Durma

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Durma inggih punika salah setunggaling tembang macapat kang gadhah watak galak lan wani. Durma punika mundur saking Ma lima inggih punika nyingkiri madat, madon, main, minum, lan maling. Wonten kalamangsanipun Durma ugi ngemu kaanan ingkang serem lan saged marai ajrih. Durma kelebet tembang ingkang wingit.

Metrum[besut | besut sumber]

Saben pada (bait) woten 7 gatra (larik).

  • 12-a
  • 7 -i
  • 6 -a
  • 7 -a
  • 8 -i
  • 5 -a
  • 7 -i

Tuladha[besut | besut sumber]

Kaé manungsa golèk upa angkara,
Sesingidan mawuni,
ngGawa bandha donya,
mBuwang rasa agama,
Nyingkiri sesanti ati,
Tan wedi dosa,
Tan èling bakal mati,

Durma Reksapati[besut | besut sumber]

Dyan anarik candrasa Prabu Rawana,
Pinrang jatayu jeni,
Suwiwine sempal,
Tiba sang peksi raja,
Sinta manglayang sira glis,
Cinandhak kena,
Mring sang reksapati.

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa