Parembugan Naraguna:Meursault2004/arsip-2011

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

The Javanese Wikisource[besut sumber]

Hi! Honorable administrators of the Javanese Wikipedia! Sorry for writing in English, I don't know the Javanese language. The Javanese test-Wikisource is pretty big, so, it needs to be a normal Wikisource, not a part of the Old Wikisource. Please, help in creation of the independent Javanese Wikisource! The Request for opening the Javanese Wikisource is here, also it needs to translate these messages. Thank you very much for your attention to this problem and, please, ask wikipedians of the Javanese Wikipedia, who can help you in the creation! --Andrijko Z. rembugan 14:03, 9 Januari 2011 (UTC)

Wikisource Jv[besut sumber]

Mas, ana warta ing kaca dhiskusiku ngenani Wikisource Jv. Maturnuwun. Pras rembugan 14:26, 9 Januari 2011 (UTC)

Maaf, tibake ning kaca dhiskusi mas Revi uga ana. Pras rembugan 14:27, 9 Januari 2011 (UTC)
Dadi piye iki? aku ora mudheng. ang rembugan 07:27, 10 Januari 2011 (UTC)

Bab MediaWiki sumangga piye apike, biyen konsensuse nek warta marang panganggo nganggo basa krama, yen artikel bisa nganggo basa krama lan bisa basa ngoko. Pesen-pesen sistem iku nek miturut panemuku ditujokake marang panganggo. Iki pancen dilematis. Nek miturut unggah-ungguh wicara marang sing durung kenal pancen apike basa krama, nasnging yen nimbang kurang akrab lan akeh sing wis ora bisa basa krama pancen apike nganggo ngoko. Lha yen angkahe sinambi nguri-uri ben ora tambah ilang basa krama luwih apik. Sumangga dirembug wae mas, soal ganti maneh ora masalah bisa dicicil bareng-bareng. Pras rembugan 08:01, 10 Januari 2011 (UTC)

Pelatihan Wiki Jv[besut sumber]

Mas Revi, mas Ang, mBak Tres, mas Ichsan, lan para kadang kabeh, Saiki katone wis wiwit ana sawetara mahasiswa UNNES sing login, tulung nyuwun dibimbing. Pelatihan diwiwiti tgl 20 Januari marang para ketua kelompok dhisik, mengko sasi Maret wiwit pelatihan marang para mahasiswa. Anggaran wis mudhun saka WMF nanging mung kanggo wong 30 an, we ladalah tibake sing minat luwih saka 100 / 150 an, malah para dosen uga padha minat. Nyuwun donga, pamrayoga lan bantuan sedaya kemawon. Pras rembugan 07:51, 10 Januari 2011 (UTC)

Kepareng matur mas, kangge kaperyogian kompetisi mangke para mahasiswa lan dosen ingkang ndherek kompetisi rencana badhe dipun paringi alokasi nami pangangge wiwit JV001 kasambung nami sakleresipun, supados gampil nandhani. Dene para konsultan mawi nami pangangge biasa utawi, upami pakewed punapa saged ngangge alokasi nami sementawis kompetetisi kados PL001 ngantos PL010? Nanging sanes sockpuppet lho. Nyuwun pirsa, punapa kapareng kangge kaperyogian mligi kados punika saged dipun idinaken? Pras rembugan 23:45, 12 Januari 2011 (UTC)

Hello Meursault2004[besut sumber]

Can you help me to translate and upload on jv.wikipedia this article ?[1] or if you perfer [2] . We'd be very grateful--Alessandroga80 rembugan 17:09, 25 Januari 2011 (UTC)

Babad Ajisaka[besut sumber]

Matur nuwun, mangke badhe kula gabungaken, nanging punika nembe ajaran.salam taklim.yono 16:51, 29 Januari 2011 (UTC)

Warta énggal[besut sumber]

"Ping" Salam pak Pras, nuwun sèwu kula lami mboten patiya aktif. Kula badhé matur, warta énggal menawi panggah dipun sukani tanggal kados pundi? Awit menawi mboten dipun sukani, menawi mboten aktif mangké mboten katingal kapan. Wikipedia Walandi lan Spanyol contonipun ingkang nganggé tanggal. Meursault2004ngobrol 12:38, 15 Maret 2011 (UTC)

