Sinom

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Yèn dijupuk arti wantah, sinom tegesé godhong asemgodhong asem sing isih enom utawi rikma ingkang wonten ing palarapan , alus lan lembut sanget. Pramila manawi srawung ing bebrayan ngendikanipun kedah alus (boten klemak-klemèk) ingkang saged andayani tiyang ingkang kita ajak ngendikan punika kesengsem, linambaran polatan ingkang sumeh, grapyak lan semanak. Ing Macapat, sinom nduwé sipat kang isih enom. Kaya déné bocah cilik kang lagi ngerti donya.

Metrum[besut | besut sumber]

Saben pada, tembang iki ana sanga gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

 • 8 - a
 • 8 - i
 • 8 - a
 • 8 - i
 • 7 - i
 • 8 - u
 • 7 - a
 • 8 - i
 • 12 - a

Tuladha[besut | besut sumber]

 • Tuladha 1
 1. Ing pojok wétan sang surya
 2. Nyungging sinom dadi peni
 3. Kagubet embun rumeksa
 4. Déning Hyang Murbeng Dumadi
 5. Raga jiniret ati
 6. Seka perbawaning esuk
 7. Manuksma suluk angga
 8. Kang wang-sinawang mranani
 9. Tibane prana sarwa sulih prasaja
 • Tuladha 2
 1. Amenangi jaman édan
 2. Éwuh aya ing pambudi
 3. Milu édan nora tahan
 4. Yèn tan milu anglakoni
 5. Boya kaduman melik
 6. Kaliren wekasanipun
 7. Ndilalah karsa Allah
 8. Begja-begjané kang lali
 9. Luwih begja kang éling lawan waspada
Saka Serat Kalatidha anggitan Ki Ranggawarsita.
 • Tuladha 3
 1. Anelasak wana wasa
 2. Tumuruning jurang terbis
 3. Kang ri bandhil bebondhitan
 4. Ginubet penjalin cacing
 5. Wau ta sang apekik
 6. Gumregut sangsaya sengkut
 7. Saéngga datan nyipta
 8. Pringga bayaning wanadri
 9. Apan nyata satriya trah witaradya
 • Tuladha 4
 1. Nuladha laku utama
 2. Tumraping wong tanah jawi
 3. Wong agung ing Ngeksiganda
 4. Panembahan Senopati
 5. Kepati amarsudi
 6. Sudaning hawa lan nepsu
 7. Pinesu tapa brata
 8. Tanapi ing siyang ratri
 9. Amemangun karyenak tyasing sasama
Saka Serat Wedhatama anggitan KGPAA Sri Mangkunagara IV.

Notasi[besut | besut sumber]

 1. 2^-2^-2^-2^-1^-1^-6_5-5_6_1
 2. 1^-1^-1^-6_1^-5-5-5_6-5_6_5_3
 3. 1^-1^-1^-1^-6-6_5-1^-6_5
 4. 5-5-5-3-2-3-1-6_5
 5. 6-6-6-6-1^-1^-1^
 6. 6-5-5-5-5-5-3-2_1
 7. 5-5-5-5-5-5-5
 8. 5-5-5-3-2-3-1-6_5
 9. 2-3-3-3-2-3-5-2-2-3-2_3-2_1

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa