Menyang kontèn

Wikipédia:Artikel pethingan/Artikel usulan/Arsip/2008

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Desember 2008[besut sumber]

Wah wis tanggal 1 Desember! Apa ya? Meursault2004ngobrol 16:07, 1 Desember 2008 (UTC)

Wah iya, apa ya? Apa Eva Peron?, apa Adolf Hitler? Pras 19:04, 1 Desember 2008 (UTC)

Eva Peron waé miturutku. Adolf Hitler durung rampung. Mengko yèn sasi April bisa Hitler :-) Meursault2004ngobrol 10:21, 2 Desember 2008 (UTC)

Sarujuk waé, Desember iku rak pas Hari Ibu (senadyan ibuné wong Argentina). Pras

Wah nuwun sèwu kasèp ... Meursault2004ngobrol 22:26, 6 Desember 2008 (UTC)

November 2008[besut sumber]

Usul: Praja Mangkunagaran Pangusul:Tracy 01:08, 2 Mei 2008 (UTC)

Bener ki? Nanging isiné kudu dibenakaké dhisik. Meursault2004ngobrol 07:07, 1 Juni 2008 (UTC)

Oktober 2008[besut sumber]

Aku tau maca kritik, yèn ora klèru ing Warung kopi utawa kaca panganggo salah siji panganggo ing WP:id, marang artikel Asmaulhusnaa sing wis tau dadi Artikel Pilihan nanging dianggep kurang memenuhi kriteria artikel pilihan, amarga mung arupa daftar lan kurang rujukan, malah ana usul pancabutan barang hehe. Mung ngélikaké, apa bisa ditingkataké dhisik yaa?. Matur nuwun.Pras 13:05, 10 Juni 2008 (UTC)

Pak Pras, punika kula padosaken sapérangan pranala njawi. Nyuwun tulung dipun priksa nggih? Menawi tumut nyunting utawi nyerat kula ajrih menawi klentu. Matur nuwun. Tracy 03:23, 11 Juni 2008 (UTC)

Ora apa-apa tak-kira sebabé contoné ing Wikipedia Inggris uga tau ana artikel perkara bendéra sing isiné namung 15 kb bisa dadi artikel utama. (Mangga mirsani paragraf Awards, decorations and vexillology). Meursault2004ngobrol 04:57, 11 Juni 2008 (UTC)

Nggih sampun manawi makaten, dados wonten jurisprudensinipun hehe. Matur nuwun pranalanipun (mb Tres), mangké kula cèk lan cobi nambah isi (fadilah/manfaat) supados radi lebet sakedhik.Pras 12:40, 11 Juni 2008 (UTC)

September 2008[besut sumber]

 • Sarujuk

1. Wis pepak lan pantes dadi rujukan ilmiah. Nanging usul apike bab legenda Ajisaka ora dipisah dadi artikel dhewe wae?.Pras 23:44, 19 Maret 2008 (UTC)

 1. Bisa waé sih, dadi dicekak lan isiné dielihaké nèng kaca anyar. Meursault2004ngobrol 23:51, 19 Maret 2008 (UTC)

2. Sasi September kuwi pas sasi pasa Ramadhan, yen kepareng usul sithik, apike mbakmanawa luwih trep masang Asmaulhusnaa, banjur sasi Oktobere lagi Hanacaraka (mung dirukir)?Pras 11:37, 2 Mei 2008 (UTC)

2. Sarujuk waé dirukir. Tracy 15:47, 2 Mei 2008 (UTC)

Agustus 2008[besut sumber]

Usul Indonésia Mimihitam 13:19, 10 Maret 2008 (UTC)

 • Isih kudu ditambah lan dibeneraké. Kurang akèh isiné. Meursault2004ngobrol 15:49, 10 Maret 2008 (UTC)
 • Piyé ki? Kok isiné isih èlèk ... Meursault2004ngobrol 21:56, 31 Juli 2008 (UTC)
 • Yèn arep diganti, diganti apa? Pramuka, ASEAN isiné isih sithik. Yèn diganti artikel Adolf Hitler sing wis apik artikelé mlènceng saka téma, nerak paugeran ora? Apa beciké ayo padha énggal bebarengan nambahi lan ngrapèkaké? :-) Tracy 01:36, 1 Agustus 2008 (UTC)
 • Wéé lhadalah kok wis sasi Agustus ya. Tak kira ya ora kudu tansah trep wektu. Kuwi rak mung yén akèh pilihané. Artikel Indonésia sajaké isih kurang komplit, semono uga Pramuka lan ASEAN. Murih gampangé piyé yèn sasi Agustus iki macak Hanacaraka ndhisik, banjur September (sasi pasa) Asmaaulhusna lan sasi Oktober macak Perang Yom Kippur (misuwur uga kanthi jeneng Perang Oktober), nanging kok dadi perang terus ya? Pras 23:51, 2 Agustus 2008 (UTC)
 • Hanacaraka wis tak-pacak. Mengko sasi Oktober, aku sarujuk waé yèn arep macak Perang Yom Kippur. Meursault2004ngobrol 08:18, 3 Agustus 2008 (UTC)