Leres mas, mangga manawi ngersakaken dipuntambahi tanggal, kadosipun langkung sae. Sawetawis dinten puniki kula namung copas saking id supados mboten kedangon kantunipun. Manawi wonten wekdal sumangga dipuntambah utawi dipunewahi. Matur nuwun. Pras (rembugan) 00:19, 16 Maret 2011 (UTC)
Tanggal sampun kula tambahaken wonten ing cithakanipun mas, supados langkung gampil. Formatipun sami kaliyan ing id supados gampil manawi copas hehe, kantun mertal isinipun dhumateng basa jv. Punapa sampun leres? Pras rembugan 00:35, 17 Maret 2011 (UTC)

Cithakan enggal[besut sumber]

Kula damel cithakan enggal ngadaptasi saking Templat Selamat datang bahasa Indonesia. taksih dereng jangkep isi lan katranganipun, menawi badhe dipun sunting sumangga aken.! Menika tampilanipun... Empu rembugan 02:55, 23 Maret 2011 (UTC)

Sugeng rawuh, Meursault2004!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
  • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
  • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.31 (UTC)[wangsuli]


map-bms[besut sumber]

Hi Revo, maaf saya kirim pesan ini di jv.wp dalam bahasa indonesia. Saya mohon bantuan & solusi untuk map-bms karena pengurusnya hanya 2 ( Anda & Slamet Serayu) dan sudah tidak aktif sejak 2008.

  1. Mengapa MediaWiki:Common.css dan MediaWiki:Common.jsdi map-bms dihapus?
  2. Apakah penghapusan tersebut ada hubungannya dengan tampilan templat (map-bms:Cithakan) yang kurang sedap dipandang di map-bms.wp?
  3. Karena tidak ada menu sunting , bisakah Anda memuculkan kembali MediaWiki:Common.css dan MediaWiki:Common.js di map-bms?

StefanusRA rembugan 09:02, 23 Maret 2011 (UTC)

Tidak ada menu Sunting atau Buat, hanya ada Pirsani Sumber, jadi saya mohon bantuan Anda. Terima kasih. Salam StefanusRA rembugan 09:40, 23 Maret 2011 (UTC)

Terima kasih[besut sumber]

Terima kasih atas responnya yang cepat.
Mengapa di MediaWiki:Common.css isinya hanya : /** CSS placed here will be applied to all skins */
Dan di MediaWiki:Common.js isinya hanya : /* JavaScript yang ada di sini akan diterapkan untuk semua kulit. */
Bisakah tolong copy-kan isinya dari id.wp:Common.css dan id.wp:Common.js karena saya banyak menggunakan templat dari id.wp dan tampaknya kedua hal tersebut mempengaruhi tampilan seperti yang terungkap disini?
Maaf merepotkan, karena halaman itu dikunci (Tidak ada menu Sunting atau Buat, hanya ada Pirsani Sumber). Terima kasih.StefanusRA rembugan 10:48, 23 Maret 2011 (UTC)

Di map-bms untuk MediaWiki:Common.css dan MediaWiki:Common.js saya hanya bisa melihat sumber, tidak dapat menyunting karena saya pengguna biasa, bukan pengurus. StefanusRA rembugan 14:35, 23 Maret 2011 (UTC)

Common.css dan Common.js[besut sumber]

MediaWiki:Common.css di map-bms sudah muncul. Terima kasih atas bantuannya. Tolong munculkan juga MediaWiki:Common.js di map-bms karena mempengaruhi tampilan cithakan navigasi {{Navbox}} yang sangat banyak digunakan. Terima kasih. Salam StefanusRA rembugan 15:57, 23 Maret 2011 (UTC)

Matur nuwun Mas Revo. StefanusRA rembugan 07:04, 24 Maret 2011 (UTC)
Sami-sami. Meursault2004ngobrol 07:12, 24 Maret 2011 (UTC)

Nyuwun urun rembug[besut sumber]

