuk kumpulan sajaknya Layang saka Paran,
Jasa: Suparto Brata.
Sastra Bali
Karya: I Ketut Rida, kanggo roman Sunari,
Jasa: I Gdé Darna.
Sastra Sundha
Karya: Dyah Padmini, kanggo kumpulan puisi Jaladri Tingtrim (Samodra Tintrim),
Jasa: Moh. E. Hasim.
Sastra Jawa
Karya: Suparto Brata, kanggo kumpulan carkak Trem,
Jasa: Esmiet.
Sastera Bali
Karya: Agung Wiyat A. Ardhi, kanggo kumpulan puisi lan drama gong Gending Girang Sisi Pakerisan (Gendhing Girang ing Pinggir Kali Pakerisan),
Jasa: I Ketut Suwija.
Sastra Sundha
Karya: Tatang Sumarsono, kanggo roman Galuring Gending,
Jasa: Prof. Dr. h. Edi Suhardi Ekajati.
Sastra Jawa
Karya: Jayus Pete, kanggo kumpulan cerkak Kreteg Emas Jurang Gupit
Jasa: Dr. K. R. T. R. M. T. Sudi Yatmana.
Sastra Bali
Karya: Jelantik Santha, kanggo roman Sembalun Rinjani,
Jasa: IDK Raka Kusuma.
Bebungah "Samsudi": Dadan Sutisna, kanggo buku Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Sing Manggon ing Legok Kiara).
Sastra Sundha
Karya: Holisoh M. E., kanggo roman Kembang-kembang Petingan (Kembang-Kembang Pilihan),
Jasa: Dra. Tini Kartini.
Sastra Jawa
Karya: Sugiarta Sriwibawa, kanggo roman Candhikala Kapuranta,
Jasa: Drs. Mochtar.
Sastra Bali
Karya: I Nyoman Manda, kanggo roman Bunga Gadung Ulung Abancang (Kembang Gadhung Gugur),
Jasa: i Gusti Putu Bawa Samar Gantang.
Bebungah "Samsudi": Ki Umbara, kanggo buku Utara-Utari.
Sastra Sundha
Karya: Dédén Abdul Aziz, kanggo roman Pangantén,
Jasa: Tatang Benyamin Koswara.
Sastra Jawa
Karya: J. F. X. Hoery, kanggo kumpulan geguritan Pagelaran,
Jasa: Moch. Nursyahid Purnomo.
Sastra Bali
Karya: I Déwa Gde Windhu Sancaya, kanggo karya Coffee Shop (Warung Kopi),
Jasa: Nyoman Tusthi Eddy.
Bebungah "Samsudi": Dadan Sutisna, kanggo buku Misteri Haur Geulis.
Sastra Sundha
Karya: Mh. Rustandi Kartakusumah, kanggo kumpulan cerkak Amanat dina Napas Panungtungan (Amanat ing Napas Pungkasan),
Jasa: K. H. Ahmad Maki.
Sastra Jawa
Karya: Suparto Brata, kanggo roman Donyane Wong Culika,
Jasa: Drs. K. R. T. Suryanto Sastroatmojo.
Sastera Bali
Karya: I Made Suarsa, kanggo kumpulan puisi Ang Ah lan Ah Ang,
Jasa: Drs. Made Taro.
Sastra Sundha
Karya: Yous Hamdan, kanggo kumpulan cerkak 'Geus Surup Bulan Purnama (Wis Angslup Wulan Purnama),
Jasa: Abdullah Mustappa
Sastra Jawa
Karya: Suwardi Endraswara, kanggo kumpulan cerkak Senthir, Antologi Cerkak,
Jasa: Suwignyo Adi.
Sastra Bali
Karya: Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten, kanggo kumpulan cerkak Buduh Nglawang (Wong Edan Jejogedan),
Jasa: Drs. Ida Bagus Gdé Agastia.
Bebungah "Samsudi": Darpan, Yuhdiatna, dan Suhendar Yudamulia, kanggo cerkak-cerkak Dongéng-dongéng ti Karawang (Carita-carita Saka Karawang).
Sastra Sundha
Karya : Godi Suwarna, kanggo novèl "Sandekala"
Jasa : Dadi Danusubrata, pimpinan Téater Sundha Kiwari (TSK). TSK mandhegani Festival Drama Berbasa Sundha kang ngancik 20 taun iki wis nglairaké akèh kelompok lan karya drama basa Sundha.
Sastra Jawa
Karya : Turiyo Ragilputra, kanggo karyané "Bledheg Sagara Kidul"
jasa : Srijono, Editor kalawarti Jayabaya. Srijono mbuka kolom "Roman Secuil" kanggo para penulis sastra jawa mudha ing Kalawarti Jayabaya.
Sastra Bali
Karya :I Nyoman Manda, kanggo karyané "Depang Tiang Bajang Kayang-kayang"
Jasa : I Made Suatjana, kanggo labuhé nglairaké program Bali Simbar, ya iku program MS-Word kang bisa kanggo nulis Aksara Bali.
Sastra Lampung
Karya: Udo Z. Karzi (Zulkarnain Zubairi) kanggo karyané Mak Dawah Mak Dibingi
Bebungah Samhudi: Ai Koraliati kanggo buku wacan anak-anakne, Cathetan Poean R
  • 2012:
Sastra Sundha: Paguneman kumpulan geguritan karya Acép Zamzam Noor, lan Éti R.S. saka babagan jasa.
Sastra Jawa: Ombak Wengi kumpulan geguritan karya Yusuf Susilo Hartono, lan Sucipto Hadi Purnomo tumrap jasa.
Sastra Bali: Meték Bintang, kumpulan carita cekak anggitan Komang Adnyana, lan I Madé Sugianto tumrap jasa.
Bebungah Samsudi: Asal-usul Hayam Pelung jeung Dongèng-dongèng Cianjur Lianna, karya Tatang Setiadi.

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. Suara Merdeka:Sucipto Hadi Purnomo Raih Hadiah Sastra Rancage
  2. "Pikiran Rakyat.com:Acep Zamzam Noor & Etti R.S. Raih Hadiah Rancage 2012". Diarsip saka sing asli ing 2012-05-31. Dibukak ing 2012-05-30.

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Cithakan:Panampa Bebungah Sastra Rancagé