Menyang kontèn

Rembulan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Rembulan (simbol: ☾) ngrujuk ing satunggal utawi langkung satelit alami ingkang édharanipun ngiteri satunggaling planit ingkang ukuranipun langkung ageng, lan ugi ngiteri lintang. Rembulan ingkang édharanipun ngiteri Bumi namung gadhah ukuran seprapat ukuran Bumi lan ngiter saben 27.3 dinten, ing jarak rata-rata 384,400 kilomèter ing saandhaping tarikan gravitasigravitasi Bumi.

Rembulan boten ndarbéni sumber cahya. Cahya rembulan punika asalipun saking pantulan cahya Srengéngé, boten mantul saking bumi. Nanging kadhang kala cahyanipun ugi saking bumi. Dados cahya saking srengéngé langsung tumuju bulanbulan. Bulan ndarbéni diameter 3,476 kilomèter kanthi gaya gravitasi namung 0.16 = (1/6) gaya gravitasi bumi. Dipunpitados Bulan kadhapur saking obyék ingkang agengipun sami kaliyan Mars ingkang nabrak BumiBumi lajeng pecah. Inti obyék kasebat nabrak bumi, nanging lapisan njawi Bumi kaplanting lan kajebak ing orbitorbit ngililingi Bumi lajeng mbentuk Bulan.

Massa jinis Bulan (3,4 g/cm2), langkung ènthèng tinimbang massa jinis Bumi (5,5 g/cm2), déné [massa] Bulan namung 0.012 massa Bumi.

Rembulan ingkang katarik déning gaya gravitasi Bumi boten dhawah tumuju Bumi amargi gaya sentrifugal ingkang timbul saking orbit Bulan ngililingi bumi. Agengipun gaya sentrifugal Bulan punika sakedhik langkung ageng tinimbang gaya tarik-tarikan antawisipun gravitasi Bumi lan Bulan. Perkawis punika njalari Bulan saya ngedoh saking bumi. Kecepatan Bulan ngedohi Bumi sakiwa-tengené 3,8 cm/taun lan badhé saya rikat ing mangsa ngajeng ngantos copot saking orbit Bumi.

Rembulan namung saged kapirsani saking satunggal sisih lumah manawi dipunamati saking Bumi amargi kala rotasi bulan punika sami kaliyan kala revolusi(orbit) rembulan ngililingi bumi inggih punika 27,32 dinten.

Ing rembulan boten wonten udara utawi toya, namung kathah kawah ingkang wonten ing lumah bulan amargi saking tabrakan kaliyan komet. Boten wontenipun udara lan toya ing bulan njalari kikisan boten wonten lan kawah ing rembulan ingkang umuripun mayuta-yuta taun kapengker taksih wetah. Kawah paling ageng ing bulan inggih punika Clavius kanthi garis pusat 230 kilomèter lan lebetipun 3.6 kilomèter. Boten wontenipun udara ugi njalari boten wonten suwanten ingkang saged kapirengaken ing Bulan.

Rembulan dados penandha wekdal[besut | besut sumber]

Bulan purnama utawi rembulan ndadari, punika kaanan nalika rembulan katingal bunder sampurna saking Bumi. Ing wekdal punika Bumi mapan méh segaris ing antawisipun Srengéngé lan rembulan, saéngga sadaya lumah rembulan ingkang kapadhangan Srengéngé katingal cetha saking Bumi.

Kosok wangsulipun wekdal bulan mati, inggih punika nalika Bulan mapan méh segaris ing antawisipun Srengéngé lan Bumi, saéngga ingkang katingal saking Bumi punika sisih wingking rembulan ingkang peteng, alias boten katingal menapa-menapa.

Ing antawis kalih wekdal punika wonten kaanan rembulan sepalih lan bulan sabit (rembulan nanggal sapisan?), inggih punika wekdal posisi rembulan tumrap Bumi mbentuk sudut tartamtu tumrap garis Bumi - Srengéngé. Ing wekdal punika namung sapérangan lumah rembulan ingkang kasunaran Srengéngé ingkang katingal saking Bumi.

Asal usul[besut | besut sumber]

Asal - usul bulan boten dipunmangertos kanthi mesthi, nanging ilmuwan manggihi bukti ageng bilih rembulan asalipun saking tubrukan bumi kaliyan planit alit ingkang namanipun theira watawis 3 milyar taun kepengker, ingkang ngasilaken lebu ingkang kathah sanget lan ngorbit ing sakelilingipun bumi. Akhiripun lebu punika ngempal dados rembulan. Ing wiwitan, letipun rembulan kaliyan Bumi sepisanan namung watawis 30.000 mil.

Wikipedia
Wikipedia
Artikel punika, artikel dhasar ingkang kedah dipundarbèni sadaya basa.