Kilang lenga

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gambar kilang lenga Shell/Valero Martinez

Kilang lenga (oil refinery) inggih punika pabrik utawi fasilitas indhustri ingkang ngolah lenga mentah dados kasil petroleum ingkang padatanipun langsung dipun-ginakaken ugi ing kasil-kasil sanès ingkang dados bahan baken kanggé indhustri petrokimia.[1] Kasil-kasil utama ingkang dipunkasilaken saking kilang lenga inggih punika kadosta: lenga bensin (gasoline), lenga diesel, lenga patra (kerosene). Kilang lenga minangka fasilitas indhustri ingkang jangkep sanget mawi manéka werni alat prosès lan fasilitas panyengkuyungipun. Kejawi punika, mbangun kilang lenga ugi mbetahaken biaya ingkang ageng sanget.

Proses Operasi ing salebeting Kilang Lenga[besut | besut sumber]

Lenga mentah ingkang nembé dipompa dhumateng njawi saking siti lan dèrèng dipunprosès padatanipun dèreng nggadhahi kaginan ingkang wigati. Supados saged langkung migunani, lenga mentah kasebat kedah dipunprosès rumiyin ing salebeting kilang lenga. Lengan mentah punika campuran ingkang jangkep sanget ingkang kasusun saking senyawa hidrokarbon. Ing salebeting kilang lenga, lenga mentah kasebat badhé ngalami sawatawis prosèsingkang saged andamel murni ugi ngéwahi struktur lan komposisinipun, saéngga angsal kasil ingkang langkung migunani.

Prosès ing salebeting kilang lenga punika saged dipunpantha dados 5 golongan, inggih punika: Distilasi, Konversi, Proses Pengolahan, Formulasi lan pencampuran, lan prosès-prosès sanèsipun.

  • Distilasi, inggih punika pamisahan fraksi-fraksi lenga bumi adhédhasar bèntenipun titik didih.[2]
  • Proses Konversi, inggih punika prosès kanggé ngéwahi ukuran lan struktur senyawa hidrokarbon. Ingkang kalebet ing prosès punika inggih punika:
  • Prosès Pengolahan (treatment). Prosès punika kanggé nyameptakaken fraksi-fraksi hidrokarbon kanggé dipunolah malih dados kasil pungkasan.
  • Formulasi lan Pencampuran (Blending), inggih punika pencampuran fraksi-fraksi hidtokarbon lan nambah bahan aditif kanggé ngasilaken kasil pungkasan mawi spesifikasi tartamtu.
  • Prosès-prosès sanèsipun, inggih punika: pengolahan limbah, prosès ngicalaken toya asin (sour-water stripping), prosès angsal sulfur (sulphur recovery), prosès pemanasan, prosès ndadosaken adhem, prosès ndamel hidrogen, lan prosès-prosès panyengkuyung sansèipun.

Prosès Distilasi[besut | besut sumber]

Gambar punika nedahaken prosès distilasi (penyulingan) lenga mentah ingkang kedadosan ing Kolom Distilasi.

Tahap ingkang wiwitan ing salebeting prosès pengilangan inggih punika arupi pross distilasi ingkang kedadosan ing salebeting Kolom Distilasi Atmosferik lan Kolom Distilasi Vacuum. Ing kalih unit prosès punika lenga mentah dipunsuling dados fraksi-fraksinipun, inggih punika gas, distilat enthèng (kadosta lenga bensin), distilat nengah (kadosta lenga patra, lenga solar), lenga bakar (gas oil), lan residu. Pamisahan fraksi punika adhédhasar titik didih.

Kolom distilasi arupi bejana tekan silindris ingkang inggil udakawis 40 m lan ing salebetipun wonten tray-tray ingkang kaginanipun kanggé misahaken lan ngempalaken fluida panas ingkang nguap menyang inggil. Fraksi hidrokarbon abot ngempal wonten ing bagéyan ngandhap kolom, sawetawis fraksi-fraksi ingkang langkung ènthèng ngempal wonten ing bagéyan-bagéyan kolom ingkang langkung inggil. Fraksi-fraksi hidrokarbon saking kolom distilasi punika badhé dipunprosès malih ing unit-unit prosès sanèsipun, kadosta Fluid Catalytic Cracker, lsp.

Kasil Kilang Lenga[besut | besut sumber]

Kasil-kasil utama kilang lenga inggih punika:

Kilang Lenga ing Indonesia[besut | besut sumber]

Ing Indonesia sawatawis kilang lenga, inggih punika:

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Kilang minyak(dipunundhuh 6 Februari 2013)
  2. ^ Minyak Bumi dan Gas Alam(dipunundhuh 6 Februari 2013)

Pranala njawi[besut | besut sumber]