Nyuwun urun rembug ipun kangge kaca punika Wikipedia:Pertalan tetembungan Wikipédia sing dibakokaké. Empu rembugan 05:45, 28 Maret 2011 (UTC)

Ruang dhiskusi papat limpad[besut sumber]

Kula gadhah usul damel ruang diskusi khusus kangge peserta/panitia Papat Limpad teng kaca Warung kopi. Short-Cut ipun dipajang teng Kaca Utama kalih logo Papat Limpad. Ketingalipun Acaran 4L ipun taksih kirang regeng. Empu rembugan 15:44, 29 Maret 2011 (UTC)

Maturnuwun. Chithakan peserta papat limpad sakjanipun taksih dereng sampurna, kedah dipun owah-owahi malih supados mak nyuss.. Empu rembugan 09:09, 30 Maret 2011 (UTC)

Matur suksma[besut sumber]

) Atas sambutan Mas Revo. Maaf, tidak bisa bhs Jawa. Yah, saya sedikit menyunting jika menemukan kesalahan kecil :) M. Adiputra rembugan 15:49, 12 April 2011 (UTC)

Re:Cithakan Aksara Jawa[besut sumber]

nembe copas saking WBI, gambare nggih mundhut sing teng common. menika saweg dipunowahi sekedhik supados benten kalih WBI. Empu rembugan 09:00, 15 April 2011 (UTC)

Sakjanipun Gagrag aksara Jawa nggih maneka werna mboten Surakarta kemawon. Menawi gagrag mbata sarimbag menika ingk diwucal teng sekolah-sekolah, nanging kagem jeneng papan nama kalih panggenan teng kutha Surakarta ngagem gagrag surakarta. Gagrag surakarta menika ingkang diagem teng Wewaton Sriwedari, amargi Mesin ketik aksara jawanipun pancen mekaten. Gagrag Jogjakarta kathahipun diagem teng tlatah Jogjakarta, biasanipun ngagem seratan asta. Tapi ugi wonten mesin ketikipun kados ingk kaserat teng bausastra menika.

Bausastra seratan Aks Jawa gagrag Jogjakarta

Menawi teng WBJ kedah seragam ngangge gagrag surakartaan kula nggih manut mawon. Empu rembugan 09:24, 15 April 2011 (UTC)

Keresahan pd Ajang 4L[besut sumber]

Melihat begitu banyaknya peserta 4L yg berguguran padahal belum 1 bulan berjalan, sy agak pesimis dengan tujuan yg hendak dicapai. Kontribusi halaman baru masih minim, suntingan juga kebanyakan dari pengurus bukan dari peserta 4L. Sepertinya kendala tiap peserta adalah Koneksi internet yg tidak memadai alias tidak ada. Untuk setiap saat pergi ke warnet menyunting artikel wikipedia sptnya terasa berat. Padahal stiap hari mereka berkomunikasi dengan perangkat mobile spt hape yg sebenarnya bisa jg utk sekedar login ke wikipedia. Hari ini peserta tinggal 29 saja (dosen tidak dihitung) padahal belum ada satu bulan, itupun gugurnya krn masalah presensi bukan dari jumlah dan kesempurnaan artikel. Jika kesempurnaan artikel juga dihitung saya takut pesertanya tinggal 3 orang saja padahal perlombaan masih sampai bulan Oktober. Face-bad.svg. Empu rembugan 02:52, 19 April 2011 (UTC)

Paskah[besut sumber]

Matur nuwun Mas Revo, wilujeng Paskah ugi kagem Mas Revo. Menawi wonten wekdal pun leresaken kémawon artikel Peken Suci puniku, amargi taksih kathah tembung-tembung ingkang kadosipun kok kirang trep hehe. Salam. Tracy rembugan 07:21, 23 April 2011 (UTC)

Inggih Mas Revo, kula sarujuk nganggé tembung Latin. Matur nuwun. Tracy rembugan 07:56, 23 April 2011 (UTC)

Wayang wahyu[besut sumber]

Kenapa Mas kok dibusak...? JV087Wapistic rembugan 08:52, 25 April 2011 (UTC)

Re:Kepithing lan yuyu[besut sumber]

Matur nuwun mas Revo informasinipun, hehe nuwun séwu dados ngrépoti. Nuwun ugi sampun dipunkorèksi interwikinipun. Salam. Tracy rembugan 21:24, 26 April 2011 (UTC)

Re: Raden Werkudara[besut sumber]

Nuwun sewu Meursault2004,

Menawi nganut kriteria kompetisi, artikel Raden Werkudara sampun saged dipunwastani artikel sampurna, amargi sampun memenuhi sedaya katentuan ing kompetisi. Kula usul menawi badhe nggabung artikel punika sasampunipun kompetisi. pripun?

