Gambuh

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Gambuh iku sajinising sekar madya. Gambuh punika ateges jumbuhaken (nggambuhi ateges nglarasaken) tegesipun ing gesang bebrayan kita kedah jumbuhaken ing kaanan, lan kawontenan ugi empan papan kalawau.

Metrum[besut | besut sumber]

Tembang Gambuh punika rinakit lima gatra (larik) saben pada (bait)

  • 7 - u
  • 10- u
  • 12 - i
  • 8- u
  • 8 - o

Tuladha tembang gambuh[besut | besut sumber]

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
kadalu warsa katutuh
Katutuh pan dadi awon

Tembang Gambuh mbok manawa pancèn kebak ing pitutur. Pitutur kang nggiring manungsa supaya éling marang tumindak-tumindaké. Manungsa dielingaké yènta kabèh tingkah polah manungsa iku ana akibaté. Adigang, adigung, adiguna, bakal nyilakaké urip manungsa sing duwé patrap kaya mangkono iku.

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa