Arsitèktur Indonésia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Omah Gadang

Arsitektur Indonésia inggih punika jinising arsitektur ingkang kapacak wonten ing bangunan ing Indonésia. Arsitektur ing Indonésia kenging pangaribawa saking maneka warna budaya, sujarah, lan geografi ingkang wonten ing Indonésia. Para panjajah saha pedhagang mbeto kabudayan saking nagara asalipun ingkang sanget damel wontenipun éwah- éwahaning gaya lan teknik konstruksi bangunan ing Indonésia. Pangaribawa saking nagara sanesipun ingkang paling kenthel mangaribawa Indonésia ing zaman arsitektur klasik inggih punika saking nagara India, senajan ta ugi boten sekedhik bangunan Indonésia ingkang kenging pangaribawa saking Cina lan Arab. Lajeng, arsitektur bangunan Indonésia ugi kenging pangaribawa saking Éropah wonten ing seni arsitektur wiwit mlebet ing purwakaning abad kaping 18 lan abad kaping 19.

Arsitektur keagamaan[besut | besut sumber]

Seni arsitektur ngrembaka sanget ing Pulo Jawa.[1] Sinkretisasi agama ing Jawa boten namung ngewah- ewahi agama asli ingkang sampun wonten ing Indonésia, ananging ugi mangaribawani gaya- gaya arsitektur ingkang khas dados titikanipun bangunan Jawa kangge bangunan- bangunan kangge ngibadah agama hindhu, Budha, Islam, ugi Kristen. Saperangan bangunan agama kados candhi, ingkang asring dipundamel kanthi ukuran ageng lan dipundhisen kanthi arsitektur ingkang kompleks, kathah dipunbangun ing Pulu Jawa ing jaman jumeneng nata kraton Hindhu- Budha Indonésia ing antawisipun abad kaping 8 ngantos abad kaping 14. Candhi- candhi Hindhu ingkang paling sepuh ingkang taksih madeg mapan wonten ing Pegunungan Dieng. Menawi dipuntaksir, wonten ing laladan pegunungan Dieng punika, wonten kirang langkung sekawan atus candhi ing Dieng ingkang sak punika namung kantun wolung candhi. Candhi Borobudhur ingkang dados monumen umat Buda kalebet wonten ing dhaptar Situs Warisan Dunya UNESCO, ingkang dipunbangun déning wangsa Syailendra ing antawisipun taun 750 ngantos taun 850 Masehi, ananging lajeng dipuntilar sekedhap sasampunipun Borobudhur sampun badhe dipunbangun, amargi ningali sampun langkung sekedhik ingkang ngrembakakaken agami Budha lan kakuasaan ing tanah Jawa sampun pindhah mangetan. Borobudhur gadhah saperangan ageng pahatan- pahatan ingkang narik kawigatosanipun para wisatawan amargi ngandharaken cariyos ingkang wetah lan manunggal menawi dipuntingali saking tingkat paling ngandhap (Kamadhatu), rupadhatu, ngantos tingkat paling nginggil inggih punika, arupadhatu, ingkang punika inggih metafor peralihan pencerahan. Kanthi munduripun Krajaan Mataram, ing sisih wetan Jawa ingkang dados punjering arsitektur keagamaan kanthi gaya ingkang saged narik kawigatosanipun masarakat ingkang minagka gambaraning Siwaisme, Buda lan pangaribawa khas Jawa; satunggaling fusi ingkang nyerminaken karakteristik agama ing sadaya pelosok Jawa. Ing abad kaping 15, Islam sampun dados agama ingkang nguwaosi Jawa lan Sumatra. Kados dene agama Hindhu lan Budha ingkang sampun mangaribawani bangunan- bangunan sakiwa-tengenipun, pangaribawa asing ingkang ndherek agami punika ugi dadosaken wontenipun gaya- gaya arsitektur mesjid kanthi khas Jawa.

Arsitektur Griya Adat[besut | besut sumber]

Saben etnis lan suku ingkang wonten ing Indonésia punika gadhah arsitektur ingkang beda- béda ingkang dadosaken rumah adat saben laladan punika ugi beda- beda. Kanthi wontenipun sekedhik dipunlirwakaken, bilih tiyang Indonésia punika inggih sejatosipun keturunan saking Austronesia (asalipun saking Taiwan, c. 6.000 taun kepengker), lan griya- griya adat tradhisional Indonésia gadhah karakteristik kados saking konstruksi kayunipun, variasi wujud griyanipun, lan ugi struktur gendhengipun ingkang njlimet. Tiyang Austronesia punika padatanipun damel griya kanthi strukutur griya ingkang dawa komunal kados panggung, kanthi gendhengipun ingkang sanget miring posisinipun, kados ingkang ketingal wonten ing Griya adat Batak lan Tongkonan, Toraja. Dene variasi wujud griya ingkang dawa punika dipunpanggihaken wonten ing dalemipun tiyang- tiyang Dayak ing Kalimantan saha tiyang pendhudhuk Mentawai.[2]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [Schoppert, P., Damais, S., Java Style, 1997, Didier Millet, Paris, 207 pages, ISBN 962-593-232-1]
  2. ^ [Dawson, B., Gillow, J., The Traditional Architecture of Indonésia, 1994 Thames and Hudson Ltd, London, ISBN 0-500-34132-X]

Ma:Seni bina Indonésia