Nuwun.PL05 Faradisa rembugan 02:06, 27 April 2011 (UTC)

westlife saking alwi[besut sumber]

nuwun sewu pak, artikel westlife menika badhe kula rampungaken piyambak. JV049Alwi rembugan 07:46, 4 Mei 2011 (UTC)

Mohon pendapat[besut sumber]

Nuwun sewu Mas Revo, Mohon masukan dan pendapat Anda selaku birokrat dan pengawas WBI mengenai hal ini. Maaf Mas, karena saya lihat Mas Revo sedang aktif memantau jalannya kompetisi papat limpad di Wikipedia abasa Jawi ini maka saya kirim pesannya ke halaman pengguna Anda di sini. Terima kasih.
Salam - StefanusRA rembugan 10:12, 24 Mei 2011 (UTC)

selamatkan aku[besut sumber]

Halo Rep, kaukan sysop di WBI ? Tolong aku! aku diblokir disana karena (tuduhan) canvassing. Padahal belakangan ini saya tidak pernah melakukan hal semacam itu. Perilaku saya untuk mengikutkan beberapa pengguna untuk ikut nimbrung di sebuah pembicaraan Warung Kopi pun cuman sekedar mengikut-sertakan saja. Lihat saja halaman daftar kontribut saya disana. Mohon untuk (kalo bisa) dicabut status pemblokirannya.--Erik Evrest rembugan 09:18, 17 Juni 2011 (UTC)

Selamatkan Aku
Saya mohon agar membebaskan SockPuppet saya berakun id:Pengguna:Erik Evermtus karena akan digunakan sebagai akun pengganti jika akun utama dicuri oleh orang lain seperti id:Pengguna:Kenrick95Sock


Tambahan:Revo, boleh donk saya jadi pengurus disini, disini sepi bangete. pengurusnya pun jarang aktif. Ayolah, Kenrick95 saya dikasih statusnya di WikiBooks, Wiktionary, dan WikiQuote hanya karena disana sepi. Please, janji deh selalu aktif disini.

--Erik Evrest rembugan 12:33, 9 Juli 2011 (UTC)

Cithakan[besut sumber]

Saya sedang "memeriksa" artikel-artikel yang dibuat tanpa kategori (bisa dibantu pemberian kategori.nya Cithakan:Nocat ) dan/atau tanpa isi .. maaf kalau nanti.nya merepotkan. Salam — Tjmoel Icons-flag-id.png rembugan 10:22, 1 Agustus 2011 (UTC)

Maaf saya tidak dapat membantu terlalu jauh, karena tidak mengerti bahasa.nya .. saya hanya melihat dan/atau memeriksa bila artikel tersebut kosong (bila tidak diberikan templat {{inuse}} maka saya akan tambahkan {{delete}} untuk mempermudah. Semoga membantu. Salam — Tjmoel Icons-flag-id.png rembugan 10:30, 1 Agustus 2011 (UTC)

Re:Bintang Wiki Papat Limpad[besut sumber]

Sami-sami mas, wilujeng ambal warsa 3 Agustus, mugi tansah ginanjar kawilujengan. Pras rembugan 14:19, 1 Agustus 2011 (UTC)

Selamat ultah juga Pak, semoga panjang umur & sukses selalu. Maaf terlambat mengucapkan. Salam, JV500Ichsan pirembagan 07:20, 14 Agustus 2011 (UTC)

Mohamed ElGedawy → محمد الجداوي[besut sumber]

