Bintang Sakti

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Bintang sakti

Bintang Sakti inggih punika salah satunggaling tandha kinurmatan ingkang dipunwedalaken lan dipunparingaken dhateng sinten kemawon tiyang ingkang nedahaken gadhah sipat-sipat wantun lan sipat ingkang kados pahlawan.

Penghargaan punika dipunparingaken dhateng saben tiyang ingkang dados prajurit Tentara Nasional Indonésia ingkang sampun nindakaken satunggaling tumindak ingkang sanget saé kanthi saged nglangkungi panggilan saking tugas nagara lan nedahaken gadhah sipat-sipat kados pahlawan kanthi rila ngurbanaken jiwa lan raganipun saéngga saged paring sumbangsih dhateng nagara lan bangsanipun. Penghargaan punika dipunparingaken dhateng angkatan perang ingkang nedahaken gadhah raos wantun lan tekad ingkang tabah ingkang saged nglangkungi panggilan kuwajibanipun wonten ing lampahing tugas militeripun saé punika ing lebet utawi ing njawi pertempuran tanpa ngrugekaken tugas pokok ingkang dipunparingaken anugerah tandha kinurmatan wujud satunggaling bintang kepahlawanan.[1] Penghargaan punika ugi saged dipunparingaken dhateng sinten kemawon warga nagara Indonésia ingkang sanès kalebet anggota TNI ingkang nglampahaken tugas militèr lan njangkepi sadaya kriteria lan ketentuan ingkang sampun dipuntemtokaken.

Para tiyang ingkang sampun naté pikantuk penghargaan Bintang Sakti punika, ing antawisipun inggih punika Présidhèn Soeharto ing tanggal 27 Mèi 1988[2], Mayor LB Moerdani, Mayor Untung, Awak Kapal KRI Tjandrasa, Praka Djamadi.

Anggenipun maringaken penghargaan bintang sakti punika sampun dipunserat wonten ing UU No. 65 taun 1958 sesarengan kaliyan aturan kanggé maringaken Bintang Dharma. Wonten ing Undhang-undhang kasebat dipunsebataken bilih Bintang Sakti punika kawontenanipun sak tingkat langkung inggil tinimbang Bintang Dharma lan saged dipunparingaken kaping bola-bali dhateng tiyang ingkang gadhah sipa kados pahlawan ingkang béda-béda.

Wujudipun Bintang[besut | besut sumber]

Bintang Sakti inggih punika awujud bintang ingkang gadhah sudut cacahipun pitu ingkang dipundamel saking logam warni pérak kanthi wonten seratanipun Mahawira lan ugi serata Republik Indonesia. Bintang punika dipunsukani ugi simbol Patra ingkang wujud lan kombinasi wernanipun sami kaliyan wujud lintangipun, lan gadhah ukuran garis tengahipun 50 mm. Lajeng wonten ugi pita bintang ingkang wujud pita kalung ingkang ukuran ambanipun 35 mm lan gadhah warna dhasar jene kanthi ngewrat 5 lajur warni abrit kanthi ambanipun 1 mm ingkang lajeng merang wonten ing pérangan-pérangan ingkang sami.

Cathetan suku[besut | besut sumber]