Sunan Kalijaga

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sunan Kalijaga ingkang nalika gadhah asma timur R. M. Syahid, inggih punika satunggalipun walisanga. Panjenenganipun punika putranipun Ki Tumenggung Wilatikta, ingkang ing jaman samanten dados bupati Tuban. Sunan Kalijaga misuwur minangka wali ingkang gadhah jiwa pamimpin, mubaligh, pujangga, lan filsuf. Sunan Kalijaga ugi misuwur asring nganggit cariyos-cariyos lakon wayang ingkang dipunjumbuhaken kaliyan ajaran Islam. sunan kalijaga satunggaling sunan ingkang misuwur sanget ing tanah jawa. sunan kalijaga minangka sunan ingkang nginakaken médhia dzikir kanggé merekaken dhumateng Gusti Alla SWT. warni-warni waosan dzikir sampun dipunwurukaken déning sunan kalijaga dhumateng para murid-muridtipun,lan caranipun dzikir ugi dipunwulangaken, kados ta dzikir lésan, dzikir nafas, dzikir kolbu, ngantos dzikir ruh lan sanèsipun ugi dipunwulangaken.

Riwayat[besut | besut sumber]

Carita kang misuwur gegayutan nama Kalijaga punika amargi Raden Sahid kadhawuhan nengga Sunan Bonang ing sapinggiring lepen. Nanging wonten pamanggih sanès bilih Kalijaga punika saking nama papan/padhusunan ing Harjamukti, Cirebon. Dados Sunan Kalijaga ateges sunan ingkang dedunung ing Kalijaga, kados déné wali sanès kang kasebat saking papanipun kadosdene sunan ing Giri, Ampeldhenta, Kudus, Muria, lan sanesipun.[1]

Yuswanipun Sunan Kalijaga kirang langkung ngantos 100 tahun.

Cathetan sikil[besut | besut sumber]

  1. Hadiwidjojo. Kalidjaga - 1956 (ing basa Jawa).