Hi, I want to change my name from: "Mohamed ElGedawy" to: "محمد الجداوي", Because i have changed my username on many wikipedias.--Mohamed ElGedawy pirembagan 07:04, 14 Agustus 2011 (UTC)

selamatkan aku (lagi)[besut sumber]

Kenapa saya diblokir lagi di WBI. Lha, saya tak melakukan intimidasi kok. Saya hanya suruh mempertimbangkan lagi keputusan mereka. Saya bahkan semakin lama semakin halus peribahasanya pada setiap voters sekalian. Dan lagi, pada pengusulan sebelumnya saya bahkan melakukan lebih buruk dari pada itu kenapa saya tidak diblokir ? Atau karena saya mengejek pak Sentausa "Si Lamban dari WikiLand" sama saya mengejek mas Ezagren "Anak Durhako" ? Lha, itu kan cuma lagi bercanda aja. Sama halnya Anda beri julukan pada id:Pengguna:Willy2000 "BadutWiki" disini ==> id:Pembicaraan Pengguna:Willy2000/arsip3#Interwiki. Mohon pertimbangkan lagi lah, kasihanilah saya to masak saya harus menikmati liburan Lebaran yang kemudian masih dilanjutkan pada saat liburan Natal nanti dengan keadaan didalam jeruji besi gini. Sama halnya dengan masa pemblokiran sebelum ini dimana saya harus melewati liburan sekolah dengan keadaan sama kaya gini. Coba bayangin kalo Anda jadi saya itu bagaimana ? --Erik Evrest pirembagan 11:49, 27 Agustus 2011 (UTC)

Lagipula soal alasan pemblokiran itu (Perilaku intimidasi/pelecehan: vandalisme) itu jujur saja saya tak pernah melakukan vandalisme apalagi di halaman pengguna (apalagi yang pengurus) Lihat saja ini --> http://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Kontribusi_pengguna/Erik_Evrest Memang Anda taunya dari mana ? Tapi memang intimidasinya terjadi kepada para pemvoting tidak setuju di pengusulan status AP artikel "TV" cuma tidak terlalu parah dan hanya suruh untuk mempertimbangkan saja karena saya mengembangkan artikel tersebut sudah dengan susah payah dan sesuai. Maklum karena para pemvoting tersebut adalah para newbie. Namun masalah pelecehan itu ya memang hanya sedang guyon (bercanda) seperti yang saya singgung sebelumnya. ::Selain itu juga pemblokiran ini amat keterlaluan karena saya ini termasuk pengguna lama di WBI (soedah sedjak tahoen 2009) Terus juga saya udah giat berkontribusi di WBI. Ditambah saya tak pernah melakukan vandalisme artikel dan hanya masalah sosialisasi saja terhadap sesama pengguna. Jadi tidak boleh diperlakukan kaya para anon yang biasanya kaya kutu loncat (suka gonta-ganti alamat IP supaya tidak ditangkap oleh pengurus) Jadi harusnya saya ini diperingatkan saja kaya yang dilakukan oleh Albertus Aditya seperti ini ==> id:Pembicaraan Pengguna:Erik Evrest/Arsip 2011#Ttg: Ringkasan penyuntingan. Atau kalo tidak diblokir dengan alasan ditenangkan saja seperti yang dilakukan oleh Mimihitam ==> http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3ACatatan&type=block&user=&page=Pengguna%3AMimihitam&year=&month=-1 Saya juga tak mau hanya diperpendek masa pemblokirannya. Nanggung, lagipula jelas-jelas saya tidak melakukan hal tersebut. Satu lagi yang saya mau omongin adalah masalah pemblokiran sesuai kesepakatan pengurus tersebut. Saya memang tidak menentang kalo memang ada pembicaraan secara internal karena saya pernah ditunjukan penempatannya gimana (cuma saya lupa, tapi kalo tidak salah itu halaman Wikipedia yang digunakan untuk menginformasikan gangguan) Hanya saja saya pernah minta tolong ke salah satu pengurus lain cuma diminta untuk ke sang pemblokirnya saja. Mmm, itu saja sih. Tolong pahamilah pesannya karena Wikipedia adalah tempat dimana asas kebebasan berpendapat dijunjung secara mutlak --Erik Evrest pirembagan 21:23, 29 Agustus 2011 (UTC)

Persiapan resik-resik paska pelatihan[besut sumber]

Mas Revi, lan para sutresna Wiki Jawa utamane para panitya pelatihan nulis Papat Limpad, Gandheng artikel sing tinulis dening para peserta pelatihan isih akeh sing kudu didandani, mula diwenehi tag: (Rapekna artikel pelatihan). Tag iki ora kena dibusek dening para peserta dhewe nanging kudu panitya utawa pengurus. Saliyane tag rapekna uga dipasangi tag (Inuseuntil). Supaya ora mindhongaweni mula kanggo sauntara tag inuseuntil karo rapekna artikel pelatihan tak gabung,mengko sing sapa wae panitya utawa pengurus arep busek tag inuseuntil amarga wis kedaluwarsa aja mung mbusek tag-e wae nanging kudu ndandani artikele sisan, nembe mbusek tag. Cathetan: Tag rapekna sing dipasang ing artikel sadurunge tag inuseuntil iki digabung, bakal ana sing katon dobel ing artikel. Bab iki ora susah didandani mengko wae sasi Oktober sawise peltihan rampung dibusek sawise artikel didandani. Matur nuwun. Pras pirembagan 16:03, 7 September 2011 (UTC)

Diblokir[besut sumber]

Nuwun sewu lan pangamputenipun Pak Meursault, kula diblokir Pak Stephensuleeman malih ting WBI .Nuwun patunjuk menawi wonten kalepan lan nderek nuwun pitulung menawi saget ampun diblokir.Matur sembah nuwun sedaya pitulungipun.Kasuwun PL09Puryono| Pirembagan! 15:35, 4 Oktober 2011 (UTC)

re:Diblogkir[besut sumber]

Matur nuwun Pak Meursault, sampun dibiyantu lan pangamputen katah ngerepoti.salam. PL09Puryono| Pirembagan! 14:53, 5 Oktober 2011 (UTC)

Usul pangangkatan pangurus anyar[besut sumber]

Mas Revo lan para sutresna Wikipedia abasa Jawa, aku ngusulaké pangurus anyar Wikipedia abasa Jawa ing kéné. Nyuwun pamrayoga. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 00.04 (UTC)[wangsuli]

Kanggo pangurus lawas sing ora aktif manèh ya iku mas Hayabusa Future, mas Slamet Serayu lan mas Sabudis prayogané ora susah nganggo pamungutan swara nanging ditembung "disilih" wae kanggo sauntara wektu, supaya ratio pengurus/penguna ora kakèhan. Mengko yèn panjenengané ngersakaké aktif manèh bisa dibalèkaké. Yès sarujuk iki conto "layang panyilihan"-é:

Ingkang kinurmatan kangmas Hayabusa Future/Slamet Serayu/Sabudis. Amargi kabetahan ingkang sampun ndhesek kanggé ngrumat Wikipedia abasa Jawi punika, utaminipun kanggé ngresiki lan ndandosi artikel-artikel tilas pelatihan Papat Limpad, nyuwun palilahipun manawi kepareng kanggé sawetawis wekdal hak-hak opsis panjenengan dipun sambut déning para pangurus énggal ingkang badhé dipunangkat. Mangké manawi panjenengan ngersakaken aktif, hak-hak wau saged dipunpatrapaken malih. Matur nuwun sadèrèngipun.

Nyuwun pamrayoga. Salam. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 10.48 (UTC)[wangsuli]

Maturnuwun mas, apike dikirim warta dhisik liwat kaca dhiskusi panganggo lan email (yen ana), nembé digawé kaca panyopotan pangurus. Pras (pirembagan) 19 Oktober 2011 14.38 (UTC)[wangsuli]

Sarujuk mas, tak kira sing paling kawogan ngirim warta kasebut mas Revo dhewe wae ya mas.Pras pirembagan 19 Oktober 2011 14.44 (UTC)[wangsuli]

Matur nuwun.Pras pirembagan 19 Oktober 2011 14.47 (UTC)[wangsuli]

Mas Revo, saiki wis tanggal 11 November, prayogane panyuwunan swara calon pangurus anyar wis wancine ditutup lan para calon diangkat supaya bisa ngrewangi ndandani artikel-artikel tilas pelatihan. Matur nuwun. Pras pirembagan 10 November 2011 23.12 (UTC)

Mas, perolehan swara mbak Nurul katone mung 62 persen, isih kurang sithik saka 70 persen. Apa ora bisa diwenehi kawicaksanan saka pangurus, sebab kompetensine dibutuhake kanggo ngrewangi mbak Tres ing babagan biologi lsp. Muga-muga bisa dadi tetimbangan. Matur nuwun. Pras pirembagan 12 November 2011 04.27 (UTC)

Sumangga. Pras pirembagan 12 November 2011 22.41 (UTC)

Please protect the logo file[besut sumber]

Hello Meursault2004, I noticed that File:Wiki.png is not protected. This is the logo used for this project, and changing this file will change the logo on all pages of this project. Please protect this logo by only allowing administrators to upload a new version. Please feel free to leave me a message. Kind Regards. --Bencmq pirembagan 28 Oktober 2011 23.34 (UTC)[wangsuli]

topik lain[besut sumber]

Pak Revo, saya datang bukan buat masalahin soal blokiran saya di WBI lagi cuma saya mau minta ijin, restu, dan peresmiannya. Gini, boleh kaga si akun alternatif saya di WBI bernama Pengguna:Erik Evermtus itu melakukan pengambilalihan nama pengguna. Maksud saya gini lho, beberapa pengurus kan ngomong kalo mau akun alternatif ya sebaiknya bikin aja yang baru. Nah, rencananya nanti/kapan-kapan saya bikin baru lagi (akunnya) namanya Erik Efremtus biar lebih mudah kebaca. Nah, habis dibuat trus saya usulin buat diambilalih nama pengguna Erik Evermtus tapi tak termasuk status blokirnya. Nah, itu boleh tidak walau akun utamanya (Erik Evrest) sedang diblokir tapi pake akun alternatif namun akunnya pengambilalihan nama pengguna yang akun alternatif sebelumnya tanpa keambilalih juga masa blokirnya ? Erik Evrest pirembagan 08:52, 5 Oktober 2011 (UTC)

Pak Revo, sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini saya amat bersyukur sekali Bapak Yang Terhormat masih rela membalas pesan saya diatas. Tapi gini, mengenai masalah mungkir itu berarti sama saja jika pengguna yang diblokir selamanya kaga boleh buat akun lagi. Tapi kenyataannya ada tuh yang bisa buat akun lagi kaya id:Pengguna:Soofamily. Mengenai pernyataan Anda yang lain (soal musyawarah) itu sekali lagi saya tekankan di halaman pembicaraan Anda di meta-wiki bahwa (ijin copy-paste dari sana):
"coba deh liat 2 pranala ini :
serangan pribadi serta makian (dalam bahasa Inggris) 1
makian dalam bahasa Inggris 2
Yap, kedua pranala tersebut menunjukan makian kasar nggilani lan ngedani dalam bahasa inggris yang melebihi makian saya dari salah satu pengguna bernama Serenity. Serenity itu termasuk dalam pengguna lama dari WBI tapi masih berstatus pengguna WBI biasa namun setidaknya keseniorannya telah terkemuka mengingat ia salah satu pembangun Wikimedia Indonesia. Tapi betapa anehnya jika Anda dan saya melihat makian itu yang ternyata dibuat oleh seorang senior. Geleng geleng kepala saya. Saya liat log pemblokirannya ternyata lagi hanya pernah diblokir selama palingan 2 jam dalam 2X berturut-turut. Yalah mungkin karena dia kontributor WBI senior yang lagi stress jadi terpaksa dilakukan pemblokiran untuk ya palingan penenangan aja. Tapi bagaimana dengan saya yang juga udah WBIwan aktif diblokir sampai 6 bulan ? Yalah mungkin karena saya pernah diblokri karena melakukan hal keburukan yang sama sehingga segitu lamanya. Memang benar demikian. Dulu pernah diblokir selama seminggu dan sebulan. Tapi masak sih sebagai kontributor terpandang didemikiankan ? Kenapa tak 2 jam seperti si Serenity ? Apakah pendaftar tahun 2009 masih dianggap newbie bagi mereka ? Apakah mereka itu WikiVampir sehingga ngelakuin kelakuan kaya ginian ==> id:Wikipedia:Silakan hantam. Bukankah sudah diatur disini bahwa setiap pengguna harus dipikirkan secara positif bahwa mereka ingin berkontribusi yang baik untuk kemajuan di WBI."
Ato gini aja, Anda buat sebuah halaman voting di WBI untuk memutuskan soal masalah diatas (dilepaskan status blokirnya apa tidak, seperti ini lho ==> http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Peringanan_persyaratan_menjadi_seorang_pengurus ) Diberi pula keterangan berupa pesan saya yang paling atas sebagai alasan saya kalo saya mau dilepaskan masa blokirnya. Bolelah, sebab seperti yang dikatakan oleh Bung 7107delicious disini disini bahwa :
Ada lagi tambahan dari subject itu. Ada istilah pelarangan, dimana sang pengguna secara resmi dilarang bersumbangsih kepada Wikipedia. Bisa mulai dari berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, sampai permanen. Biasanya, sang pengguna sudah benar-benar tidak bisa menyunting apa-apa, karena kebebasan untuk mengedit talk page sendiri sudah ikut dilarang. Akan tetapi, setiap pengguna dapat menggunakan email untuk dicabut laranganya.

Kesimpulan:Pengguna yang sampai diblokir untuk tidak dapat berbuat penyuntingan atau pengunggahan apapun bahkan di halaman pembicaraannya saja ada toleransi untuk menggunakan email untuk minta dicabut larangannya dan itu tidak dilarang.
Ayolah, sebab jika sikap tak acuh seperti itu saja ada sorang user wiki bernama Aldonymous asal Indonesia jadi tidak nasionalis alias tidak turut ikut andil nyunting di WBI (dan hanya ingin di wp,en) hanya karena "memiliki perasaan sensisitf kepada wikipedia indonesia karena kebanyakan pengurus di sana tidaklah netral dan kebanyakan hanya mengutamakan jumlah kontribusi dan bukan mengutamakan kualitas artikel" (bukti) Itu aja pesan darti saya, maaf kalo kepanjangan dan berkat itu user page saya di wp,en berguna sebagai sumber pengacuhan untuk masalah pemblokiran ini --Erik Evrest pirembagan 12 Oktober 2011 06.57 (UTC)[wangsuli]

Ok ok, Pak Revo maafkan saya telah omongin masalah pemblokiran yang dianggap terlalu diputar-putar. Tapi sebetulnya saya pingin nanya, jika akun Erik Evermtus dibuat untuk pengambilalihan nama pengguna ke akun baru sebagai akun alternatif tanpa keambilalih juga masa blokirnya tapi pas akun utamanya (Erik Evrest) setelah terlepas dari masa blokir --Erik Evrest pirembagan 16 Oktober 2011 04.58 (UTC)[wangsuli]
Tapi status blokirnya ngikut juga kaga ? Oh ya, saya mau nanya juga kok Bapak ini paling sukanya kontribusi di Wikipedia bahasa Jawa ini ? karena dilihat dari semua kontribusi Bapak di Wikimedia Foundation yang paling terkini ada disini. Oh ya terakhir, mungkin Bapak sendiri sudah tau ya pada pesan-pesan saya pada beberapa pengguna tapi boleh tidak buatkan sebuah halaman voting di WBI untuk memutuskan soal masalah pemblokiran saya di WBI (dilepaskan status blokirnya apa tidak, seperti ini lho ==> http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Peringanan_persyaratan_menjadi_seorang_pengurus ) Diberi pula keterangan berupa pesan saya kepada beberapa pengguna baik di wp,en maupun wp,ms sebagai alasan saya kalo saya mau dilepaskan masa blokirnya. Ini saya ngomong netral semua lo (antara nolak dengan pasrak akan status blokirku) --Erik Evrest pirembagan 22 Oktober 2011 01.24 (UTC)[wangsuli]