Tembung wilangan babon

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Tembung wilangan babon punika kabedakaken wilangan kumpulan saha wilangan sadhengah. Tuladha: 0; enol (das), 1; siji (eka), 2; loro (dwi), 3;telu (tri), 4;papat (catur), 5;lima (panca), 6;enem (sad), 7;pitu (sapta), 8;wolu (astha), 9;sanga (nawa). Wilangan kaperang-perang malih dados; 1. Las-lasan; saking sawelas dumugi sangalas. 2. Kur-kuran; saking salikur dumugi sangalikur. 3. Dasan; saking sadasa dumugi sangangdasa. 4. Atusan; saking satus dumugi sangangatus. 5. Ewon; saking sewu dumugi sangangewu. 6. Yutan; saking sayuta dumugi sangangyuta. Prelu dipunwigatosaken, wilangan 25 kawaos salangkung, 50 kawaos seket, 60 kawaos suwidak.