Sisifos

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Hukuman Sisifos.

Wonten ing mitologi Yunani, Sisifos (Σίσυφος) inggih punika laré saking Aiolos lan Enarete [1]. Sisifos punika garwanipun Merope ugi kalebet pendiri lan raja Efira, Korintus. Miturut sumber sanèsipun, Sisifos punika bapak saking Odisseus saking hubunganipun kaliyan Antiklea.

Wonten ing mitologi[besut | besut sumber]

Sisifos punika nglampahi dagang lan pelayaran, nanging piyambakipun punika tiyang ingkang gadhah sipat tamak lan kemaruk. Sisifos asring matèni wisatawan ugi para dhayohipun. Miturut Homeros, Sisifos punika tiyang ingkang licik sanget. Kajawi punika Sisifos saré kaliyan purunanipun piyambak, ngrebut tahta sedhèrèkipun, lan mbocoraken wadi (rahasia) Zeus. Awit saking punika, Zéus paring dhawuh dhateng Thanatos (déwa kematian) supados ngurung Sisifos ing Tartaros. Nalika Thanatos badhé ngranté Sisifos, Sisifos nyuwun dhateng Thanatos supados nyobi rumiyin ranté mau kanggé nedahaken cara kerjanipun. Sasampunipun Thanatos ngranté awakipun piyambak, Sisifos banjur ngunci saéngga Thanatos kajebak ing ranté punika. Awit saking punika damel boten wonten manungsa ingkang tilar donya. Ares ingkang rumaos mangkel amargi boten wonten manungsa ingkang mati ing peperangan banjur mbébeasaken Thanatos lajeng damel Sisifos tilar donya.

Sadèrèngipun Sisifos tilar donya, piyambakipun nyuwun garwanipun supados boten dipunkubur lan kauncalaken mayatipun ing tengahing reraméan. Garwanipun nyaguhi menapa ingkang dados panyuwunipun Sisifos. Sasampunipun mati lan dugi ing donya bawah, Sisifos mbujuk Persefone, ratu donya bawah, supados paring ijin kanggé medal sekedhap dhateng alam manungsa lan dukha marang garwanipun amargi boten paring panguburan ingkang saé. Persefone paring ijin lajeng Sisifos kondur marang Korinth. Nanging Sisifos boten purun kondur malih ing donya bawah lan tetep péngin wonten ing alamipun manungsa. Pungkasan Sisifos dipunbeta kanthi peksa déning Hermes. Wonten ing versi sanèsipun, Sisifos matur dhateng Persefone bilih Sisifos dipunbeta ing Tartatos amargi wonten klèntu lan nyuwun piyambakipun dipundamel bébas.[2]

Hukuman Sisifos[besut | besut sumber]

Ing Tartaross, Sisifos dipunhukum supados ngangkat watu ingkang ageng dhateng nginggiling bukit. Sasampunipun dugi wonten nginggil, watu mau ngglundhung mangandhap saéngga Sisifos kedah ngangkat malih makaten seterusipun.

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. (id) http://humaniora.kompasiana.com/edukasi/2010/10/25/1/301374/bagai-menanggung-hukuman-sisifus.html[pranala mati permanèn] , Sisifos (dipunakses tanggal 1 Fèbruari 2013)
  2. Bernard Evslin's Gods, Demigods & Demons, hal 209-210

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Wikibooks
Wikibooks
Wikibooks Mitologi Yunani gadhah kaca kanthi sesirah