Pansori

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Pansori
Hangul 판소리
Alihaksara sing Disampurnakaké Pansori
McCune–Reischauer P'ansori

Pansori (판소리) punika genré musik tradisional Korea ingkang nedahaken satunggaling penyanyi (sorikkun) lan penabuh gendhang (gosu). Sorikkun punika nyariosaken lan nyekaraken babagan kisah katresanan, kebajikan, kasetyan, lan maneka piwulang moral ingkang karingkes ing 5 tembang pansori (pansori madang)[1].

Pansori punika nyanyian naratif, sanès namung lagu ingkang dipuncipta déning tiyang biasa. Pansori kapérang dados tigang bagéyan inggih punika Aniri ingkang paring andharan babagan adegan-adegan, lajeng Neoreumsae ingkang nggambaraken tumindaking tokoh, lan Chuimsae supados para pamirsa saged medalaken raosing manahipun [2].

Penyanyi naratif nyariosaken satunggaling kisah awujud Sori, Aniri, lan Neorreumsae miturut kalihan matra saking instrumen perkusi, buk ingkang dipunmainaken déning Gosu. Lajeng pamirsa-pamirsa ndhèrèk gabung kalihan penyanyi naratif kanthi ngendikan 'Chuimsae' kasebut kados 'geureotchi' ingkang ateges itu benar, Jalhanda' ingkang ateges bagus, lan 'Jota' ingkang ateges baik [1].

Pansori dipundaftaraken minangka Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia nalika tanggal 7 November 2003 déning UNESCO.

Sejarah[besut | besut sumber]

Pansori wiyos ing kalangan masarakat kelas ngandhap nalika masa kuwasanipun Dinasti Joseon ing Ujung Korea ing pungkasan abad kaping 17 (taun 1690-an). Hiburan kanggé rakyat biasa dipunpentasaken ing papan kanthi tinarbuka ing pusating keramean ingkang dipunwastani nori-pan utawi gut-pan. Ingkang pentas wonten ing nori-pan punika kelompok panghibur kelana ingkang nedahaken manéka seni pertunjukan (pan-gut/pan-noreum) kados akrobat, musik perkusi, permainan boneka, mlampah wonten ing sanginggilipun tali, lan nyekaraken carita. Amargi kondhang ing tengahipun tiyang (pan) lajeng seni nyanyi (sori) ingkang dipunpentasaken punika banjur kawéntar dados pansori.

Nalika pungkasan abad kaping 19, para penanyi pansori sampun kondhang, boten namung ing masarakat biasa ananging ugi dipunremeni déning bangsawan lan raja. Nalika Heungseon Daewongun ngawontenaken pesta slametan kabangunipun Paviliun Gyeonghoe ing Astana Gyeongbok punika ngundhang penyanyi pansori wanita anama Jin Chae-seon.

5 Pansori[besut | besut sumber]

Dumugi abad kaping 21, cariyos pansori ingkang tasih wonten punika langkung sekdehik tinimbang nalika masa sadèrèngipun ingkang saged dumugi 12 cariyos. Cariyos ingkang dipuntampilaken ing pansori punika dipunpendhet saking cariyos rakyat ingkang dipunwarisaken kanthi lésan saéngga pansori ugi paring jasa anggènipun nguri-uri tradisi berkisah rakyat Korea saking jaman kuno ingkang asring boten dipunserat saengga ical. Kisah-kisah ingkang dipunangkat dados kondhang amargi ngangkat téma-téma ingkang dadso kekajengan rakyat biasa ing kala rumiyin kados tresna béda status, keadilan, kemakmuran, bakti marang tiyang sepuh lan kasetyan. Sapunika wonten gangsal cariyos ingkang tasih wonten inggih punika :

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c [1] (id) Pansori (판소리) ( dipun-akses tanggal 20 Januari 2013 )
  2. ^ [2] (id) Pansori : musik yang menyentuh jiwa ( dipun-akses tanggal 20 Januari 2013 )