Hidra

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gambaran Hidra déning ilustrator Walanda, Matthius Merian (1660).

Hidra (basa Yunani: Ὕδρα) punika satunggaling Drakon wonten ing mitologi Yunani. Monster punika awujud ula utawi naga ingkang gadhah sangang sirah. Saben satunggal sirahipun tugel banjur tuwuh malih sirah ingkang énggal. Hidra ugi kagungan napas lan getih ingkang ngandhut wisa (racun) [1]. Hidra mapan wonten ing tlaga Lerna ing Argolid. Awit saking punika makhluk punika ugi dipunwastani Hidra Lerna (Yunani: Ngenani wuni iki Λερναία Ὕδρα ). Papan kasebut ugi kalabet salah satunggaling jalur kanggé mlebet ing dunia bawah[2] Hidra punika keturunan saking Tifon lan Ekhidna.[3] Hidra dipunkalahaken déning Herakles.

Wonten ing mitologi[besut | besut sumber]

Bibar mateni Singa Nemea, tugas kaping kalih ingkang dipunparingaken marang Herakles déning Euristheus inggih punika mateni Hidra. Hidra medal saking susuhipun namung kanggé neror pamukiman penduduk wonten ing sekitar mriku.[4] Sasampunipun dugi ing susuhipun Hidra, inggih punika rawa caket kalihan tlaga Lerna, Herakles nutup tutuk lan irung ngginakaken kain supados nglindungi saking asap ingkang ngandhut racun. Herakles manah sarang Hidra kanthi ngginakaken panah geni. Herakles lajeng ngadhepi Hidra ngginakaken sabit (miturut lukisan vas purwa), pedang utawi satunggaling pemukul. Ananging saben Herakles nugel satunggaling sirahipun Hidra banjur tuwuh malih.[5] Lajeng Herakles rumaos bilih Hidra kagungan setunggal sirah ingkang abadi.

Herakles mateni Hidra, lukisan karya Sebald Beham (1545).

Lajeng Hidra nyuwun pitulungan saking sedhèrèkipun Iolaos. Iolaos pikantuk gagasan (saged ugi saking dewi Athena) bilih kedah ngginakaken obot kanggé ngobong gulunipun Hidra ingkang nembe tugel. Kanthi cara kasebut sirahipun Hidra boten saged tuwuh malih.[6] Wonten ing versi sanèsipun, saben nugeli satunggal sirah, Herakles ngeclupaken pedangipun dhateng getih lan kaginakaken kanggé ngobong saben gulu saengga boten saged tuwuh malih. Mirsani kawontenan kados mekaten, Hera ngirim yuyu raksesa kanggé ngalihaken kawigatosanipun Herakles. Pungkasan yuyu kasebut mati amargi dipunpidak déning Herakles. Sasampunipun sadaya sirah Hidra ingkang boten abadi tugel, Herakles nugel kepala abadi Hidra lan dipunkubur wonten ing watu ageng ing mergi antawisipun Lerna lan Elaios.[7]

Saderengipun kesah, Herakles ngeclup sadaya anak panahipun wonten ing getihipun Hidra saengga sapunika sadaya panahipun ngandhut racun. Hera lajeng mapanaken Hidra lan yuyu raksesa punika minangka rasi bintang Hydra lan Cancer. Bibar nglampahi tugasipun, Herakles kondur marang Euristheus, ananging Euristheus nampik amargi Herakles dipunbiyantu kalihan Iolaos saengga tugas kasebut boten sah lan cacahing tugas Herakles tetep sanga.

Ing samangké, Herakles ngginakaken panah kasebut kangge mateni Nessos, satunggaling Kentaur ingkang badhé merkosa Deianeira, garwanipun Herakles. Getih kasebut nginfeksi getihipun Nessos ingkang lajeng ugi ngracuni busana ingkang samangké dipunagem déning Herakles saéngga mateni pahlawan kasebut.

Galeri[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Hyginus, 30
  2. ^ Kerenyi (1959), 143.
  3. ^ Hesiodos, Theogonia, 313
  4. ^ Kerenyi, The Heroes of the Greeks 1959:144.
  5. ^ Ruck dan Staples (1994: 170)
  6. ^ Apollodoros, 2,5,2
  7. ^ Kerenyi 1959:144

Referensi[besut | besut sumber]

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidra&oldid=1038117"