Menyang kontèn

Kuwé lapis

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kuwé lapis

Kuwé lapis inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional ingkang awujud jajanan pasar kas Indonésia. Kados namanipun ingkang legit bilih sajatosipun raosipun kuwé lapis inggih manis legit. Kué lapis punika padatanipun kapérang dados kalih warna ingkang dipunsusun kanthi tumpuk-tumpuk. Kué lapis punika dipundamel saking glepung beras, glepung kanji, santen, gendis pasir, sarem, saha pewarna.[1] Caranipun damel kuwé lapis punika inggih saben lapisan dipundamel piyambak-piyambak, boten langsung dipundamel dados satunggal. Nembé manawi sampun dados saben lapisan ingkang badhé dipungathukaken, lajeng dipunsusun dados satunggal kanthi dipundamel selang-seling warninipun. Kué lapis punika sajatosipun sampun misuwur ing laladan-laladan ing Indonésia. Déné pewarna ingkang dipun-ginakaken kanggé damel kuwé lapis punika saged saking pewarna dhaharan sintetik utawi pewarna alami. Jinis pewarna ingkang paling asring dipun-ginakaken inggih punika pewarna ijem ingkang dipundamel saking ron pandan lan pewarna abrit ingkang dipundamel saking sirup kembang mawar.

Bahan-bahanipun

[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel kuwé lapis punika ing antawisipun inggih kados makaten.[2]

Caranipun damel

[besut | besut sumber]

Caranipun damel kuwé lapis punika prasaja tur gampil saged, ingkang badhé kaandhraken kados ing ngandhap punika.

 1. Glepung tapioka, glepung beras, gendhis pasir, saha sarem dipuncampur dados satunggal, lajeng dipunudhak ngantos rata lan dipunsingkiraken rumiyin.
 2. Santen dipunlebetaken rumiyin ngantos umub, lan saged dipunangkat manawi sampun umub, lajeng dipunadhemaken rumiyin ngantos anget.
 3. Lebetaken campuran glepung kala wau, lajeng dipunudhak malih ngantos kenyel adonanipun.
 4. Bagi adonan dados kalih pérangan. Ingkang satunggal pérangan dipunsukani pasta pandan utawi saged dipun-gantos kaliyan warna ingkang dipunremeni, lejeng dipunudhak rata malih. Déné ingkang satunggal pérangan saged dipuntilar kémawon supados tetep putih.
 5. Bagi adonan ijo saha putih kala wau dados 2 pérangan.
 6. Saged nyamektakaken loyang kanthi ukuran 20 x 10 x 7 cm ingkang dipunolesi lisah klentik rumiyin lan dipunalasi plastik.
 7. Loyang lajeng dipunpanasi wonten ing lebet oven, lajeng dipunkukus dangunipun 10 menit.
 8. Lajeg dipunsok malih adonan ingkang ijem turahanipun, lajeng dipundang malih dangunipun 10 menit.
 9. LAjeng dipunsoki malih adonan ingkang warni putih lan dipundang dangunipun 15 menit ngantos kuwé lapisipun saestu sampun mateng.
 10. Manawi sampun mateng sadaya lapisanipun lajeng saged dipunangkat, dipunadhemaken lan dipuniris sak kersanipun piyambak kémawon.

Uga delengen

[besut | besut sumber]

Cathetan suku

[besut | besut sumber]
 1. [1][pranala mati permanèn] Resep Kue Lapis Terigu Tradisional (dipunundhuh tanggal 16 Januari 2013)
 2. [2] Kue Lapis Tapioka (dipunundhuh tanggal 16 Januari 2013)