Wirangrong

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Wirangrong iku kalebu tembang sekar madya. Wateké mrabu lan mrabawa. Tembang iki biyasa dienggo nembangaké prakara-prakara kang gagah.

Guru wilangan lan guru lagu[besut | besut sumber]

Saben pada, tembang iki ana nemang gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

8i, 8o, 10u, 6i, 7a, 8a.

Tuladha[besut | besut sumber]

Tuladha iki dijupuk saka Serat Wulangrèh anggitan dalem Ingkang Sinuhun Pakubuwana IV.

dèn samya marsudêng budi
wiwéka dipunwaspaos
aja-dumèh-dumèh bisa muwus
yèn tan pantes ugi
sanadyan mung sakecap
yèn tan pantes prenahira

Sumber[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa