Konsili Vatikan II

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Konsili Ékumènis Vatikan II
Vaticanprocession1.jpg
Satunggiling prosèsi para Kardinal nalika mlebet dhumateng Basilika Santo Petrus ing Roma, mbikak Konsili Vatikan II. Lukisan karya Franklin McMahon.
Wekdal 19621965
Dipunakeni déning Gréja Katulik Roma
Konsili sadèrèngipun Konsili Vatikan I
Konsili sasampunipun dèrèng wonten
Dipunimpunaken déning Paus Yohanes XXIII
Dipunpimpin déning Paus Yohanes XXIII, Paus Paulus VI
Peserta dumugi 2540 uskup
Topik pambasan Gréja salebetipun donya modhèrn, ékumènisme
Dhokumèn 4 Konstitusi:

9 dhékrit:

3 pranyatan:

Dhaptar kronologis konsili ékumènis

Konsili Ékumènis Vatikan II (1962-1965), inggih punika satunggiling Konsili Ékumènis ka-21 saking Gréja Katulik Roma ingkang dipunbikak déning Paus Yohanes XXIII nalika tanggal 11 Oktober 1962 lan dipuntutup déning Paus Paulus VI tanggal 8 Desember 1965. Pambikaan Konsili punika dipunrawuhi déning dumugi 2540 uskup Gréja Katulik Roma sadonya (utawi ugi dipunsebat para Bapa Konsili), 29 pangamat saking 17 Gréja sanès, lan para undhangan ingkang sanès Katulik.

Salaminipun mangsa Konsili punika, dipunwontenaken sekawan périodhe sidhang ing pundi gunggung Uskup ingkang rawuh langkung kathah lan asalipun saking langkung kathah nagari tinimbang konsili-konsili sadèrèngipun. Gunggung dhokumèn ingkang dipunasilaken ugi langkung kathah lan dhampak prabawaipun dhumateng kagesangan Gréja Katulik langkung ageng saking prastawa pundi kémawon sasampunipun jaman réformasi nalika abad XVI.

Latar Wingking[besut | besut sumber]

Salaminipun taun 1950an, studi téologi lan biblikal Roma Katulik milai nglebeti pambaruan wiwit sasampunipun Konsili Vatikan I dumugi nglebeti abad kalih dasa. Liberalisme punika mijil saking para téolog kados déné Yves Congar, Karl Rahner, lan John Courtney Murray ingkang ngupados cara kanggé ngintegrasikaken pengalaman manungsa modhèrn kanthi dhogma Kristiani, tokoh sanèsipun inggih punika Joseph Ratzinger (sapunika Paus Benediktus XVI) lan Henri de Lubac ingkang ugi minginaken pangertosan ingkang langkung akurat babagan Injil lan nganggep para Bapa Gréja awalipun minangka sumber pambaruan.

Ing wekdal ingkang sami, para uskup sadonya ngadhepi tantangan ingkang ageng sanget saking éwah-éwahan pulitik, sosial, ékonomi, lan tèknik. Sapérangan uskup ngusulaken éwah-éwahan salebetipun struktur lan praktèk gréjawi kanggé ngadhepi tantangan-tantangan kasebat. Ing antawisipun pangusul punika ingkang paling kaorganisasi inggih punika klompok uskup Walandi lan Jerman ingkang dipuntepangi minangka para Uskup Rhine.

Konsili Vatikan I sampun rampung mèh setunggal abad sadèrèngipun sacara prématur amargi pecahipun perang Prancis-Prussia. Salebetipun konsili punika, isu-isu perkawis pastoral lan dhogma boten saged dipunbahas akibat perang kasebat, lan nampung sempat ngasilaken satunggiling dhogma perkawis Infabilitas Paus.

Paus Yohanes XXIII salajengipun sacara boten kadugi mutusaken kanggé ngimpunaken Konsili namung salebetipun wekdal kirang saking tigang wulan sasampunipun pangangkatanipun nalika taun 1959. Salebetipun satunggiling dhialog perkawis konsili, panjenenganipun dipunwawancarai kenging menapa konsili punika perlu dipunlampahaken. Paus dipunlapuraken mbikak satunggiling jendhéla lan ngandika, "Kula kepéngin mbikak jendhéla Gréja saéngga kita saged mirsani medal lan tiyang ingkang wonten ing njawi saged mirsani mlebet." Panjenenganipun ngundang ugi gréja-gréja Kristen sanèsipun kanggé ngintunaken pangamat dhumateng Konsili kasebat. Undangan punika dipunsambet saé déning kalih gréja Protèstan lan Ortodoks. Gréja Ortodoks Rusia ing ngandhèap kakuwatosan dhumateng Pamaréntahan Komunis Sovyèt, nyambet undangan kasebat namung nalika sampun dipunyakinaken bilih Konsili punika badhé asifat apulitik.

Sidhang-sidhang[besut | besut sumber]

Cecawis Konsili, ingkang mbetahaken wekdal langkung saking kalih taun, dipunleksanakaken déning 10 Komisi Khusus, dipunbiyantu déning tiyang-tiyang saking médhia massa lan Christian Unity, sarta satunggiling Komisi Séntral minangka koordhinator sadaya. Klompok punika kathah-kathahipun kapérang saking anggota Kuria Romawi. Komisi ngasilaken 987 proposal konstitusi lan dhékrit (dipuntepangi minangka schemata utawi Skema) ingkang dipuntujokaken kanggé dipunsuwunaken pasarujukan Konsili. Ing awalipun dipunajengaken bilih ing tembé wingking nalika Konsili kaleksanan, badhé dipunbentuk satunggiling Komisi énggal ingkang badhé nglajengaken pedamelan Komisi Cecawis punika. Nanging mekaten, sadaya Skéma ingkang sampun dipunsiapaken punika boten dipunsarujuki sekedhik kémawon déning anggota Konsili lan lajeng damel Skéma ingkang énggal.

Sidhang-sidhang Umum Konsili dipunleksanakaken ing mangsa gugur salaminipun sekawan taun salajengipun (salebetipun 4 sidhang) inggih punika ing taun 1962 dumugi taun 1965. Ing njawi mangsa sidhang, Komisi-Komisi Khusus Konsili dipunbentuk kanggé ngrembag lan mriksa asil-asil kerja para uskup lan nyawisaken sidhang salajengipun. Sidhang dipunleksanakaken salebetipun Basa Latin ing Basilika Santo Petrus, ing pundi pirembagan lan pendhapat dipunnyatakaken minangka "wadi". Asil Konsili satemenipun dipunkerjakaken salebetipun pepanggihan-pepanggihan komisi sanèsipun (mungkin dipunleksanakaken salebetipun basa sanès), sarta salebetipun pepanggihan informal lan pepanggihan sosial sanèsipun ing njawi konsili ingkang saleresipun.

Kathahipun 2.908 priya (dipunanggep minangka para Bapa Konsili) kacathet gadhah hak swantun salebetipun Konsili kasebat. Para Bapa Konsili punika kalebet sadaya Uskup lan para Superior saking Ordho-Ordho Réligius priya. Kathahipun 2.540 tiyang mundhut bagéan salebetipun Sidhang Pambikaan, saéngga ndadosaken minangka pepanggihan Konsili paling ageng ing salaminipun sajarah gréja. Gunggung ingkang rawuh variasi ing saben Sidhangipun antawis 2.100 dumugi langkung saking 2.300 tiyang. Minangka tambahan, sapérangan periti (Latin kanggé para "ahli") ugi rawuh minangka konsultan téologi. Klompok periti punika salajengipun gadhah prabawa ingkang ageng sainget sairing kaliyan lelampahan Konsili. Kathahipun 17 gréja-gréja Ortodoks lan dhénominasi Protèstan ugi ngintunaken pangamat-pangamatipun.

Sidhang Sepindhah (Mangsa Gugur 1962)[besut | besut sumber]

Sidhang Kaping Kalih (Mungsa Gugur 1963)[besut | besut sumber]

Sidhang Kaping Tiga (Mangsa Gugur 1964)[besut | besut sumber]

Sidhang Kaping Sekawan (Mangsa Gugur 1965)[besut | besut sumber]

Asil Konsili[besut | besut sumber]

Ikhtisar Dhokumèn Konsili Vatikan II[besut | besut sumber]

Konsili Vatikan II ngasilaken 16 Dhokumèn, kapérang saking 4 Konstitusi, 9 Dhékrit, lan 3 Pranyatan:

# Nami Dhokumèn Jinis Perkawis Dipunumumaken nalika
1 Sacrosanctum Concilium Konstitusi Liturgi Suci Sidhang II (4 Desember 1963)
2 Inter Mirifica Dhékrit Updos-upados Komunikasi Sosial Sidhang II (4 Desember 1963)
3 Lumen Gentium Konstitusi Dhogmatis Gréja Sidhang III (21 November 1964)
4 Orientalium Ecclesiarum Dhekrit Gréja-Gréja Wétan Katulik Sidhang III (21 November 1964)
5 Unitatis Redintegratio Dhekrit Èkumènisme Sidhang III (21 November 1964)
6 Christus Dominus Dhekrit Tugas Pastoral para Uskup salebetipun Gréja Sidhang IV (28 Oktober 1965)
7 Perfectæ Caritatis Dhekrit Pambaruan lan Panyelarasan Gesang Réligius Sidhang IV (28 Oktober 1965)
8 Optatam Totius Dhekrit Pambinaan Imam Sidhang IV (28 Oktober 1965)
9 Gravissimum Educationis Pranyatan Pendhidhikan Kristen Sidhang IV (28 Oktober 1965)
10 Nostra Ætate Pranyatan Gegandhèngan Gréja kaliyan Agami-agami sanès Kristiani Sidhang IV (28 Oktober 1965)
11 Dei Verbum Konstitusi Dhogmatis Wahyu Ilahi Sidhang IV (18 November 1965)
12 Apostolicam Actuositatem Dhekrit Karasulan Awam Sidhang IV (18 November 1965)
13 Dignitatis Humanæ Pranyatan Kabébasan Agami Sidhang IV (7 Desember 1965)
14 Ad Gentes Dhekrit Kagiyatan Misionèr Gréja Sidhang IV (7 Desember 1965)
15 Presbyterorum Ordinis Dhekrit Pangladosan lan Kagesangan para Imam Sidhang IV (7 Desember 1965)
16 Gaudium et Spes Konstitusi Pastoral Gréja ing Donya Diwasa punika Sidhang IV (7 Desember 1965)

Pranala njawi Dhokumèn-dhokumèn Vatikan II salebetipun basa Indonésia

Gréja[besut | besut sumber]

Liturgi[besut | besut sumber]

Injil lan Wahyu Ilahi[besut | besut sumber]

Para Uskup[besut | besut sumber]

Kritik dhumateng Konsili saking lebet badan Gréja Katulik[besut | besut sumber]

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Naskah Vatikan[besut | besut sumber]

Komentar[besut | besut sumber]