Suran tanjung

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Suran Tanjung kalebet pagelaran pentas-kabudayan ingkang woten ing désa Dlimas. Suran Tanjung sampun dipunwiwiti saking jaman rumiyin lan tetep lestantun ing jaman modhèren sapunika. Amargi tiyang-tiyang ingkkang wonten ing dhusun Dlimas banget nguri-uri babagan budaya warisan simbah buyut punika.

Pagelaran "Suran Tanjung" dipunwontenaken ngepasi ing wulan sura lan ugi nmung 2 dinten kémawon. Punika ingkang dinten Jumuwah, Setu, lan Minggu ingkang pungkasan. Ingkang dinten Jumuwah sasampunipun Salat Jumuwah ingkang dipunwiwiti ngagem ngempalaken asil bumi tuladhanipun punika pitik gorèng, sekul kuning, gudheg, lan sapanunggalanipun. Ingkang sampun dipunkempalaken wonten ing ngandhap uwit Tanjung, nawi wit ing désa Dlimas. Lajeng dipundongani kaliyan kyai mriku kanggé ingkang ngrasuk agami Islam, manawi wonten ingkang agami Kristen utawi Katulik punika sampun wonten pendetanipun, lan ugi ingkang agami Hindhu sampun wonten ingkang mimpin.

Satunggal dinten kelampahan dinten salajengipun punika wonten adicara Kethoprak lan Jogèd tayub saking masarakat sakupengipun mriku. Sedaya upacara adat ingkang kelampahan kanggé pamudar raos dhumateng Allah ingkang sampun maringi rejeki ing désa mriki.

Sadèrèngipun upacara adat punika kelampahan kedah ngagem acara reresik désa rumiyin.