Bintang Dharma

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Bintang dharma

Bintang Dharma (saking basa Sansekerta: dharma ingkang tegesipun kukum, kasaenan, raos adil) inggih punika salah satunggaling tandha kinurmatan ingkang dipunwedalaken lan dipunparingaken dhateng sinten kemawon tiyang ingkang kalebet anggota Tentara Nasional Indonésia ingkang sampun nyumbangaken sadaya jasa lan bhaktinipun kanggé bangsa lan nagara Indonésia ingkang sampun langkung anggènipun nindakaken panggilan kuwajiban saking tugas militeripun.[1] Penghargaan punika ugi saged dipunparingaken dhateng sinten kemawon warga nagara Indonésia ingkang sanès kalebet anggota angkatan bersenjata TNI ingkang nglampahaken tugas militèr lan njangkepi sadaya kriteria lan ketentuan ingkang sampun dipuntemtokaken minangka salah satunggaling wujud penghargaan saking jasa-jasanipun ingkang sanget luar biyasa kanggé majengaken lan mbagnung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bintang Dharma punika inggih awujud bintang ingkang gadhah sudut gangsal ingkang dipundamel saking logam lan wernanipun pérak .

Para tiyang ingkang sampun naté pikantuk penghargaan Bintang Sakti punika, ing antawisipun inggih punika Présidhèn Soeharto ing tanggal 13 Januari 1963 dhedhasar SK No. 006/TK / Taun 1963.[2]

Anggénipun maringaken penghargaan bintang dharma punika sampun dipunserat wonten ing UU No. 65 taun 1958 sesarengan kaliyan aturan kanggé maringaken Bintang Sakti. Wonten ing Undhang-undhang kasebat dipunsebataken bilih Bintang Dharma punika kawontenanipun sak tingkat langkung ngandhap tinimbang Bintang Sakti lan saged dipunparingaken kaping bola-bali dhateng tiyang ingkang gadhah jasa lan bhakti ingkang béda-béda.

Wujudipun Bintang[besut | besut sumber]

Bintang Dharma inggih punika awujud bintang ingkang gadhah sudut cacahipun gangsal ingkang dipundamel saking logam werni pérak kanthi garis tengahipun inggih punika 35 mm. Lajeng ing sisih rainipun wonten seratanipun Dharmajaya kanthi seratan punika dipunkubengi déning rerangkening pantun lan kapuk, lan ugi ing sisih wingkingipun dipungambaraken wonten seratan Republik Indonesia.

Bintang punika dipunsukani ugi simbol Patra ingkang wujud lan kombinasi wernanipun sami kaliyan wujud lintangipun, lan gadhah ukuran garis tengahipun 50 mm. Lajeng wonten ugi pita bintang ingkang wujud pita kalung ingkang ukuran ambanipun 35 mm lan gadhah warna dhasar ijem enem, kanthi gadhah satunggal lajur ing kekalih tepinipun ingkang saben tepinipun inggih gadhah ukuran 2 mm.

Cathetan suku[besut | besut sumber]