Tari jaran képang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Tari Kuda Lumping)
Tari jaran képang

Tari jaran képang ugi dipunsebut jaran dhor utawi jathilan inggih punika tarian tradisional Jawa ingkang nampilaken sekelompok prajurit nalika nunggang turangga. Tarian punika migunakaken kapal ingkang kadamel saking pring ingkang dipunanyam lan dikethok kados wujud jaran.[1] Anyaman jaran punika lajeng dipun hias kanthi cat lan kain ingkang manéka werni. Tarian kuda lumping biasanipun namung nampilaken adhegan prajurit kanthi jaran, ananging wonten ing pinten-pinten wewengkon nyuguhaken atraksi kesurupan[2], kekebalan, lan kekiyatan magis, kadosta atraksi mangan beling lan kekebalan badan tumrap pecut. Jaran Képang minangka pérangan saking pagelaran tari reog[3]. Éwadéné tarian punika asalipun saking tlatah Jawa,Indonésia,[4] tarian punika ugi dipun warisaken déning tiyang Jawa ingkang papan dunungipun wonten ing Sumatera Utara lan ing pinten-pinten tlatah ing njawi rangkah Indonésia kadosta ing Malaysia.

Kuda lumping inggih punika seni tari ingkang dipunmainaken kanthi properti awujud kuda tiruan, ingkang kadamel saking anyaman pring utawi kepang. Boten wonten satunggal sajarah ingkang saged ngandharaken asal muasalipun tarian punika, namung riwayat verbal ingkang dipunturunaken saking setunggal generasi dhumateng generasi salajengipun.

Sajarah[besut | besut sumber]

Konon, tari kuda lumping minangka wujud apresiasi lan dukungan rakyat jelata tumraping pasukan berkuda Pangeran Diponegoro nalika ngadhepi penjajah Walanda. Wonten ugi versi ingkang nyebutaken, bilih tari kuda lumping nggambaraken sawijining kisah perjuangan Raden Patah, ingkang dipunsengkuyung déning Sunan Kalijaga, nglawan penjajah Walanda. Versi sanes nyebataken bilih, tarian punika nyariosaken babagan latihan perang pasukan Mataram ingkang dipunpandegani déning Sultan Hamengku Buwono I, Raja Mataram, saperlu ngadhepi pasukan Walanda.

Medal saking asal usul lan nilai historisipun, tari kuda lumping merefleksikaken semangat heroisme lan aspek kemiliteran sawijining pasukan berkuda utawi kavaleri. Bab punika katingal saking obahan-obahan ritmis, dinamis, lan agresif, saking anyaman pring, ingkang niru obahan kados dene jaran ing tengah paprangan.

Asring sanget wonten ing pertunjukkan tari kuda lumping, ugi nedahaken atraksi ingkang nontonaken kekiyatan supranatural berbau magis, kados dene atraksi mangan kaca, menyayat lengen kaliyan golok, ngobong badan, mlampah ing sanginggilipun ecahan kaca lan sanes-sanesipun. Mbok menawi, atraksi punika nggambaraken kekiyatan supranatural ingkang nalika jaman rumiyin ngrembaka ing lingkungan Kerajaan Jawa, lan minangka aspek non militer ingkang dipun angge saperlu nglawan pasukan Walanda.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1](dipunundhuh tanggal 20 Desember 2012)
  2. ^ [2](dipunundhuh tanggal 20 Desember 2012)
  3. ^ [3](dipunundhuh tanggal 20 Desember 2012)
  4. ^ [4](dipunundhuh tanggal 20 Desember 2012)