Tembung sesulih pandarbé

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Tembung sesulih pandarbé inggih punika salah satunggiling tembung sesulih (Basa Indonesia: kata ganti). Tembung sesulih pandarbé punika wonten ingkang manggèn ing sangajening tembung, inggih punika dak-, mang-, ko- saha ing sawingkinging tembung, inggih punika-ku,-mu, saha -e.

Tembung sesulih pandarbé punika kaginakaken ing ngoko, kajawi mang- ingkang kaginakaken ing basa krama(krama madya). Tembung sesulih pandarbé dak- ing basa krama lajeng éwah dados kula. Klitika kok-, mang-, -ku, -mu ing basa krama éwah dados sampeyan utawi panjenengan. Klitik -mu kadhang kawis éwah dados ingkang ing basa krama.

Tuladha: dakpangan--> kula tedha koktuku--> mangtumbas-->sampeyan tumbas utawi panjenengan pundhut. Dhuwitku-->arta kula. Bapakmu-->Bapak sampeyan-->bapak panjenengan, ingkang rama.