Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi
Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi.jpg
PanganggitYusi Avianto Pareanom
Pametha-
Juru samak-
BasaIndonésia Indonésia
GènreNovèl
PangecapanBanana Publishing
Kala babar
Maret 2016
Kaca448 halaman
ISBN978-979-1079-52-5

Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi inggih punika sesirah novèl anggitanipun sastrawan Yusi Avianto Pareanom ingkang kababar ing wulan Maret 2016 déning Banana Publishing. Buku ingkang kandelipun sekawan dasa wolu kaca, kanthi nomer ISBN 978-979-1079-52-5 punika nglumantaraken namanipun Yusi Avianto Pareanom nampi bebungah saking Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) taun 2016 ing kategori Prosa. Bebungah ingkang sami, taun punika, KSK ugi maringi bebungah dhumateng F. Aziz Manna kanthi buku kempalan geguritan ingkang asesirah Playon ing kategori Geguritan.[1][2][3][4][5] Wonten buku punika, Yusi Avianto Pareanom tetéla sampun nyuguhaken cariyos utawi dongèng kontemporer kanthi prayogi, ingkang adamel pamaosipun sami gemujeng, nangis, nguda raos, duka, lan misuh-misuh wonten wanci ingkang mèh sami.

Ringkesan[besut | besut sumber]

Sungu Lembu nglampahi gesang kanthi nyimpen dhahaning manah lan duka. Ing pérangan sanès, Raden Mandasia nglampahi dinten-dintenipun kanthi tansah menggalih pripun supados saget nylametaken Kraton Gilingwesi. Sawijing dinten, kekalihipun pinanggihan wonten griya Nyai Manggis ing tlatah Kelapa. Sungu Lembu sampun mangertosi bilih Raden Mandasia ingkang gadhah karemenan mboten limrah inggih punika asring mandung (nyolong) daging lembu minangka pambuka margi reka daya. Pramila piyambakipun lajeng sagah nyembadani nalika Raden Mandasia ngaturi tindak sesarengan dhumateng Kraton Gerbang Agung.

Piyambakipun kekalih sami ngadhepi warni-warni kadadosan ingkang tuhu awrat: ngadhepi para lawan ing salebetipun segara, ndhèrèk nylametaken pambekta wahyu, lajeng pinanggihan kaliyan juru masak ingkang saèstu nganyeli, lan tiyang sugih kanthi dhedhaharan ingkang ngédhap-édhapi sanget. Sasampunipun, sami pinarak ing satunggalipun désa ingkang ngasilaken lawon celup, ingkang manawi saweg wonten mriku, sinten kemawon mboten pikantuk nyebat warni-warni. Kekalihipun ugi kedah ngadhepi kawontenan ingkang awrat ing salebetipun gurun, ngagem kulit sida-sida. Kalebet ngupados manggihi Putri Tabassum Sang Permata Gerbang Agung ingkang kacariyosaken bilih piyambakipun punika mboten naté ngilo ing kratonipun, amargi manawi piyambakipun ngilo, pengilonipun badhé ajur-mumur awit saking mboten sagah nampèni kaéndahan pasuryanipun Putri Tabassum. Lan ing pungkasanipun, Sungu Lembu lan Raden Mandasia kepeksa kedah ngadhepi perang ageng awujud mayit-mayit ingkang sami dhawah saking langit.

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Medium Mandasia Si Pencuri Daging Sapi, kapundhut 4 Fèbruari 2017
  2. Good Reads Mandasia Si Pencuri Daging Sapi, kapundhut 4 Fèbruari 2017
  3. Bisikan Busuk Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi, kapundhut 4 Fèbruari 2017
  4. Claudialiberani Review buku Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi, kapundhut 4 Fèbruari 2017
  5. Kusala Sastra Khatulistiwa Daftar Pemenang, kapundhut 4 Fèbruari 2017