Jurudemung

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Jurudemung iku kalebu tembang sekar madya. Wateké prenèsan lan lumrahé dienggo tembang wangsalan utawa kang rada érotis.

Guru wilangan lan guru lagu[besut | besut sumber]

Saben pada, tembang iki ana pitung gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

8a, 8u, 8u, 8a, 8u, 8a, 8u.

Tuladha[besut | besut sumber]

Tuladha iki dijupuk saka Serat Pranacitra

ni ajeng mring gandhok wétan
wus panggih lan Rara Mendut
alon wijilé kang wuwus
hèh Mendut pamintanira
dhedhasar adol bungkus
wus katur sarta kalilan
déning jeng kyai Tumenggung.

Tuladha iki dijupuk saka Serat Sekar-sekaran anggitan Mangkunegaran IV.

cirining serat iberan
kebo bang sungunya tanggung
saben kepi mirah ingsun
katon pupur lalamatan
kunir pita kasut kayu
wulucumbu Madukara
paran margane ketemu

Sumber[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa