Sel Punca

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Sel induk embrio tikus.

Sèl Punca inggih punika sèl induk ingkang botèn terspesialisasi. Sèl kasébut ménawi dipunsimpén sagéd ngantos 40 taun. Fungsi utamanipun inggih punika ngélangkungi sérta gantos sèl-sèl salira ingkang sampun rusak, kadasta Pangkrèas ing diabètés. [1]

Sifat[besut | besut sumber]

Sèl punca gadahi kalih sipat ingkang bèntèn kaliyan sèl sanèsipun:

 • Sèl punca dèrèng kagolong sèl kaliyan spesialisasi fungsi ananging sagèd ngaruhi piyambak kanthi pémbélahan sèl ménika ménawi sampun botén aktif ingkang wékdal botén katah.
 • ing kahanan katamtu, sèl punca sagèd ngunduksiakén kanggè dados sèl kaliyan fungsi katamtu kadasta jaringan utawi sèl organ ingkang gadahi tugas piyambak. ing sumsum tulang lan getih tali pusar (Basa Inggris: umbilical cord blood), sèl punca sécara kaatur belah saha dandani sèl ingkang rusak, menawi mékatèn ing organ sanès pankrèas utawi ati, pembelahan namung kedadosan ing kahanan katamtu.[2]

Adédasar potènsi[besut | besut sumber]

Un zygote : spirogyra sp.(zygnematales).
Colonie de cellule souche humaine en culture avec des fibroblastes murins.
 • Sel induk ber-totipotensi (toti=total) inggih punika sèl induk ingkang gadahi potènsi kangge deferensiasi dados sadaya jinis sel, inggih punika sel ekstraembrionik, sel somatik, saha sel seksual. Jinis sel punika saged tukul dados organisme enggal menawi dipunsukani dukungan maternal ingkang nandai. Sel induk bertotipotensi pikoleh saking sel induk embrio, asil pembuahan sel telur déning sel sperma.
 • Sel induk ber-pluripotensi (pluri=jamak) inggih punika sel-sel ingkang saged diferensiasi dados sedanten jinis sel ing salira, ananging boten saged wujud organisme enggal.
 • Sel induk ber-multipotensi inggih punika sel-sel ingkang saged defensiasi dados pinten-pinten jinis sel dewasa.
 • Sel induk ber-unipotensi (uni=tunggal) inggih punika sel induk ingkang saged ngasilaken setunggal jinis sel katamtu, ananging gadahi kabetahan nguwali piyambak ingkang boten gadahi sel ingkang boten sel induk.[3].

Sel punca embrio (embryonic stem cells)[besut | besut sumber]

Human embryonic stem cells
A: Cellules souches humaines encore indifferenciées.
B: Cellules nerveuses

Sel induk punika dipunpendet saking embrio ing fase blastosit (5-7 dinten sakampunipun buah).[3] Massa sel bagian ing ngelompok saha ngandut sel-sel induk embrionik.[3] Sel-sel dipunisolasi saking massa sel bagian jawi lan dipunkultur secara in vitro.[3] Sel induk embrional saged dipunarahaken dados sadaya jinis sel ingkang dipunmangertosi ing organisme dewasa, kadasta sel-sel getih, sel-sel otot, sel-sel ati, sel-sel ginjal, dan sel-sel sanesipun.[3]

Sel Germinal utawa Benih Embrionik (embryonic germ cells)[besut | besut sumber]

Sel germinal utawa benih (seperti sprema utawa ovum) embrionik induk utawa primordial (primordial germ cells) lan prekursor sel germinal diploid wonten ing embrio sakderengipun punika terosiasi kaliyan sel somatik gond saha saklajengipun dados sel germinal[3]. Sel germinal embrionik manusia utawi human embryonic germ cells (hEGCs) kagolong sel puncak ingkang asalipun saking sel germinal primordial saking janin yuswanipun 5-9 minggu. Sel punca jinis punika gadahi sifat [3].

Sel punca fetal[besut | besut sumber]

Sel punca fetal inggih punika sel primitif ingkang saged dipuntemuaken ing organ-organ fetus (janin) kadasta sel punca hematopoietik fetal lan progenitor kelenjar pankreas.[3] Sel punca neural fetal ingkang dipuntemuaken ing otak janin nunjukaken kabetahan kangge berdiferensiasi dados sel neuron saha sel glial (sel-sel pendukung ing sistem saraf pusat).[3] Getih, plasenta, lan tali pusat janin katah sel punca hematopoietik fetal.[3]

Sel induk hematopoietik
Salah satunggaling macem sel induk diwasa inggih punika sel induk hematopoietik (hematopoietic stem cells), inggih punika sel induk wujud getih :ingkang kiat wujud sel getih abrit, sel getih pethak, saha keping getih ingkang séhat.[butuh rujukan] Sumber sel induk hematopoietik inggih punika sumsum :tulang, Getih pinggir , lan getih tali pusar.[butuh rujukan] bentukan sel induk hematopietik dados ing tahap wiwit embriogenesis, inggih punika saking mesoderm lan kasimpen ing situs-situs spesifik ing salebeting embrio[4].
Sel punca mesenkimal
Sel induk mesenkimal utawa mesenchymal stem cells (MSC)sagen dipuntemuake ing stroma sumsum tulang wingking, periosteum, lemak, lan kulit.[5] MSC kagolong sel induk multipontensi ingkang saged berdiferensiasi dados sel-sel tulang, otot, ligamen, tendon, saha lemak.[5] Ananging wonten pinten-pinyen bukti ingkang nyataaken menawi bagian MSC asifat pluripotensi pramila boten kamawon saged ngubah dados jaringan mesodermal ananging ugi endodermal.[6]

Sel punca kanker (cancer stem cells)[besut | besut sumber]

Sel punca kanker inggih punika sel ingkang ngaktivasi lintasan onkogenik arupa tumorigenesis ingkang damel sel normal ngelampahi fase inisiasi tumor, nanging sel puncak kanker boten gadahi sifat namun tumorigenik.[7] saking data pungkasan, dipuntemuake selpuncak kanker ing pinten-pinten jinis kanker seperti leukimia, kanker payudara, kanker otak, kanker otak, kanker usus besar dan kanker kulit. Sel punca kanker pankreas gadahi kluster diferensiasi CD44, CD24 saha epithelial-specific antigen, selain SDF-1 (stromal cell-derived factor 1)/CXCR4 kangge migrasi kadasta sel punca normal,[8] serta ekspresi genetiklangkung inggal saking lebih tinggi ari sel punca normal, kadasta gen BMI-1 dan SHH (Sonic hedgehog) kangge nguwali piyambakipun,,[9]

Sifat[besut | besut sumber]

Sel punca gadahi kalih sifat ingkang benten kaliyan sel sanesipun:

 • Sel punca dereng kagolong sel kaliyan spesialisasi fungsi ananging saged ngaruhi piyambak kanti pembelahan sel punika menawi sampun boten aktif ingkang wekdal boten kata.
 • ing situasi katamtu, sel punca sagen ngunduksiaken kangge dados sel kaliyan fungsi katamtu kadasta jatingan utawi sel organ ingkang gadahi tugas piyambak. ing sumsum tulang lan getih tali pusar (Basa Inggris: umbilical cord blood), sel punca secara kaatur belah saha dandani sel ingkang rusak, menawi mekaten ing organ sanes pankreas utawi ati, pembelahan namung kedadosan ing kahanan katamtu.[10]

Adedasar potensi[besut | besut sumber]

 • Sel induk ber-totipotensi (toti=total) inggih punika sel induk ingkang gadahi potensi kangge deferensiasi dados sadaya jinis sel, inggih punika sel ekstraembrionik, sel somatik, saha sel seksual.[butuh rujukan] Jinis sel punika saged tukul dados organisme enggal menawi dipunsukani dukungan maternal ingkang nandai. Sel induk bertotipotensi pikoleh saking sel induk embrio, asil pembuahan sel telur déning sel sperma.
 • Sel induk ber-pluripotensi (pluri=jamak) inggih punika sel-sel ingkang saged diferensiasi dados sedanten jinis sel ing salira, ananging boten saged wujud organisme enggal.
 • Sel induk ber-multipotensi inggih punika sel-sel ingkang saged defensiasi dados pinten-pinten jinis sel dewasa.
 • Sel induk ber-unipotensi (uni=tunggal) inggih punika sel induk ingkang saged ngasilaken setunggal jinis sel katamtu, ananging gadahi kamampuan nguwali piyambak ingkang boten gadahi sel ingkang boten sel induk.[3].

Sel punca embrio (embryonic stem cells)[besut | besut sumber]

Sel induk punika dipunpendet saking embrio ing fase blastosit (5-7 dinten sakampunipun buah).[3] Massa sel bagian ing ngelompok saha ngandut sel-sel induk embrionik.[3] Sel-sel dipunisolasi saking massa sel bagian jawi lan dipunkultur secara in vitro.[3] Sel induk embrional saged dipunarahaken dados sadaya jinis sel ingkang dipunmangertosi ing organisme dewasa, kadasta sel-sel getih, sel-sel otot, sel-sel ati, sel-sel ginjal, dan sel-sel sanesipun.[3]

Sel germinal/benih embrionik (embryonic germ cells)[besut | besut sumber]

Sel germinal utawa benih (seperti sprema/ovum) embrionik induk utawa primordial (primordial germ cells) lan prekursor sel germinal diploid wonten ing embrio sakderengipun punika terosiasi kaliyan sel somatik gond saha saklajengipun dados sel germinal[3]. Sel germinal embrionik manusia utawi human embryonic germ cells (hEGCs) kagolong sel puncak ingkang asalipun saking sel germinal primordial saking janin yuswanipun 5-9 minggu.[butuh rujukan] Sel punca jinis punika gadahi sifat [3].

Sel punca fetal[besut | besut sumber]

Sel punca fetal inggih punika sel primitif ingkang saged dipuntemuaken ing organ-organ fetus (janin) kadasta sel punca hematopoietik fetal lan progenitor kelenjar pankreas.[3] Sel punca neural fetal ingkang dipuntemuaken ing otak janin nunjukaken kabetahan kangge berdiferensiasi dados sel neuron saha sel glial (sel-sel pendukung ing sistem saraf pusat).[3] Getih, plasenta, lan tali pusat janin katah sel punca hematopoietik fetal.[3]

Sel induk mesenkimal
Sel induk hematopoietik
Salah satunggaling macem sel induk diwasa inggih punika sel induk hematopoietik (hematopoietic stem cells), inggih punika sel induk wujud getih :ingkang kiat wujud sel getih abrit, sel getih pethak, saha keping getih ingkang séhat.[butuh rujukan] Sumber sel induk hematopoietik inggih punika sumsum :tulang, Getih pinggir , lan getih tali pusar.[butuh rujukan] bentukan sel induk hematopietik dados ing tahap wiwit embriogenesis, inggih punika saking mesoderm lan kasimpen ing situs-situs spesifik ing salebeting embrio[4].
Sel punca mesenkimal
Sel induk mesenkimal/ mesenchymal stem cells (MSC)sagen dipuntemuake ing stroma sumsum tulang wingking, periosteum, lemak, lan kulit.[5] MSC kagolong sel induk multipontensi ingkang saged berdiferensiasi dados sel-sel tulang, otot, ligamen, tendon, saha lemak.[5] Ananging wonten pinten-pinyen bukti ingkang nyataaken menawi bagian MSC asifat pluripotensi pramila boten kamawon saged ngubah dados jaringan mesodermal ananging ugi endodermal.[6]

Sel punca kanker (cancer stem cells)[besut | besut sumber]

Sel punca kanker inggih punika sel ingkang ngaktivasi lintasan onkogenik arupa tumorigenesis ingkang damel sel normal ngelampahi fase inisiasi tumor, nanging sel puncak kanker boten gadahi sifat namun tumorigenik.[7] saking data pungkasan, dipuntemuake selpuncak kanker ing pinten-pinten jinis kanker seperti leukimia, kanker payudara, kanker otak, kanker otak, kanker usus besar dan kanker kulit. Sel punca kanker pankreas gadahi kluster diferensiasi CD44, CD24 saha epithelial-specific antigen, selain SDF-1 (stromal cell-derived factor 1)/CXCR4 kangge migrasi kadasta sel punca normal,[11] serta ekspresi genetiklangkung inggal saking lebih tinggi ari sel punca normal, kadasta gen BMI-1 dan SHH (Sonic hedgehog) kangge nguwali piyambakipun,,[9]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Pengertian Sel Punca (dipununduh Tanggal 16 Oktober 2012)
 2. ^ "Stem cell basics". National Institute of Health. Dijupuk 2012-16-10.  Priksa gandra date ing: |access-date= (pitulung)
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Bongso A & Lee EH. 2005. Stem Cells: From Bench to Bedside.Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
 4. ^ a b Stem Cell and Developmental Biology Writing Group's Report. 2004. Natl Inst Diabetes & Digestive & Kidney Dses, NIH. 1-27
 5. ^ a b c d Caplan AI. 1994. The mesengenic process.Clin Plast Surg 21: 429-435.
 6. ^ a b Jiang Y, Jahagirder BN, Reindhardt RL, et al. 2002. Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult bone marrow. Nature 418:41-49
 7. ^ a b "Cancer stem cells in solid tumors.". Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Stanford University School of Medicine; Ailles LE, Weissman IL. Dijupuk 2012-10-16. 
 8. ^ "Cancer stem cells: implications for the progression and treatment of metastatic disease.". London Regional Cancer Program, London Health Sciences Centre; Croker AK, Allan AL. Dijupuk 2012-10-16. 
 9. ^ a b "Pancreatic cancer stem cells.". Department of Surgery, University of Michigan; Lee CJ, Dosch J, Simeone DM. Dijupuk 2011-07-24. 
 10. ^ "Stem cell basics". National Institute of Health. Dijupuk 2012-10-16. 
 11. ^ "Cancer stem cells: implications for the progression and treatment of metastatic disease.". London Regional Cancer Program, London Health Sciences Centre; Croker AK, Allan AL. Dijupuk 2011-07-24.