Tata Cara Nulis Surat Basa Prancis

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Serat Henry II saking Perancis katur Suleiman warsa 22 Fèbruari 1557

Tata cara nyerat mawi basa Prancis kedah dipunwigatosaken [1]. Sapérangan babagan ingkang kedah dipunwigatosaken inggih punika:

 • Seratan kedah cetha lan saged dipunwaos kanthi gampil[1][2].

Padatan lami wonten Prancis, serat ingkang kaserat ngagem asta bakal langkung dipunurmati tinimbang dipunketik mesin[1]. Pramila saking punika, serat kedah kaserat kanthi cetha lan gampil dipunwaos déning panampi serat[1]. Nanging samangké, serat sinerat sampun dipunketik kanthi ngginakaken mesin saéngga kabiyasan kapengker seradi éwah[1]. Kabiyasan kapengker ingkang taksih inggih punika panyeratan purwakaning serat ingkang taksih ngginakaken seratan asta minangka pakurmatan[1]. Tuladhanipun, ing pambuka lan tetimbalan Monsier le Directeur utawi Monsieur le Prefet[1]. Manawi ing pérangan tetimbalan kaserat mawi asta, ing pungkasan ugi kedah kaserat kanthi asta minangka pakurmatan dhateng panampi serat[1].

Kertas pethak inggih punika warni nétral delancang ingkang dipun-ginakaken ing serat sinerat resmi lan pribadi[1]. Delancang serat kanthi manéka warni (sanèsipun pethak) padatan wonten ing serat sinerat pribadi, kados ta layang tanggap warsa laré utawi pista laré-laré sanèsipun[1]. Delancang pethak kanthi margin cemeng ing sakubenging delancang serat dipun-ginakaken minangka pawartos lelayu[1].

 • Jinising Serat

Jinising sarta kapérang dados tiga inggih punika serat pribadi, serat resmi, lan serat sinerat komèrsial[1][3]

a. Serat Pribadi

Sajeroning serat sinerat Prancis, panggènan asma pangintun wonten sisih kiwa nginggil delancang serat lan dipunjangkepi kanthi alamat, nomer telepon, faksimile, alamat email, lan sanèsipun[1]. "Marang" kaserat (à) lajeng asma lan alamat tiyang ingkang katujon[1]. Papan panggènan lan tanggal pandamelan serat kaserat ing nginggiling tengen kertas[1].

b. Serat Resmi

Delancang ingkang dipun-ginakaken kanggé damel serat resmi inggih punika delancang mawi kop utawi logo perusahaan utawi lambang nagara/instansi/kamentrian/departemèn [4]. Serat resmi gaya Prancis langkung dipunregini manawi kadamel kanthi margin cekap inggih punika 4 cm saking pinggir kertas[1].

c. Serat Sinerat Komèrsial

Serat sinerat komèrsial mbetahaken kawruh tambahan ingkang kusus, inggih punika ngengingi sesadeyan[1][5]. Sapérangan jinising serat sinerat komersial, inggih punika serat iklan (la circulaire) lan serat tetawa formulir pesenan[1].

 • Ngindari Kalepatan Tata Basa/Gramatikal

Kanggé ngindari kalepatan tata basa/gramatikal sajeroning nyerat serat, upaya ingkang saged katindakaken inggih punika: a. Tandha titik lan koma kedah dipunwigatosaken anggènipun ngginakaken[1]. b. Ngindari coret-coretan sajeroning serat[1]. c. Ngginakaken tanda seru (!) ingkang boten kathah[1]. Kedah dipunwigatosaken manawi saben éwahing subjek kedahipun gantos alinéa[1]. Panomoran saben kaca serat dipunbetahaken manawi serat langkung saking satunggal kaca[1].

 • Sesebatan

Sesebatan ing purwakaning serat sajeroning Prancis bènten kaliyan cara Inggris saéngga kedah dipunwigatosaken[1]. Tetimbalan dateng sawijining tiyang dipuntemtokaken déning kalungguhan, kalengghan sosial, lan sesambetan antawisipun panyerat kaliyan panampi serat[1].

