Menara Babil

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Artikel baku: Babilonia
Lukisan "The Tower of Babel" karya Pieter Brueghel the Elder (1563).

Menara Babèl sapunika simbol saking raos sombong tur angkuh manungsa.[1], sampun dipunsebut wonten kitab penciptaan, kaliyan Kitab perjanjian ingkang lami.[2] Menara punika dipunbangun kaliyan raja Nimrod (asma sanesipun saking raja Namrud), anak putu saking nabi Nuh nalika jaman Babilonia kuna, sampun lami wonten saderengipun Nebukadnezar amerintah dinasti Babilonia.[2] Bapa ibunipun Nimrod punika Cush, putranipun Ham.[2]

Sajarah Menara Bibel[besut | besut sumber]

Menawi miturut cariyos, kutha Babilonia kaliyan kutha Ninive punika kutha ingkang kapisan dipunbangun raja Nimrod.[2] Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh Bumi,” kados punika alesan Nimrod,(katulis wonten Kitab Penciptaan).[2] Lambert Dolphin wonten The Tower of Babel and The Confusion of Languages maringi priksa bab alesan menara kasebut dipunbangun, inggih punika kangge kapuasan piyambak kaliyan raos megahing diri.[2][3] Pambangunan kutha kasebut ngelambangaken kaangkuhan nuli kaserakahan manungsa ugi kasenengan manungsa ingkang wegah menawi kedah misah-misah.[2][3] Mula kados punika dipunbangun kutha Babilonia[3] kaliyan kutha Ninive, ingkang dados kutha pusat kagiatan kaliyan kangge nyepaki kabutuhan.[2] Ananging nalika, masarakat ingkang mbangun ngendikan “Marilah kita cari nama, marilah memegahkan diri”, manungsa dados ngreraos menawi piyambakipun adigang adigung ugi adiguna.[2] Menara punika dipunbangun kangge kapuasan ugi kabutuhan badan, jiwa kaliyan semangat, malah wonton pepenginan badhe damel menara ingkang nganthos langit, menawi saged malah bisa dados cagaking Matahari.[2] Katamakan ugi kasombongan punika ingkang andamel Tuhan maringi hukuman supados masarakat wonten tlatah punika misah-misah nuli boten saged mangertosi abasa saking tiyang sanes.[2][3] Tujuanipun saking bangunan kasebat inggih punika supados kabudayaan ingkang sanes saged luluh ugi saged dados satunggal.[2]

Menara Babèl sapunika saged dipungandheng kaliyan menara (migdol) ingkang dipunbangun kangge simbok paling inggil kagem dewa utawi dewi ingkang dipunpuja wonten tlatah kasebut.[1] dipunbangun kaliyan Nimrod.[2] Bentukipun Ziggurat katah tingkatipun.[1] Menara kasebut ngalami karusakan ageng nalika perang taun 652-648 saderengipun masehi, ananging dipundandani kemalih kaliyan raja Nebukadnezar II (605-562 SM), bangunan punika ingkang dipunpanggihi Koldewey nalika taun 1899.[1] Herodotus nalika taun -/+ 460 SM, nyariosaken menawi bangunan kasebut dipunpanggihi wonten papan saking jaman kuna (tablet), ingkang seratanipun ngagem abasa Mesir kuna saking taun 229 SM.[1]

Menara Babel dipunrusak Xerxes nalika taun 472 SM[besut | besut sumber]

Aleksander ngresiki ambrukanipun supados saged mbangun kemalih, anaging boten dados amargi piyambakipun ninggal dunnya.[4] Patok-patok ingkang dados batesanipun nuli dipunbuwang kaliyan masarakat ingkang wonten punika, sapunika tlatah kasebut dipunsebat Etemenanki utawi bolongan (Es-Sahn).[4] Wonten ingkang nyamikaken bangunan kasebat kayata Es-Shan, ingkang dipunsamikaken sisa-sisa saking ziggurat ingkang tasih wonten saking tlatah Borsippa (Mod Birs Nimrud), 11 km sebelah tenggara Babèl (hambok menawi saking jaman NeoBabilonia).[4] Dipunduga kemalih, miturut Alkitab.[4] Dur-Kurigalzu (Aqar Quf), wonten sebelah tenggara Bagdad.[4] Ananging kutha kasebut dipunbangun nalika taun 1400 SM.[4] Ingkang saged dados kasimpulan, cariyos kitab ingkang nyariosaken bab sejarah kadadian menara utawi bangunan-bangunan punika boten saged punpitados.[4] Teks tebal

Deskripsi saking Menara Bibel[besut | besut sumber]

Kanthi sapunika dereng wonten bukti Arkéologi, menawi kutha Babel sampun wonten saderengipun dinasti kapian (+/- 1800 SM).[4] Ananging miturut tradisi Babèl ugi seratan sejarah saking Sharkalisharri, nyariosaken menawi raja saking Agade kr 2250 SM mbangun manèh menara kuil (Ziggurat) ingkang wonten Babèl.[4][5] Bentukipun tingkat-tingkat (Ziggurat), Wujud kasebut dipunkembangaken kemalih nalika +/- 3000 SM dupun milai saking tumenos utawi panggung ingkang nyangga kuil caketipun kaliyan kuil-kuil ingkang wonten kutha kayata kuil wonten Erekh ugi kuil wonten 'Ukair.[4] Menara punika ngalami kerusakan ingkang ageng nalika perang ( taun 652-648 SM), ananging dipundandani kemalih nalika masanipun Nebukadnezar II (605-562 SM).[4] Banguna punika ingkang dipun jlentrehaken Koldewey nalika tau 1899.[4] Lantai ingkang paling ngandhap ukuranipun 90x90 m, inggilipun 30 m.[4] Wonten lantai ingkang andhap punika dipun bangun gangsal lantai inggilipun 6 kanthi 18 m.[4] Menawi tambah inggil, lantainipun inggilipun nambah alit ukuranipun.[4] ngangge mahkota saking bangunan punika, wonten tingkatan lantai ingkang paling inggil dipunbangun kuil.[4] Ingkang dados anggepan nalika jaman punika, kuil kasebut dados tempat kadhatengan para Dewa nalika anggadahi urusan kaliyan manungsa.[4]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d e Menara Babèl dipununduh tanggal 24 Mei 2011 Masalah sitiran: Invalid <ref> tag; name "menara" defined multiple times with different content
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m taman gantung dan menara babilonia dipununduh tanggal 26 Mei 2011
  3. ^ a b c d agama dan sindrom menara Babèl dipununduh tanggal 27 Mei 2011
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q babel, babilonia dipununduh tanggal 23 Mei 2011
  5. ^ MISTERI BABILONIA dipununduh tanggal 24 Mei 2011