Menyang kontèn

Katulik

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
(Kaelih saka Katolik)
Bagéyan saka seri artikel ngenani
Kakristenan
Agama Kristen

Dasar
Yésus Kristus
GréjaTéologi
TritunggalInjil
Dispensasionalisme
Para RasulKraton
Sajarah Kakristenan

Alkitab:
Injil: Prajanjian Lawas
       Prajanjian Anyar
Apokrifa: Deuterokanonika

Ajaran:
Angger-angger sepuluh
Kotbah ing Bukit: Ucapan Berbahagia
Donga Kanjeng Rama
Hukum Kasih
Amanat Agung

Gréja Kristen:
Gréja Katulik
Gréja Katulik Latin
Gréja Katulik Wétan
Gréja Ortodoks Wétan
Gréja Ortodoks Oriental
Gréja Wétan Asiria
Protestanisme

Topik-Topik Ing Kakristenan:
NestorianismeMiafisitisme
Kalèndher
Denominasi Kristen
MariaKlausa filioque
Gerakan agama Kristen

Ibadat Kristiani:
Misa
Liturgi Suci

Kapercayan sing kakait:
Agama Abrahami
Gerakan Rastafari

Tembung Katulik sabeneré tegesé "universal" utawa "sakabèhé" utawa "umum" (saka ajektiva Basa Yunani καθολικος (katholikos) kang nggambaraké sipat gréja kang diadegaké déning Yésus Kristus. Sawisé Réformasi Protèstan istilah Katulik utawa 'Katulikisme tumuli kanthi spésifik nunjuk marang gréja Katulik Roma kanggo mbédakaké klawan Kristen Protèstan kang diwiwiti déning aksi protès Martin Luther. Ing Indonésia, pamaréntah ngakoni agama Kristen Protèstan (Kristen) lan Kristen Katulik (Katulik) minangka agama kang kapisah sanadyan kaloroné sabeneré wujud agama kang padha-padha pepusat marang Yésus Kristus, mila tembung Katulik asring dianggep ing sanjabaning/béda karo Kristen. Gréja Katulik Roma kang mimpin gréja Katulik ing saindhenging donya iku sawijining gréja Kristen kang awalé saka Yérusalèm lan kang ana ing panunggalan penuh karo kabiskopan Romawi (panerus rasul Petrus, Paus sepisanan).

Dedonga

[besut | besut sumber]
TANDA SALIB

Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama
Saha Hyang Putra
Tuwin Hyang Roh Suci
Amin

KANJENG RAMA

Kanjeng Rama ing suwarga
Mugi asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana
Karsa Dalem kados ing suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki kanggé sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
Kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggodha
Saha tinebihna saking piawon.
Amin.

SEMBAH BEKTI

Sembah bekti kawula Dewi Mariah
Kekasihing Allah
Pangerang nunggil ing Panjenengan Dalem
Sami-sami wanita, Sang Dewi pinuji piyambak
Saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus
Dèwi Mariah, ibuning Allah
Kawula tiyang dosa
Sami nyuwun pangèstu Dalem
Samangké tuwin benjing dumugining pejah.
Amin.

KAWULA PITADOS

Kawula pitados ing Allah,
Rama Sang Mahakuwasa,
ingkang nitahaken bumi langit.
Saha ing Gusti Yesus Kristus,
Putra Dalem ontang-anting,
Pangeran kawula.
Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci.
Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang,
séda sarta kasarèkaken.
Tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking séda.
Mekrad dhateng swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah,
Rama Sang Mahakuwasa.
Saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci.
Pasamuwan Katulik ingkang suci,
lan panunggiling para Suci.
Pangapuntening dosa.
Tangining badan.
Saha gesang langgeng.
Amin.

MUGI LINUHURNA

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.
Kados ing mulabuka, sapunika, sarta ing salami-laminipun.

PINUJIA

Pinujia Asma Dalem Sri Yesus, Dewi Maria lan Santo Yusup,
Sapunika sarta langgeng. Amin

Uga delengen

[besut | besut sumber]

Pranala njaba

[besut | besut sumber]