Tumpeng robyong

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Jump to navigation Jump to search
tumpeng robyong

Tumpeng Robyong inggih punika salah satunggaling jinis sesajen ingkang asring dipun-ginakaken nalika upacara selametan utawi upacara siraman ing adat priyantun Jawi.[1]

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel tumpeng robyong inggih sajatosipun radi sami kaliyan bahan-bahan kanggé damel tumpeng ing padatanipun. Namung ingkang bédakaken inggih uborampé tumpeng ingkang dipun-ginakaken kanggé njangkepi tumpeng. Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel tumpengipun inggih punika kados makaten.[2]

 • 750 gram wos, lajeng dipunpususi ngantos resik
 • 100 gram wos ketan, dipunkum rumiyin danguninpun kirang langkung 30 menit lajeng dipuntus
 • 10 cm kunir ingkang tuwa lajeng dipunparut lan dipunperes toya nipun.
 • 1.250 ml santen saking 1 wutir kambil
 • 2 batang sereh, lajeng dipungeprak
 • 2 lembar ron pandan, dipunsuwir-suwir lajeng dipuniket
 • 5 lembar ron jeruk
 • 2 cendhok teh uyah
 • 1 sdm toya jeruk

Déné bahan-bahan minangka pelengkap tumpeng robyong inggih punika:

Caranipun Damel[besut | besut sumber]

Sajen punika dipunwujudaken ing wujud tumpeng ingkang dipunsukani kacang panjang ingkang sampun dipunjangan rumiyin. Anggenipun nata kacangipun mlingker dumugi tumpeng pérangan nginggil ingkang letakipun sampun boten aturan malih. Tata urutan ubarampé sesajen wonten ing pucuking tumpeng manawi dipuntata saking ngandhap dumugi nginggil inggih punika tigan pitik ingkang taksih wetah kulitipun ingkang sampun dipunmasak, terasi, brambang, saha lombok abrit. Ing sisih tengen saha keringipun tumpeng wonten jangan-janganan saha lawuh-lawuhipun ingkang sampun dipunmasak ingkang anggènipun nata boten aturan. Déné jinising janganan ingkang dados uborampe ing sajen tumpeng punika inggih kacang, wortel, lobis, ron so utawi ron mlinjo, thokolan, bayem, saha godhong tela.[3] Jinising lawuh ingkang dados ubarampe inggih punika; tempe goreng, pitik goreng, iwak asin, saha tigan pitik ingkang sampun mateng. Tumpeng saha ubarampenipun dipunsajekaken ing nyiru. Sedaya ubarampe ing tumpeng dipuntata boten aturan, mila dipunsebat tumpeng robyong.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ [1] (dipunundhuh tanggal 12 Novèmber 2012)
 2. ^ [2] Resep Nasi Kuning Komplit Enak (dipunundhuh tanggal 31 Dhésèmber 2012)
 3. ^ [3] (dipunundhuh tanggal 12 Novèmber 2012)