Piranti alus

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
-Notepad- Tuladha piranti lunak wonten ing Windows

Piranti alus utawi wonten Basa Indonesia menika Perangkat keras lan wonten Basa Inggris Software inggih menika kempalan data elektronik ingkang kasimpen lan dipunatur déning komputer. Data ingkang kasimpen wonten ing komputer menika saged awujud program utawi instruksi ingkang badhé nglampahaken sawijining perintah [1]. Pangertosan sanès saking piranti alus menika sawijining program ingkang kadamel kanggé nglampahaken piranti kasar komputer. Piranti alus ugi minangka penghubung antawisipun manungsa kaliyan piranti kasar ingkang ginanipun kanggé alih basa saking basa manungsa dhateng basa mesin saéngga piranti kasar komputer saged mangertos maksud pengguna saha saged nglakoni perintah lajeng maringi asil marang pengguna.

Fungsi[sunting | Owah sumber]

Piranti alus wonten ing komputer menika ginanipun kanggé :

 • idèntifikasi program
 • nyiapaken aplikasi program saengga tata kerja sedaya piranti komputer kekontrol.
 • ngatur lan damel karya langkung efisièn

Macem-macem piranti alus[sunting | Owah sumber]

 1. Sistem Operasi komputer. Sistem operasi menika penghubung antawisipun pengguna saking komputer kaliyan piranti kasar komputer. Sadèrèngipun wonten sistem operasi, manungsa namung ngginakaken komputer kanthi nganggé sinyal analog lan sinyal digital. Sesarengan kaliyan majenging pangetahuan lan teknologi, sakmenika wonten macam-macem sistem operasi kanthi kaluwihanipun piyambak-piyambak. Tuladhanipun Windows, Ubuntu, Macintosh, DOS, Linux, lan Apple System.
 2. Driver piranti kasar [2].
 3. Firmware ( Piranti alus Perusahaan ). Piranti alus firmware menika satunggaling program ingkang wonten prentah-prenath utawi instruksi ingkang wonten ing ROM ( Read Only Memory ).
 4. Piranti alus basa ( language software ). Piranti alus bahasa menika program ingkang dipunginakaken kanggé narjemahaken préntah-préntah ingkang dipuserat ing basa pamograman dhateng basa mesin supados saged dipuntampi lan dipunmangertosi déning komputer. Basa tingkat inggil ( High Level Language ) menika basa ingkang gampil dipunmangertosi éning sinten kemawon ingkang ngginakaken basa padintenan. Basa tingkat inggil samenika saged dipunginakaken kangge ndamel program-program aplikasi kanthi basis bisnis utawi sains. Tuladhanipun : Basic dBase, Cobol, Pascal C++, Visual Basic, Visual Foxpro, Delphi, PHP, lan tasih kathah malih.
 5. Piranti alus aplikasi. Piranti alus aplikasi menika piranti ingkang biasa dipunginakaken déning sinten kemawon kanggé mbiyantu pakaryanipun amargi piranti alus awujud aplikasi menika gampil dipun-install wonten ing komputer. Piranti menika saged dipundamel kalih kelompok, inggih menika :
 • Program aplikasi, menika program ingkang dipundamel langsung déning progammer miturut kabetahan individu utawi perusahaan. Tuladhanipun Program penggajian karyawan (payroll), program kasir, program billing warnet lan sanès-sanèsipun.
 • Program paket, menika program khusus kanthi paket-paket tartamtu ingkang dipundamel dening rumah software utawi langsung bawaan saking sistem operasi. Tuladhanipun Program pangolah tembung, Program pangolah angka, progra, presentasi, program desain grafis, program animasi, program multimedia, lan sapanunggalipun.
 1. Piranti alus gratis ( freeware )
 2. Piranti alus perusak ( malware ).

Cathetan suku[sunting | Owah sumber]

 1. ^ [1], Pengertian software - perangkat lunak komputer (dipun-akses tanggal 12 November 2012).
 2. ^ [2], Software komputer dan fungsinya (dipun-akses tanggal 12 November 2012).
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Piranti_alus&oldid=835457"