Saraswati

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Saraswati
Dewi Saraswati.jpg
Gelar sebagai Dewi pangetahuan, kasenian, kabijaksanaan, lan inspirasi
Dewanagari: सरस्वती
Golongan: Dewi
Sisihan: Brahma
Wahana: Angsa lan kembang tratai

Saraswati inggih punika salah satunggal saking tigang dèwi utama wonten ing agama Hindhu, dèwi ingkang sanèsipun inggih punika Dèwi Sri Laksmi saha Dèwi Durga. Saraswati inggih punika sakti utawi garwanipun Déwa Brahma. Saraswati punika asalipun saking tembung sr ingkang ngemu teges "ngalir". Wonten sajroning kitab Rgweda V. 75.3, Saraswati ugi kasebut Dèwi Kali, kejawi Gangga, Yamuna lan sapiturutipun.[1]

Wonten ing agama Hindhu[besut | besut sumber]

Saraswati inggih punika salah satunggaling dèwi ingkang dipunpuja wonten ing agama Weda. Asma Saraswati kalebet wonten ing Rgweda lan ugi wonten ing sastra Purana (kempalan ajaran saha mitologi Hindhu). Saraswati ugi minangka dèwi ilmu pengetahuan lan seni ugi asring kasebut dèwi kawicaksanan.[2]

Wonten ing aliran Wedanta, Saraswati kagambaraken dados kekiyatan saha saktinipun Déwa Brahma. Rikala jaman rumiyin, Saraswati dipunpitadosi dados panguwaosipun ilmu pengetahuan lan seni. Para panganut Wedanta pitados, kanthi nguwaosi ilmu pengetahuan lan seni, punika dados salah satunggaling margi kanggé moksa.[3]

Sajarah[besut | besut sumber]

Sajarah utawi asal muasalipun Saraswati kagayutaken kaliyan Kali Saraswati wonten ing Rajastan. Dèwi punika kagayutaken dhateng bab paciptan kadosta tirta ingkang ageng mumpangatipun kanggé bibit tetanduran lan tetuwuhan sanésipun. Dèwi Saraswati dipunpuja rikala laré - laré miwiti sinau maos lan nyerat. Wonten ing India kathah sekolah-sekolah ingkang muja Saraswati sadèrèngipun miwiti pasinaon.
[4]

Teges Lambang Saraswati[besut | besut sumber]

Dèwi Saraswati kagambaraken kanthi dèwi ingkang ayu pasuryanipun, kagungan asta sekawan ingkang ngasta Genitri, Keropak, Wina, Kembang Teraté, ugi wonten manuk merak lan banyak, ingkang sadaya punika kagungan teges:[5]

 • Wanita tegesipun ilmu pengetahuan ingkang nengsemaken manah
 • Genitri tegesipun ilmu punika boten wonten pungkasanipun menawi dipunkawruhi saben jaman
 • Keropak tegesipun pralambang sumber kanggé nyimpen ilmu
 • Wina tegesipun ilmu punika saged dados daya seni
 • Kembang Teraté tegesipun ilmu punika suci
 • Banyak tegesipun ilmu punika saged maringi kawicaksanan tumrap sinten kémawon ingkang kagungan, kanggé mbédakaken pundi ingkang becik lan pundi ingkang nistha.
 • Manuk Merak tegesipun ilmu punika saged maringi kawibawan tumrap sinten kémawon ingkang kagungan.
  [5]

Cathetan sikil[besut | besut sumber]

 1. ^ [1](dipunundhuh tanggal 12 Oktober 2012)
 2. ^ [2](dipunundhuh tanggal 29 Oktober 2012)
 3. ^ [3](dipunundhuh tanggal 29 Oktober 2012)
 4. ^ Dharam Vir Singh (Alih Basa Déning I. G. A. Dewi Paramitha, S. S. (2006). Hinduisme Sebuah PengantarISBN 978-979-722-399-1. Surabaya: Penerbit Paramita.
 5. ^ a b I Ketut Sukartha, dkk. (2003). Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3ISBN 979-571-020 6 (jilid 1). Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.