Eka Kurniawan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Eka Kurniawan

Eka Kurniawan inggih punika salah satunggaling sastrawan Indonésia ingkang miyos wonten ing satunggaling désa ingkang tebihipun kirang langkung 2 jam saking Tasikmalaya, ing tanggal 28 Novèmber 1975. Piyambakipun pikantuk gelar sarjana filsafat saking Universitas Gadjah Mada. Piyambakipun dumunung ing désa kasebat sareng kaliyan sekawan simbahipun. Ing désa kasebat piyambakipun saged gadhah bahan seratanipun kanggé ngasilaken manéka warna jinis karya. Kajawi saking kaanan ing désanipun, bahan-bahan seratanipun ugi pikantuk saking dalemipun ingkang pindhah-pindhah ndhèrèk tiyang sepuhipun ingkang pindhah ing pakebonan karèt ing Cilacap, lajeng pindhah malih ing kitha alit ing Pangandaran.[1] Ing kitha kasebat, nalika mlebet ing SMP Negeri 1 Pangandaran, karemenanipun kanggé nyerat wiwit dugi. Asiling karyanipun ingkang sapisan ingkang awujud gurit medal wonten ing kalawarta anak-anak Sahabat. Piyambakipun ugi asring nyerat cerkak (carkak)-carkak ingkang lucu lan dipunwaos kaliyan kanca-kancanipun. Sabibaripun lulus saking SMP, piyambakipun nerasaken sekolah ing tingkat SMA ing SMA N 1 Tasikmalaya lan dumunung kaliyan bulekipun. Nalika sekolah ing SMA, bapakipun nyaosi bebungah wujud mesin tik portable kanggé nyaluraken hobinipun kanggé nyerat, nanging sansaya dangu piyambakipun ngraos bosen, lajeng piyambakipun kesah ing wekdal dangu dhateng Jakarta, Cirebon, Tegal, lan Purwokerto. Lan nalika piyambakipun dhateng sekolah malih, piyambakipun sampun dipunwedalaken saking sekolahipun lajeng pindhah sekolah wonten ing SMA PGRI. Ing sekawan semester, piyambakipun saged tetep pikantuk ranking satunggal tanpa kecalan karemenanipun kanggé mbolos kanggé njelajah ing laladan-laladan sakiteripun. Papan ingkang dipunremeni inggih punika rawa-rawa Segara Anakan, laladan wontenipun Pulo Nusa Kambangan, pelabuhan Cilacap, saha guwa-guwa tilaranipun Jepang. Lan sadaya asiling petualangan punika dipunandahraken liwat cariyos-cariyosipun. Sasampunipun lulus SMA, Eka Kurniawan nerasaken kuliah ing Fakultas Filsafat ing Universitas Gadjah Mada.

Karyanipun[besut | besut sumber]

Ing ngandhap punika badhé kaandharaken tuladha asiling karya ingkang dipunserat déning Eka Kurniawan:[2] Karyanipun ingkang sapisan ing dunya sastra inggih saking karya non fiksinipun, kanthi irah-irahan Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, dipunwedalaken sepisanan déning Aksara Indonésia, ing taun 1999; lajeng dipunwedalaken kaping kalih déning Penerbit Jendela ing taun 2002, lan dipunwedalaken kaping tiga déning Gramedia Pustaka Utama, 2006). Déné karya fiksinipun ingkang sepisanan medal inggih wujud kempalan cariyos cekak kanthi irah-irahan Corat-coret di Toilet ingkang dipunwedalaken déning Aksara Indonésia, ing taun 2000. Debut novelipun ingkang sapisan ingkang kathah dipunremeni para pamaos sastra Indonésia inggih kanthi irah-irahan, Cantik itu Luka ingkang dipunwedalaken sepisanan déning Penerbit Jendela ing taun 2002, lajeng dipunwedalaken malih kaliyan Gramedia Pustaka Utama ing taun 2004. Lajeng novèl kasebat ugi dipunalih basa ing basa Jepang déning Ribekta Ota saha dipunwedalaken déning pangecapan Shinpu-sha ing taun 2006. Lajeng dipunsusul kaliyan dipunwedalaken novelipun ingkang kaping kalih inggih kanthi irah-irahan Lelaki Harimau (Gramedia Pustaka Utama, 2004). Déné karya ingkang sanèsipun inggih awujud kempalan cariyos cekak: Cinta tak Ada Mati saha cariyos-cariyos sanèsipun (Gramedia Pustaka Utama, 2005), saha Gelak Sedih lan cariyos-cariyos sanèsipun, (Gramedia Pustaka Utama, 2005; ing lebetipun ugi wonten kempalan cariyos cekak Corat-coret di Toilet). Ing sapérangan cariyosipun sampun dipunalih basa dhateng basa Inggris lan Swedia. Kajawi nyerat, Eka Kurniawan ugi damel komik. Sapunika piyambakipun gadhah dalem ing Jakarta sareng kaliyan garwanipun, pujangga ugi inggih punika Ratih Kumala.

Bibliografi[besut | besut sumber]

Bibliografi ing Basa Asing[besut | besut sumber]

  • Bi wa Kizu (dari Cantik itu Luka, diterjemahkan olèh Ribeka Ota, basa Jepang, Shinpusha, 2006)

Bibliografi Tarjamahan[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Eka Kurniawan (dipunundhuh tanggal 23 Januari 2013)
  2. [2] Books by Eka Kurniawan (dipunundhuh tanggal 23 Januari 2013)