Oyos Saroso HN

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Oyos Saroso HN

Oyos Saroso HN inggih punika salah satunggaling sastrawan Indonésia ingkang miyos wonten ing Désa Sawit, Kacamatan Banyuurip, Kabupatèn Purworejo, Jawa Tengah.

Biografi[besut | besut sumber]

Oyos inggih punika putra ingkang paling alit saking gangsal sedhèrèkipun. Nama H.N. ingkang mapan wonten ing wingking namanipun inggih gabungan saking nam tiyang sepuhipun, inggih punika Hardjo Karsono saha Nuk Sastro Dihardjo.[1] Bapakipun inggih dados abdi nagara, ingih dados lurah ing désa Sawit, kangmasipun ingkang sapisan, Dachlan H. N, ugi dados lurah ing desanipun, kangmasipun ingkang anka kalih, Sudjoko dados punggawa Negeri Sipil, mbakyunipun, Sri Suparti H. N, dados guru nagari ing Jawa Tengah. Lan kangmasipun ingkang nomer sekawan dados tani ing desanipun. Sedaya anggota kulawarganipun inggih dados abdi nagara, mila sasampunipun lulus saking SMP Negeri 2 Brebes, piyambakipun dipunpeksa kanggé nerasaken sekolah ing SPG kanthi ancas supados mbenjing piyambakipun dados guru kados mbakyunipun. Lajeng amargi kepéngin dados laré ingkang bhakti, oyos nerasaken sekolah wonten ing SPG. Sasampunipun lulus saking SPG, Oyos nerasaken sekolah dhateng IKIP Jakarta utawi ingkang sapunika sampun gantos nama dados Universitas Negeri Jakarta amargi piyambakipun kepéngin dados sastrawan. Piyambakipun mlebet Fakultas Pendidikan Basa dan Seni ing IKIP Jakarta. Nalika kuliah, Oyos aktip wonten ing teater, lajeng sareng kaliyan kanca- kancanipun piyambakipun ndhirikaken satunggaling golongan teater mahasiswa kanthi nama “Teater Zat” ingkang taksih dipunrembakakaken ngantos wekdal punika. Oyos ugi sampun naté mlebet Teater Tanah Air ingkang dipunpandhegani déning Jose Rizal Manua. Garwanipun Oyos inggih punika Mas Alina, lan pinaringan kalih putra ingkang dipunparingi nama, Maulana Hanif Ananditya Ning Prabandaru lan Lintang Sabrang Kumala Ning Ratih.

Padamelanipun[besut | besut sumber]

Kajawi aktip ing babagan teater, wiwit taun 1993, Oyos ugi miwiti dados panulis kanthi makaya ing Pertamina dados editor basa. Piyambakipun ugi nyerat kathah buku wiwit punika. Ing taun 1996, Oyos sekolah malh kanthi mendhet program ekstensi ing Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Jakarta. Sasmpunipun lulus saking IKIP Jakarta, Oyos lajeng dados wartawan ing Harian Lampung Post ing taun (1996 – 1999). Lajeng piyambakipun dados wartawan ing Trans Sumatera saking taun 1999 dumugi taun 2001, lan dados wartawan The Jakarta Post saking taun 2001 dumugi taun 2005.

Asiling Karya[besut | besut sumber]

Oyos sampun remen kaliyan sastra lan remen nyerat puisi wiwit piyambakipun kelas 2 SPG, lan pikantuk insipirasi saking sastrawan Korrie Layun Rampan. Asiling puisinipun Oyos ingkang sapisan kapacak wonten ing majalah Sahabat Pena inggih kanthi irah- irahan “Oyos Kere Namaku!” ing taun 1986. Wosing puisi ingkang dipunserat punika inggih nyariosaken gesangipun Oyos piyambak, inggih minangka andharan saking ingkang dipunraosaken wekdal punika. Tuladha asiling karya Oyos ingkang mlebet ing antologi karya sastra sesarengan inggih punika 'Gender (Sanggar Minum Kopi Bali, 1993), Batas Diam Matahari(Sanggar Sarang Matahari, 1996), Dari Bumi Lada (Dewan Kesenian Lampung, 1997), Angkatan 2000 dalam Kesusastraan Indonesia (Grasindo, 2001), Konser Ujung Pulau (Dewan Kesenian Lampung, 2003), Gerimis (dalam lain versi) (Dewam Kesenian Lampung, 2005), lan Perjamuan Senja (Dewan Kesenian Jakarta, 2005). Kalih cariyos kanggé laré- laré alit kanthi irah-irahan, Rahasia Sebatang Lidi lan Titik Hitam di Mata Karmin, dipunwedalaken déning penerbit Pustaka Utama Grafiti (1996).[2]

Penghargaan[besut | besut sumber]

Puisinipun kanthi irah- irahan “Ekstase Kematian” mlebet sedasa karya ingkang saé piyambak ing Lomba Cipta Puisi Sanggar Minum Kopi Bali (SMKB) ing Denpasar lan dados jawara satunggal ing lomba wau.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [ http://arahlautlepas.blogspot.com/2008/11/oyos-saroso-hn.html] ENSIKLOPEDI SASTRA LAMPUNG: Oyos Saroso H.N (dipunundhuh tanggal 25 Januari 2013)
  2. [1] Author's Profile: Oyos Saroso HN (dipunundhuh tanggal 25 Januari 2013)