Simpoa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
satunggaling sempoa

Simpoa, sempoa, dekak-dekak utawi manawi wonten Basa Inggris punika abacus kalebet salah satunggaling pirantos kina ingkang kaginakaken kanggé ngétang adhédhasar téyori matematika kadamel saking rangka kajeng kanthi sedèrètan poros lebetipun manik-manik ingkang saged dipungèsèr ngiwa-nengen utawi munggah-mundhun [1].

Sajarah[besut | besut sumber]

Asal-usuling sempoa punika awrat sanget anggènipun mangertosi amargi pitantos étang ingkang mirib kaluan sempoa kathah dipuntepangi wonten ing kabudayan ing donya. Konon sempoa punika sampun wonten ing Babilonia lan wonten ing Tiongkok kirang langkung warsa 2400 SM lan 300 SM. Tiyang wonten ing jaman kina ngétang kanthi cara damel garis-garis lajeng mapanaken sélo ing nginggiling pasir ingkang kalebet wujud wiwitan saking manéka werni wujud sempoa.

Wonten ing Basa Inggris sempoa kawéntar kanthi asma abacus. Tembung abacus sampun kawiwitan awit warsa 1387, mundhut ngampil tembung ing Basa Latin abakos saking tembung abax ingkang wonten ing Basa Yunani ateges tabel perhitungan ing Basa Yunani, tembungabax ugi ateges tabel kanggé nggambar betuk geometris ing sanginggiling pasir utawi wedhi.

Pangembangan sempoa[besut | besut sumber]

Piranti étung punika sampun atusan taun kepengker kaginakaken déning bangsa-bangsa ing Asia Kilèn. Bangsa-bangsa wau ngginakaken sempoa minangka piranti bantu nalika transaksi dol-tinuku. Lan ugi dipunkinten-kinten bilih sempoa ugi kalebet komputer kapisan ingkang dipunklaim déning sapérangan tiyang amargi kemampuan anggènipun ngetung [2].

Lajeng saya dangu sempoa dados kawéntar lan dados pirantos bantu ngétang wonten ing sekolahan. laré-laré wiwit nyinanu kados pundi ngginakaken sempoa kanthi leres kanggé perhitungan matematika dhasar kados penambahan, pengurangan, perkalian, lan pembagian.

Kirang langkung wonten ing taun 80an, sempoa punika wiwit dipunkembangaken ugi dipunteliti kanthi tememen ing Jepang saéngga ngasilaken satunggaling metode étangan sempoa ingkang énggal kanthi formasi manik-manik 1 wonten nginggil lan 4 wonten ngandhap. Boten kados formasi manik-manik kados sadèrèngipun. Pangembangan metode sempoa saking Jepang punika dados terobosan énggal saking metode sempoa ingkang wonten, inggih punika wontenipun metode mental aritmatika.

Metode punika kalebet pangembangan saking metode sempoa ingkang sampun wonten. Kanthi ngginakaken metode sempoa lan mental aritmatika ingkang dipunkembangaken ing Jepang langkung gampil anggènipun ngginakaken lan nyinaoni. Punika katingal saking kathah ingkang ngginakaken metode sempoa lan mental aritmatika ing donya.

Gladri[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Archived 2012-11-15 at the Wayback Machine., Cara cepat belajar sempoa (dipun-akses tanggal 20 November 2012).
  2. [2] Archived 2012-08-17 at the Wayback Machine., Metode sempoa dan Mental aritmatika (dipun-akses tanggal 20 November 2012).