Kanjeng Rama

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Donga Kanjeng Rama utawi ing Basa Indonésia Bapa Kami (sok ugi ditepangi mawi kalih tetembungan wiwitan ing Latin Pater Noster, kaliyan ing basa Yunani mawi Πάτερ ἡμῶν), punika donga ingkang wigati piyambak ing agami Kristen.

Miturut Prajanjéan Énggal, donga punika dipunparingaken déning Gusti Yésus marang para rasulipun kanggé paugeran dedonga.

Donga punika dipendhet saking kitab Injil Matius (6:9-13), ingkang mijil minangka bagéyan saking Kotbah ing Bukit. Satunggiling donga ingkang mèmper ugi wonten ing kitab Injil Lukas 11:2-4.

Doksologi (Awit Paduka punika ingkang ngerèh samukawis, ingkang kagungan pangwaos saha Ratu ingkang mulya ing salamilaminipun. Amin.) mungel boten wonten ing vèrsi asli donga punika, nanging dipuntambah dhateng Injil amargi panggunaanipun ing liturgi gréja awal. Mila doksologi dipunbisak ing kathah pertalan modèrn.

Tèks Kanjeng Rama[besut | besut sumber]

Éwadéné Yesus kamungelan ageng miwulangaken donga punika ing basa Aram, tèks-tèks awal ageng mungelipun wonten ing basa Yunani. Amargi basa Latin arupi basa ingkang resmi dipunagem ing agama Kristen Kilèn, mila vèrsi ing basa Latin utawi Pater Noster, arupi satunggiling terjemahan wigatos saking donga ing basa Yunani punika.

Basa Yunani[besut | besut sumber]

Ing basa Koinē ingkang dipunterjemahaken dhateng basa-basa sanèsipun:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.
Alihaksara:
Pater hēmōn, ho en tois ouranois
hagiasthētō to onoma sou;
elthetō hē basileia sou;
genethetō to thelēma sou,
hōs en ouranōi, kai epi tēs gēs;
ton arton hēmōn ton epiousion dos hēmin sēmeron;
kai aphes hēmin ta opheilēmata hēmōn,
hōs kai hēmeis aphiemen tois opheiletais hēmōn;
kai mē eisenenkēis hēmas eis peirasmon,
alla rhusai hēmas apo tou ponērou.
[Hoti sou estin hē basileia, kai hē dúnamis, kai hē doxa eis tous aiōnas;]
amēn.

Latin[besut | besut sumber]

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimisimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
[Nam tuum est regnum et potestas et gloria in aeternum.]
Amen.

Basa Jawi[besut | besut sumber]

Kanjeng Rama ing swarga
Mugi asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Karsa Dalem inggih kalampahana
Ing donya kados ing swarga.
Abdi Dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki kanggé sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
Kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggodha
Saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Basa Jawi saking Buku Kidung Adi[besut | besut sumber]

Rama kawula ing swarga,
Asma Dalem kaluhurna,
Kraton Dalem mugi rawuha,
Karsa Dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga,
Kawula nyuwun rejeki kanggé sapunika,
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem,
Kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami,
Kawula nyuwun tinebihna saking panggodha, saha linuwarna saking piawon.
Amin.

Vèrsi sanès ing Basa Jawi[besut | besut sumber]

Rama kawula ingkang wonten ing swarga;
Asma Paduka ingkang suci mugi dipun urmati déning sadaya tiyang.
Pangrèh Paduka mugi dipun èstokaken déning sadaya
tumitah ing salumahing bumi, kados-déné pangréh wau
wonten ing swarga inggih dipun èstokaken déning para malaékat.
Mugi kawula Paduka paringi rejeki ing dinten punika.
Kalepatan kawula mugi Paduka apunten, kadosdéné
kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula.
Kawula mugi sampun ngantos Paduka tégakaken kénging
ing godha, nanging mugi Paduka uwalaken saking piawon.
(Awit Paduka punika ingkang ngerèh samukawis, ingkang

kagungan pangwaos saha Ratu ingkang mulya ing salamilaminipun. Amin').

Basa Indonésia[besut | besut sumber]

(terjemahan misionaris di Tanjungpinang Riau serta di Melaka, disesuaikan ejaan umum)

BAPA kami: yang ada di-surga :
dimuliakanlah nama-Mu ;
datanglah: kerajaan-Mu;
jadilah kehendak-Mu diatas bumi: seperti di dalam surga,
berilah kami rezeki pada hari ini.
dan Ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami ;
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.
[Doksologi: Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.]

Basa Inggris[besut | besut sumber]

Miturut vèrsi taun 1928 Book of Common Prayer ingkang misuwur piyambak:

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
[For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.]
Amen.

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanjeng_Rama&oldid=1120720"