Sekotèng

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Sekoteng)
Sekotèng
Bahan-bahan kanggé damel sekotèng

Sekotèng inggih punika salah satunggaling jinis ombèn-ombèn tradisional khas Jawa Tengah. Sekotèng dipun damel saking bahan dhasar jae lajeng dipun sukani gendhis pasir saha ubarampé sanèsipun. Unjukan sekoteng punika éconipun menawi dipun unjuk nalika taksih bentèr dados saged damel badan kraos anget. Bahan-bahan sanèsipun ingkang asring dipuncampur wonten ing sekoteng ing antawisipun wonten kacang ijo, kacang brol, pacar cina saha roti ingkang dipun iris alit-alit. Limrahipun sekoteng dipun sajèkaken ing wekdal dalu. Sekotèng limrahipun dipun sadé nganggé grobag pikul ingkang sisih setunggal kangge papan panci isi toya jahe sak komporipun, ingkang sisih setunggalipun kangge papan ndekekaken bahan-bahan campuran sekoteng saha papan kangge ngracik sekoteng.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun betahaken kanggé damel duduh sekotengipun inggih punika kados mekaten:[1]

Bahan-bahan ingkang dipun betahaken kanggé damel duduh sekotengipun inggih punika kados mekaten:[2]

  • 2 lembar roti tawar tanpa kulit, dipun kethok alit-alit
  • 50 gr kacang tanah dipun gongso
  • 50 gr kacang ijo, dipun godhog ngantos empuk
  • 50 gr kolang-kaling, dipun godhog ngantos empuk ugi
  • 50 gr pacar cina, dipun godhog ngantos empuk ugi
  • susu kenthel manis

Caranipun damel[besut | besut sumber]

Caranipun damel wedang sekoteng punika gampil sanget, napa malih sak punika sampun wonten sekoteng ingkang wungkusan ingkang namung kantun dipun sukani jarang panas kemawon tanpa prelu ngracik setunggal-setunggal bahan-bahanipun. Dene caranipun damel wedang sekoteng inggih kados mekaten:

  1. Toya dipun godhog ngantos umub sareng gendhis pasir, jahe, ron pandan, ada, saha kayu manis. Menawi sampun umub lajeng dipun angkat lan saged dipun sisihaken rumiyin.
  2. Mendhet sekedhik-sekedhik sedayaa bahan-bahan kanggé isinipun lajeng dipun tata wonten ing mangkok alit, lan duduh sekoteng ingkang taksih panas saged dipun lebetaken wonten ing mangkok kasebat. Badhe langkung éco dipun samektakaken nalika taksih benter sekotengipun.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] Sekoteng (dipunundhuh tanggal 23 Desember 2012)
  2. ^ [2] Resep Masakan Komplit (dipunundhuh tanggal 23 Desember 2012)