Juli 2008[besut sumber]

Usul Serat Centhini Tracy 03:10, 17 Maret 2008 (UTC)

 • Sarujuk ning kudu dikroyok dhisik, ditambahi lan dibenakaké. Meursault2004ngobrol 10:35, 17 Maret 2008 (UTC)
 • Durung sarujuk Serat Centhini iki naskah kang wigati banget ing sastra Jawa, isih perlu didandani déning ahliné (sing kompetèn). Usul digèsèr taun-taun ngarep waé bèn rada longgar. Angkahku, yèn bisa matèri Sastra Jawa ing Wiki Jv kuduné dadi babon utawa rujukan wiki liyané, kalebu id. Tulisan rintisan iki rada kesusu amarga asal ana waé dhisik.Pras 22:57, 19 Maret 2008 (UTC)

Juni 2008[besut sumber]

Mei 2008[besut sumber]

Usul Globalisasi Mimihitam 13:18, 10 Maret 2008 (UTC)

 • Ora sarujuk
 • Terjemahané durung rampung, isih kurang akèh, gambaré uga kurang. Tracy 14:49, 10 Maret 2008 (UTC)
 • Kepriyé yèn diganti Adolf Hitler amarga saliyané alesan ing dhuwur, artikel Globalisasi kalebu abot. Yèn kesusu anggoné nglengkapi lan nyampurnakké mengko malah ngurangi mutu artikelé. Kados pundi Pak Pras, Mas Meursault, Mas Anggoro, lan Pak Slamet? Tracy 08:17, 14 Maret 2008 (UTC)

Globalisasi rumangsaku wis pepak kok, paling perlu dipoles sithik sithik, nèk ramé2 kan dadi ènthèng.Pras 12:14, 17 Maret 2008 (UTC)

Menawi kados mekaten nggih nyuwun tulung dipunbiyantu moles. Mangga kita kroyok ramé-ramé :) Tracy 07:46, 19 Maret 2008 (UTC)

April 2008[besut sumber]

 1. Usul: Kartini Pangusul: Pras 03:58, 1 Maret 2008 (UTC)
 2. Alesan: Dipaské pahargyan dina lairé R.A. Kartini ing sasi April.
 3. Komentar: Nanging kudu dikroyok didandani dhisik ben rada pepak.
 • Sarujuk:
 1. Arep tetep krama utawa ngoko? Meursault2004ngobrol 08:01, 1 Maret 2008 (UTC)
Langkung saé krama kémawon, mangké kula kaliyan mbak Tracy lan mas Ang mbokmanawi rak saged ndhèrèk urun sakedhik-sakedhik.Pras 14:52, 1 Maret 2008 (UTC)
 1. Inggih, kula sarujuk. Mangké kula ndhèrèk urun. Tracy 00:45, 3 Maret 2008 (UTC)
 2. Lebih bagus jika ada catatan kaki (Mimihitam, malas mlebu log) 118.136.10.89 11:11, 6 Maret 2008 (UTC)
 1. Iya mengkon diwènèhi, kan durung rampung digarap. Nanti diberi, kan artikelnya belum selesai digarap. Meursault2004ngobrol 21:33, 7 Maret 2008 (UTC)
 • Ora sarujuk:

Maret 2008[besut sumber]

 1. Rumangsaku ya wis apik, mengko bisa didandani manèh karo mlaku yèn isih ana kakurangan. Yèn bisa kita kudu luwih proaktif usul, aja nganti didhisiki sapa-sapa.Pras 03:58, 1 Maret 2008 (UTC)
 • Ora sarujuk:
 1. Wah aja dhisik, durung dipriksa. Meursault2004ngobrol 10:27, 24 Februari 2008 (UTC)
 1. Ya wis ora apa-apa, soalé wis dipriksa sithik2. Meursault2004ngobrol 11:44, 28 Februari 2008 (UTC)

Februari 2008[besut sumber]

 • Sarujuk:
 1. Praskothak pesen 11:40, 28 Januari 2008 (UTC)
 • Ora sarujuk:

Januari 2008[besut sumber]

Etiopia