Tumpeng robyong

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
tumpeng robyong

Tumpeng Robyong inggih punika salah satunggaling jinis sesajen ingkang asring dipun-ginakaken nalika upacara selametan utawi upacara siraman ing adat priyantun Jawi.[1]

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel tumpeng robyong inggih sejatosipun radi sami kaliyan bahan-bahan kangge damel tumpeng ing padatanipun. Namung ingkang bédakaken inggih uborampé tumpeng ingkang dipun ginakaken kanggé njangkepi tumpeng. Bahan-bahan ingkang dipun betahaken kanggé damel tumpengipun inggih punika kados mekaten.[2]

 • 750 gram wos, lajeng dipun pususi ngantos resik
 • 100 gram wos ketan, dipun kum rumiyin danguninpun kirang langkung 30 menit lajeng dipun tus
 • 10 cm kunir ingkang tua lajeng dipun parut lan dipun peres toya nipun.
 • 1.250 ml santen saking 1 wutir kambil
 • 2 batang sereh, lajeng dipun geprak
 • 2 lembar ron pandan, dipun suwir-suwir lajeng dipun iket
 • 5 lembar ron jeruk
 • 2 cendhok teh uyah
 • 1 sdm toya jeruk

Déné bahan-bahan minangka pelengkap tumpeng robyong inggih punika:

Caranipun Damel[besut | besut sumber]

Sajen punika dipunwujudaken ing wujud tumpeng ingkang dipunsukani kacang panjang ingkang sampun dipun jangan rumiyin. Anggenipun nata kacangipun mlingker dumugi tumpeng bagéyan nginggil ingkang letakipun sampun boten aturan malih. Tata urutan ubarampé sesajen wonten ing pucuking tumpeng menawi dipun tata saking ngandhap dumugi nginggil inggih punika tigan pitik ingkang taksih wetah kulitipun ingkang sampun dipunmasak, terasi, brambang, saha lombok abrit. Ing sisih tengen saha keringipun tumpeng wonten jangan-janganan saha lawuh-lawuhipun ingkang sampun dipunmasak ingkang anggenipun nata boten aturan. Dene jinising janganan ingkang dados uborampe ing sajen tumpeng punika inggih kacang, wortel, lobis, ron so utawi ron mlinjo, thokolan, bayem, saha godhong tela.[3] Jinising lawuh ingkang dados ubarampe inggih punika; tempe goreng, pitik goreng, iwak asin, saha tigan pitik ingkang sampun mateng. Tumpeng saha ubarampenipun dipunsajekaken ing nyiru. Sedaya ubarampe ing tumpeng dipuntata boten aturan, mila dipunsebat tumpeng robyong.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ [1] (dipunundhuh tanggal 12 Nopember 2012)
 2. ^ [2] Resep Nasi Kuning Komplit Enak (dipunundhuh tanggal 31 Desember 2012)
 3. ^ [3] (dipunundhuh tanggal 12 Nopember 2012)