Sapérangan babagan ingkang kedah dipunwigatosaken inggih punika:

a. Tetimbalan Monsieur utawi Madame utawi Mademoiselle Tetimbalan punika inggih punika tetimbalan umum dhateng tiyang ingkang dèrèng dipuntepang, déné dhateng tiyang ingkang sampun tepang saged ngginakaken Cher Monsieur, utawi Chère Madame, nanging sampun ngginakaken Mon cher Monsieur utawi Ma chère Madame Dddd.... kados ta Anglo-Saxon, kejawi wonten serat sinerat komèrsial ingkang kepèngin damel akrab para langganan[1].

b. Mosier et Cher Collègue utawi Mon Cher Collègegue Monsieur et Cher Collègue utawi Mon Cher Collègue inggih punika tetimbalan kanggé sesami pegawé utawi sesami profesi[1]. Tetimbalan kados ta Mon Cher Confrère utawi Mon Cher Confrère et Ami ugi saged dipun-ginakaken kanggé tiyang ingkang sampun tinepang saé[1].

c. Jabatan tiyang utawi panginggil Kanggé kalungguhan satunggaling tiyang utawi panginggil saged ngginakaken Monsieur, Monsieur le Directeur, utawi Monsieur le Président manut kaliyan kalungguhan panampi serat[1].

d. Jabatan militèr Sesebatan ingkang saged dipun-ginakaken déning satuggaling saradhadhu dhateng panginggilipun inggih punika Mon Général, Mon Colonel, déné sebatan kanggé satunggaling sipil dhateng pejabat militèr cekap kanthi sebatan Général Leduc utawi Amiral Lepuis[1].

e. Maître Maître inggih punika tetimbalan tumrap satunggaling advokat lan notaris[1].

f. Sebatan tumrap pamimpin gréja gumantung jabatanipun.

Sapérangan tetimbalan ingkang dipun-ginakaken kanggé pimpinan-pimpinan gréja inggih punika: 1. Très Sain Père inggih punika sesebatan dhateng Paus, inggih punika Pangarsa Gréja Katulik Romawi[1]. 2. Eminence inggih punika sesebatan dhateng satunggaling kardinal[1]. 3. Monseigneur inggih punika sesebatan tumrap pastor gréja Katulik[1]. 4. Mon Révérand Père inggih punika sebatan kanggé pastor gréja Katulik[1]. 5. Monsieur le Curé, Monsieur I’Abbé inggih punika sesebatan tumrap pendita sekuler[1]. Nanging wekdal samangké boten sakedhik ingkang nimbali namung kanthi sesebatan Mon Père kanggé satunggaling pendita sekuler[1]. 6. Monsieur le Pasteur inggih punika sesebatan kanggé pandita agami protèstan, déné Monsieur le Pope kanggé gréja ortodoks[1].

g. Tetimbalan kanggé kulawarga krajan lan bangsawan ingkang ngginakaken wujud tiyang kaping tiga[1]. Sesebatan ingkang saged dipun-ginakaken kanggé kulawarga krajan lan bangsawan kanthi ngginakaken wujud tiyang kaping tiga, inggih punika: 1. Votre Altesse Royale/Impérial utawi Votre Majesté inggih punika tetimbalan kanggé satunggaling Ratu lan Kaisar[1]. 2. Monseigneur Madame inggih punika sebatan kanggé satunggaling putri[1]. 3. Tetimbalan title bangsawan sanèsipun ing Prancis cekap kanthi Monsieur utawi Madame kajawi Monsieur le Duc, Madame la Duchesse[1]. Tetimbalan tumrap Monsieur le Comte utawi Madame la Marqusse ing serat cekap kanthi Monsieur lan Madame, ing amplop serat saged disebataken titel kabangsawananipun[1].

h. Tetimbalan kanggé satunggaling kepala nagara, mantri, sarta pejabat nagara sanèsipun[1]. Tetimbalan ingkang padatan dipun-ginakaken dhateng satunggaling kepala nagara, mantri, sarta pejabat nagara sanèsipun inggih punika Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, lan Monsieur le Sénateur[1].

i. Tetimbalan dhateng satunggaling duta besar[1]. Tetimbalan ingkang dipun-ginakaken satunggaling duta besar inggih punika Votre Excellence[1].

j. Tetimbalan dhateng satunggaling konsul jenderal/konsul. Tetimbalan ingkang dipun-ginakaken sajeroning serat kanggé satunggaling konsul jendral/konsul inggih punika Monsieur le Consul Général[1].

 • Formula Panutuping Serat

Wonten tata cara korespondensi basa Prancis, tetimbalan wonten pambukaning serat dipunwangsuli malih wonten formula panutuping serat[1].

