Menyang kontèn

Bathara Indra

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Bathara Indra

Bathara Indra iku dewaning kaendahan, putrane Bathara Guru kang angka 3, miyos saka Dewi Uma. Kahyangane ing Tinjamaya (Kaindran). Garwane asma Dewi Wiyati. Karo Dewi Wiyati, Bathara Indra peputra 8 cacahe yaiku, Dèwi Tara, Dewi Tari, Bathara Citrarata, Bathara Citragana, Batara Jayantaka ( Bathara Srengganidewa), Batara Jayantara, Bathara Citrasena, Bathara Harjunawangsa.

Dewi Tara kagarwa Subali, peputra Jaya Anggada. Pamburine, Dewi Tara banjur kagarwa Prabu Sugriwa. Dewi Tari kagarwa Prabu Dasamuka, peputra Raden Indrajit (Megananda).

Titihane Bathara Indra aran Gajah Airawata (Erawana), gajah kang gedhene kagila-gila. Pusakane Bathara Indra yaiku Senjata Bajra (senjata Bledhèg), amarga nalika ditamakake mungsuh swarane kaya bledheg. Senjata Bajra mawa lingir enem, dumadi saka balunge Maharsi Dhatiea.

Yen ing Pedhalangan, kang ngratoni para dewa iku Sang Hyang Jagad Nata. Nanging, yen ing Mahabharata, kang ngratoni para dewa iku Bathara Indra. Mula, Bathara Indra uga ajejuluk Sang Hyang Surapati (Sura=dewa, Pati=ratu). Miturut layang Uttarakanda, Bathara Indra kalebu Caturlokapala (Lokapala 4). Dewa Caturlokapala iku dewa kang nguwasani sawijining bab yaiku, 1. Bathara Indra nguwasani para dewa, 2. Bathara Yama, nguwasani neraka, 3. Bathara Baruna, nguwasani sagara, 4. Bathara Kuwera/Wisrawana, kang nguwasani bandha donya.

Bathara Indra uga nguwasani widadari ing Karang Kawidadaren, tetunggule para widadari yaiku:Dewi Supraba , Dewi Wilutama, Dewi Warsiki, Dewi Surendra, Dewi Gagarmayang, Dewi Irim-Irim, Dewi Tunjungbiru.

Bathara Indra nate tumurun ing marcapada, jumeneng nata ing negara Medhanggana jejuluk Prabu Sri Maharaja Sakra. Patihe asma Resi Prawa.

Ing lakon Arjuna Wiwaha, Bathara Indra memba pandhita peparab Resi Padya, kepengin ngerti tujuwane Arjuna mretapa. Banjur tumurun ing Gunung Indrakila manjing Guwa Mintaraga, bantah kawruh karo Begawan ciptaning (Arjuna). Wusanane ngakoni yen Ciptaning tuhu waskitha. Anggone Arjuna mratapa iku kanggo nggayuh pusaka ampuh ancase kanggo hamemayu hayuning bawana.

Uga delengen

[besut | besut sumber]