Tembung wilangan susun

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Tembung wilangan susun ugi sinebat wilangan undha-usuk. Tembung wilangan susun kanggé ngandharaken urutaning gunggung. Ingkang kalebet tembung wilangan susun punika kapisan (kaping pisan; sapisan), kapindho (kaping kalih), katelu (kaping tiga), kapapat (kaping sakawan), kalima (kaping gangsal), kaenem (kaping enem), kapitu (kaping pitu), kawolu (kaping wolu), kasanga (kaping sanga), kasepuluh (kaping sadasa) lan sapiturutipun.