Geblèk

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Geblèk saka Kabupatèn Kulon Praga

Geblèk inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional saking Kabupatèn Kulon Praga, ingkang kadamel saking bahan pathi (glepung kanji). Ingkang dipunbetahaken kanggé damel geblèk inggih punika : pathi, sarem, bawang, bumbu panyekéca, saha parutan krambil.[1]

Caranipun ndamel geblèk inggih punika :

  • Bawang saha sarem dipunuleg ngantos alus, lajeng dipuncampuraken kaliyan pathi, parutan krambil saha bumbu panyekéca.
  • Pathi lajeng dipunsukani toya ingkang panas|umop sacekapipun.
  • Sasampunipun dipunsukani toya, lajeng dipunulèni ngantos saged dipunglintiri saha dipundamel geblèk.
  • Geblèk lajeng dipungoreng ngantos mateng.[1]

Kanggé ndamel geblèk ingkang saé saha raosipun éca, saged migunakaken pathi ingkang langsung kadamel saking ketéla pohung, lajeng dipunkukus ngantos mateng. Salajengipun pathi dipunplintir saha dipunsukani sarem. sasampunipun carub, lajeng dipunkukus malih kirang langkung sedasa menit. Pathi ingkang sampun dipunkukus lajeng dipunsukani bumbu bawang ingkang sampun dipunuleg. Ingkang pungkasan, pathi lajeng dipundamel bunderan saha dipuntèmplèkaken saéngga kados angka wolu, lajeng sampun siyap dipungorèng.langkung sekéca manawi dipuntedha kaliyan témpé sengek.[1]

Rérerènsi[besut | besut sumber]

  1. a b c Jogjatrip

Pranala njawi[besut | besut sumber]