 • Bentuk-bentuk Umum

a. Manawi Mon cher confrere et ami (minangka wujud akrab dhateng satunggaling kanca) dipun-ginakaken wonten ing pambukaning serat, formula panutupipun Recevez, Mon cher confrere et ami, I’assurance de mes sentiments distinguès[1].

Tembung receves namung dipun-ginakaken dateng kanca-kanca akrab amargi kirang sopan manawi dipun-ginakaken kagen tiyang ingkang dèrèng tinepang utawi dhateng satunggaling pejabat[1].

b. Wujud tetimbalan ingkang dipunanggep sopan lan umum inggih punika manawi dipunwiwiti mawi Monsieur, formula panutupipun saged ngginakaken Veuillez accepter, Monsieur, I’expression de mes sentiments distingués utawi Je vous prie d’agréer, Monsieur, I’expression de mes sentiments respectueux[1].

c. Manawi satunggaling priya nyerat serat dhateng satunggaling wanita, tata krama kusus ingkang dipun-ginakaken inggih punika ngginakaken Madame ing pambukaning serat lan ngginakaken Veuillez agréer, Madame, I’expression de mes respectueux hommages utawi Veuillez agréer, Madame, I’hommage de mon profound respect minangka formula panutupipun. Recevez, chère amie, mes hommages les plus fidèles et mon amitié respectueuse[1].

d. Formula panutup ingkang saged dipun-ginakaken dhateng satunggaling raja/ratu/kaisar ingkang dados pangarsa inggih punika Votre Majesté, le très humble et très obeisant serviteur utawi Que Votre Altesse Royale daigne agréer les assurances de ma très respectueuse consideration. Déné formula panutup ingkang saged dipun-ginakaken dhateng satunggaling pangeran inggih punika Monseigneur[1]. Tuladhanipun aignez agréer, Moseigneur, I’hommage de mon profound respect. Formula panutup ingkang saged dipun-ginakaken dateng Monsieur le Duc inggih punika: Veuillez agréer, Monsieur le Duc, mes souvenirs les meilleurs utawi Veuillez croire, Monsieur le Duc, à mes souvenirs les plus déférents[1].

e. Formula panutup ingkang dipun-ginakaken kanggé pamimpin gréja inggih punika: 1. Katur satunggaling paus/pimpinan gréja katolik romawi inggih punika Votre Sainteté. Tuladhanipun: J’ai I’hnneur d’être. Très Saint Père, Avec la plus profonde veneration de Votre Sainteté, le très obeisant serviteur et fils[1]. 2. Formula dhateng satunggaling kardinal inggih punika Votre Eminence. Tuladhanipun. Je prie Votre Eminence de daigner agréer I’hommage de mon profound respect, Votre très humble et très dévouè servteur[1]. 3. Katur satunggaling biyoskup utawi biskop inggih punika Votre Excellence[1]. Tuladhanipun:

Veuillez crouire, Votre Exellence, à I’hommage de mon profound respect.

Utawi

J’ai I’honneur d’être, de Votre Excellence, I’humble et dévoué serviteur.

Utawi

Daignez accepter, Votre Excellence, Iexpression de mon profound respect.

f. Formula panutup ingkang dipun-ginakaken sajeroning serat katur satunggaling présidèn inggih punika Monsieur le Président[1]. Tuladhanipun:

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, I’hommage de mon profound respect. Utawi Je vous prie de croire, Monsieur le Président, I’hommage de mon profound respect[1].

Utawi

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à I’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Utawi

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I’assurance de ma tràs haute consideration.

g. Formula panutuping serat ingkang katujokaken dhateng satunggaling duta besar inggih punika Votre Excellence[1]. Tuladhanipun:

Je vous prie, Votre Excellence, d’accepter les assurances de ma très haute consideration et de mon profound respect.

Utawi

Veuillez croire, Exellence, à ma très hauta consideration.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi Suhali, Lea. 2009. Panduan Surat Menyurat Basa Prancis. Jakarta: Balai Pustaka. Kaca 1-9. ISBN 979-690-649-X
 2. badandiklat.jatengprov.go.id dipunundhuh tanggal 31 Maret 2013
 3. lenterakecil.com dipunundhuh tanggal 31 Maret 2013
 4. anneahira.com dipunundhuh tanggal 31 Maret 2013
 5. kopihijau.info dipunundhuh tanggal 31 Maret 2013