Menyang kontèn

Balabak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Balabak iku kalebu tembang sekar madya. Wateké sakepénaké lan parikena.

Guru wilangan lan guru lagu[besut | besut sumber]

Saben pada, tembang iki ana nemang gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

12a, 3é, 12a, 3é, 12a, 3é.

Tuladha[besut | besut sumber]

Tuladha iki dijupuk saka Serat Jaka Lodhang anggitan Ki Ranggawarsita.

byar rahina Kèn Rara wus maring sendhang
mamèt wé
turut marga nyambi reramban janganan
antuké
praptêng wisma wusing nyapu atetebah
jogané

Tuladha iki anggitane Ki Padmosukoco.

kabalabak sajeroning jagad gedhé ana, yektine
jagad cilik sinorotan surya, kembar pandhane
soring surya ana gunung gung saguja, blegere

Sumber[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa